Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

24 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 24 de 2006


AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA (LEASÚ) 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2. Tosach feidhme.

3. Míniú.

CUID 2

Leasuithe ar an bPríomh-Acht

4. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

5. Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht.

6. Leasú ar alt 13 den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 16 den Phríomh-Acht.

8. Leasú ar alt 18 den Phríomh-Acht.

9. Leasú ar alt 22 den Phríomh-Acht.

10. Leasú ar alt 23 den Phríomh-Acht.

11. Leasú ar alt 25 den Phríomh-Acht.

12. Leasú ar alt 28 den Phríomh-Acht.

13. Leasú ar alt 29 den Phríomh-Acht.

14. Leasú ar alt 30 den Phríomh-Acht.

15. Leasú ar alt 36 den Phríomh-Acht.

16. Leasú ar alt 39 den Phríomh-Acht.

17. Leasú ar alt 63 den Phríomh-Acht.

18. Leasú ar alt 69 den Phríomh-Acht.

19. Leasú ar alt 74 den Phríomh-Acht.

20. Leasú ar alt 100 den Phríomh-Acht.

21. Leasú ar alt 101 den Phríomh-Acht.

22. Leasú ar an bPríomh-Acht trí alt nua a chur isteach (alt 101C).

23. Leasú ar alt 103 den Phríomh-Acht.

24. Leasú ar alt 104 den Phríomh-Acht.

25. Leasú ar alt 105 den Phríomh-Acht.

26. Leasú ar alt 106 den Phríomh-Acht.

27. Leasú ar an bPríomh-Acht trí alt nua a chur isteach (alt 108A).

28. Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne 2001

2001, Uimh. 47

An tAcht Cumann Foirgníochta 1989

1989, Uimh. 17

Na hAchtanna Cumann Foirgníochta 1989 agus 1992

Achtanna an Bhainc Ceannais 1942 go 1998

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2005

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995

1995, Uimh. 24

Achtanna an Airgid Reatha agus an Bhainc Ceannais 1927 go 1971

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002

2002, Uimh. 9

An tAcht Léiriúcháin 2005

2005, Uimh. 23

An tAcht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005

2005, Uimh. 12

An tAcht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963

1963, Uimh. 30

/images/harp.jpg


Uimhir 24 de 2006


AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA (LEASÚ) 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ FORÁLACHA ÁIRITHE DE NA hACHTANNA CUMANN FOIRGNÍOCHTA 1989 AGUS 1992, GO hÁIRITHE, D’ATHRÚ CUMHACHTAÍ CUMANN FOIRGNÍOCHTA; D’ÉASCÚ COMHALTAS CUMANN FOIRGNÍOCHTA A LEATHNÚ; DO MHÉADÚ CUMHACHTAÍ INFHEISTÍOCHTA CUMANN FOIRGNÍOCHTA; DO LEASÚ FORÁLACHA MAIDIR LE CUMAINN FOIRGNÍOCHTA A CHOMHSHÓ INA gCUIDEACHTAÍ POIBLÍ TEORANTA, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE ILGHNÉITHEACHA A BHAINEANN LE CUMAINN FOIRGNÍOCHTA.

[16 Iúil, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: