An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (An tAcht Cumann Foirgníochta (Leasú) 2006) Ar Aghaidh ( CUID 2 Leasuithe ar an bPríomh-Acht )

24 2006

An tAcht Cumann Foirgníochta (Leasú) 2006

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

1 .— (1) Féadfar an tAcht Cumann Foirgníochta (Leasú) 2006 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Cumann Foirgníochta 1989 go 2006 a ghairm de na hAchtanna Cumann Foirgníochta 1989 agus 1992, agus den Acht seo, le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

Tosach feidhme.

2 .— Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Míniú.

3 .— San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Cumann Foirgníochta 1989.