Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

23 2005

/images/harp.jpg


Uimhir 23 de 2005


AN tACHT LÉIRIÚCHÁIN 2005

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Aisghairm agus cosaintí.

4. Feidhm.

CUID 2

Rialacha Ilghnéitheacha

5. Forálacha débhríocha nó doiléire, etc. a fhorléiriú.

6. Forálacha a fhorléiriú in imthosca atá ag athrú.

7. Foráil fhorlíontach le hailt 5 agus 6.

8. Forálacha a léamh le chéile mar aon ní amháin agus imeachtaí achoimre i leith cionta.

9. Tagairtí in achtacháin do Chodanna, etc.

10. Achtachán d’éifeacht a bheith leis i gcónaí.

11. Tagairtí in achtacháin do shamplaí.

12. Claonadh ón bhfoirm.

CUID 3

Lua agus Oibriú Achtachán

13. Aird bhreithiúnach.

14. Lua agus tagairtí d’achtacháin leasaithe.

15. Dáta rite Achtanna den Oireachtas.

16. Tosach feidhme.

17. Cumhachtaí reachtúla a fheidhmiú roimh thosach feidhme an Achta.

CUID 4

Brí agus Forléiriú Focal agus Abairtí

18. Rialacha ginearálta forléirithe.

19. Ionstraimí reachtúla a fhorléiriú.

20. Forálacha léiriúcháin.

21. Focail agus abairtí sa Sceideal a fhorléiriú.

CUID 5

Cumhachtaí agus Dualgais

22. Cumhachtaí faoi achtacháin.

23. Dualgais faoi achtacháin.

24. Rialacha cúirte.

25. Seirbheáil leis an bpost.

CUID 6

Achtacháin, Etc. a Leasú

26. Aisghairm agus forálacha ionaid.

27. Éifeacht aisghairme achtacháin.

AN SCEIDEAL

Focail agus Abairtí Áirithe a Léiriú

CUID 1

CUID 2

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Uchtála 1976

1976, Uimh. 29

Na hAchtanna Uchtála 1952 go 1998

An Act for the Union of Great Britain and Ireland

40 Geo. 3. c. 38

Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2001

An tAcht um Bun-Reacht Shaorstáit Éireann 1922

1922, Uimh. 1

Interpretation Act 1889

53 & 53 Vict. c. 63

An tAcht Léiriúcháin 1923

1923, Uimh. 63

An tAcht Léiriúcháin 1937

1937, Uimh. 38

An tAcht Léiriúcháin (Leasú) 1993

1993, Uimh. 35

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh. 2) 1977

1977, Uimh. 28

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

1997, Uimh. 20

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 1993

1993, Uimh. 27

An tAcht um Am Caighdeánach (Leasú) 1971

1971, Uimh. 17

An tAcht um Stádas Leanaí 1987

1987, Uimh. 26

An tAcht i dTaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938

1938, Uimh. 37

Survey (Ireland) Acts 1825 to 1840

An tAcht Luachála 2001

2001, Uimh. 13

/images/harp.jpg


Uimhir 23 de 2005


AN tACHT LÉIRIÚCHÁIN 2005

[An tiontú oifigiúil]

ACHT MAIDIR LE LÉIRIÚ AGUS FEIDHM ACHTANNA AGUS IONSTRAIMÍ REACHTÚLA ARNA nDÉANAMH FAOI ACHTANNA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ACHTACHÁIN ÁIRITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE SIN A AISGHAIRM.

[17 Deireadh Fómhair, 2005]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: