An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 5 Logainmneacha) Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Comhlachtaí Poiblí)

32 2003

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

CUID 6

Ilghnéitheach

Ról an Ombudsman.

36. —Ní thoirmiscfidh aon ní san Acht seo ar an Ombudsman imscrúdú a dhéanamh, de bhun fho-alt (2) d'alt 4 den Acht Ombudsman 1980, ar aon ghníomh a rinne Roinn Stáit nó duine eile a shonraítear i gCuid 1 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin, nó a rinneadh thar a cheann nó thar a ceann.