An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (An tAcht um Cheadanna Fostaíochta 2006) Ar Aghaidh ( SCEIDEAL 2 Sásamh mar gheall ar Shárú ar alt 26(3) )

16 2006

An tAcht um Cheadanna Fostaíochta 2006

SCEIDEAL 1

Achtacháin ar faoi réim alt 12(1)(c) a thagann cionta fúthu

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta 1971

An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005

An tAcht um Pá Íosta Náisiúnta 2000

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

An tAcht um Íoc Pá 1991

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

An tAcht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht) 1996

An tAcht um Shábháilteacht, Leas agus Sláinte ag an Obair 2005

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2005.