31 2000

/images/harp.jpg


Uimhir 31 de 2000


AN tACHT STROIGHNE (ACHTACHÁIN A AISGHAIRM), 2000

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

Alt

1.

Aisghairm.

2.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Stroighne, 1933

1933, Uimh. 17

Na hAchtanna Stroighne, 1933 go 1962

An tAcht Stroighne (Leasú), 1938

1938, Uimh. 11

An tAcht Stroighne (Leasú), 1962

1962, Uimh. 4

/images/harp.jpg


Uimhir 31 de 2000


AN tACHT STROIGHNE (ACHTACHÁIN A AISGHAIRM),2000

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN NA hACHTANNA STROIGHNE, 1933 GO 1962, A AISGHAIRM.

[24 Deireadh Fómhair, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Aisghairm.

1. —Déantar leis seo an méid seo a leanas a aisghairm:

(a) an tAcht Stroighne, 1933 ,

(b) an tAcht Stroighne (Leasú), 1938 , agus

(c) an tAcht Stroighne (Leasú), 1962 .

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. —(1) Féadfar an tAcht Stroighne (Achtacháin a Aisghairm), 2000 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta le hordú.