An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 15 Ilghnéitheach ) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 2 Méadú ar Phionóis Áirithe faoin Explosives Act 1875 )

26 2006

TODO

SCEIDEAL 1

Méadú ar Phionóis Áirithe faoi Achtanna na nArm Tine 1925 go 2000

Alt 64 .

An t-alt den Acht

An t-ábhar

An focal (Na focail) a scriosadh

Na focail a chuirtear isteach

(1)

(2)

(3)

(4)

Leasú ar Acht na nArm Teine 1925

12(4)

Cimeádfidh deighleálaí arm teine clár

caoga punt

€3,000

12(5)

cúig púint fhichead

€1,500

13(2)

Iniúcha ar stoc deighleálaí arm teine

deich bpúint

€1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon,

21(4)

airm teine, etc., áirithe do lorg agus do thógaint

ar a chiontú ann ar an slí achmair féadfar, má sé an chéad chionta aige é, fíneáil ná raghaidh thar deich bpúint do chur air agus i gcás an dara cionta no aon chionta ina dhiaidh sin, fíneáil ná raghaidh thar fiche punt

dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air.

22(2)

Comhachta ballra an Ghárda Síochána

deich bpúint

€1,000

Leasú ar Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach 1990

7(6)(a)

Tostóirí a shealbhú, a dhíol, etc.

£1,000

€5,000

7(6)(b)

cúig bliana

7 mbliana

8(a)

Arm tine a scaoileadh go meargánta

£1,000

€5,000

8(b)

cúig bliana

7 mbliana

9(7)(a)

Sceana, etc., a shealbhú

£1,000

€5,000

9(7)(b)

£1,000

€5,000

10(3)(a)

Foghail a dhéanamh le scian, etc.

£1,000

€5,000

11(a)

Taispeáint airteagail a d’fhéadfadh mórdhíobháil a dhéanamh

£1,000

€5,000

12(3)(a)

Cumhacht chun monarú, etc. arm ionsaitheach a thoirmeasc

£1,000

€5,000

12(3)(b)

cúig bliana

7 mbliana

Leasú ar Acht na nArm Tine (Deimhnithe Airm Tine do Neamhchónaitheoirí) 2000

3(4)(a)

Toirmeasc ar fhaisnéis bhréagach agus ar dheimhnithe airm tine a athrú

£1,000

€2,500

3(4)(b)

£10,000

€20,000