Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

25 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 25 de 2006


AN tACHT UM INSTITIÚIDÍ TEICNEOLAÍOCHTA 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, tosach feidhme agus comhlua.

2 . Mínithe.

CUID 2

Leasú ar Achtanna na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha

3 . Leasú ar alt 2 d’Acht RTC.

4 . Leasú ar alt 3 d’Acht RTC.

5 . Alt 3A d’Acht RTC a aisghairm.

6 . Leasú ar alt 5 d’Acht RTC.

7 . Saoirse acadúil.

8 . Leasú ar alt 7 d’Acht RTC.

9 . Leasú ar alt 8 d’Acht RTC.

10 . Leasú ar alt 9 d’Acht RTC.

11 . Leasú ar alt 10 d’Acht RTC.

12 . Leasú ar alt 11 d’Acht RTC.

13 . Forálacha i ndáil le foireann áirithe.

14 . Leasú ar alt 12 d’Acht RTC.

15 . Leasú ar alt 13 d’Acht RTC.

16 . Leasú ar alt 14 d’Acht RTC.

17 . Aisghairm ar alt 15 d’Acht RTC.

18 . Leasú ar alt 16 d’Acht RTC.

19 . Leasú ar alt 18 d’Acht RTC.

20 . Leasú ar alt 20 d’Acht RTC.

21 . Leasú ar alt 21 d’Acht RTC.

22 . Rialú institiúidí teicneolaíochta.

23 . Éifeacht orduithe áirithe.

24 . Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann le hAcht RTC.

25 . Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht RTC.

26 . Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht RTC.

27 . Leasú ar Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú) 1994.

28 . Leasú ar alt 9 d’Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú) 1999.

CUID 3

Leasú ar na hAchtanna um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

29 . Leasú ar alt 2 d’Acht DIT.

30 . Leasú ar alt 3 d’Acht DIT.

31 . Leasú ar alt 5 d’Acht DIT.

32 . Saoirse acadúil.

33 . Leasú ar alt 7 d’Acht DIT.

34 . Leasú ar alt 8 d’Acht DIT.

35 . Leasú ar alt 9 d’Acht DIT.

36 . Leasú ar alt 10 d’Acht DIT.

37 . Leasú ar alt 11 d’Acht DIT.

38 . Leasú ar alt 12 d’Acht DIT.

39 . Forálacha i ndáil le foireann áirithe.

40 . Leasú ar alt 13 d’Acht DIT.

41 . Leasú ar alt 14 d’Acht DIT.

42 . Leasú ar alt 15 d’Acht DIT.

43 . Alt 16 d’Acht DIT a aisghairm.

44 . Leasú ar alt 17 d’Acht DIT.

45 . Leasú ar alt 19 d’Acht DIT.

46 . Leasú ar alt 21 d’Acht DIT.

47 . Rialú Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

48 . Éifeacht orduithe áirithe.

49 . Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht DIT.

50 . Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht DIT.

51 . Leasú ar alt 2 den Acht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Leasú) 1994.

CUID 4

Ilghnéitheach

52 . Leasú ar Acht an Údaráis um Ard-Oideachas 1971.

53 . Leasú ar Acht na nOllscoileanna 1997.

54 . Leasú ar Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint) 1999.

55 . Ailt 19, 37 agus 38 den Acht Gairmoideachais (Leasú) 2001 a aisghairm.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

1993, Uimh. 8

An tAcht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Leasú) 1994

1994, Uimh. 31

An tAcht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 1992

1992, Uimh. 15

Na hAchtanna um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 1992 go 2001

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas 1971

1971, Uimh. 22

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas) 1980

1980, Uimh. 8

Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint) 1999

1999, Uimh. 26

Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú) 1994

1994, Uimh. 29

Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú) 1999

1999, Uimh. 20

Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha 1992

1992, Uimh. 16

Achtanna na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha 1992 go 2001

Acht na nOllscoileanna 1997

1997, Uimh. 24

An tAcht Gairm-Oideachais (Leasú) 1944

1944, Uimh. 9

An tAcht Gairmoideachais (Leasú) 2001

2001, Uimh. 23

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha 1930

1930, Uimh. 29

Na hAchtanna Gairmoideachais 1930 go 2001

/images/harp.jpg


Uimhir 25 de 2006


AN tACHT UM INSTITIÚIDÍ TEICNEOLAÍOCHTA 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ ACHTANNA NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA 1992 GO 2001, DO LEASÚ NA nACHTANNA UM INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA BHAILE ÁTHA CLIATH 1992 GO 2001, DO LEASÚ ACHT AN ÚDARÁIS UM ARD-OIDEACHAS 1971, DO LEASÚ ACHT NA nOLLSCOILEANNA 1997, DO LEASÚ ACHT NA gCÁILÍOCHTAÍ (OIDEACHAS AGUS OILIÚINT) 1999, D’AISGHAIRM AILT 19, 37 AGUS 38 DEN ACHT GAIRMOIDEACHAIS (LEASÚ) 2001, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[16 Iúil, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: