An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 1 Méadú ar Phionóis Áirithe faoi Achtanna na nArm Tine 1925 go 2000) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 3 Cionta chun críocha orduithe srianta gluaiseachta)

26 2006

TODO

SCEIDEAL 2

Méadú ar Phionóis Áirithe faoin Explosives Act 1875

Alt 69 .

An t-alt den Acht

An t-ábhar

Na focail a scriosadh

Na focail a chuirtear isteach

(1)

(2)

(3)

(4)

4

Pléascaigh a dhéanamh in áit neamhúdaraithe

to a penalty not exceeding one hundred pounds a day for every day during which he so manufactures

, on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

5

Pléascaigh a choimeád

to a penalty not exceeding two shillings for every pound of gunpowder so kept

, on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

9

Monarchana pléascach agus armlanna a rialú

to a penalty not exceeding in the case of the first offence fifty pounds, and in the case of a second or any subsequent offence one hundred pounds, and in addition fifty pounds for every day during which such breach continues

, on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

10

Rialacha ginearálta maidir le monarchana agus armlanna

to a penalty not exceeding ten pounds, and in addition (in the case of a second offence) ten pounds for every day during which such breach continues

, on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

11

Rialacha speisialta chun fir oibre i monarchana agus in armlanna a rialáil

forty shillings

€100

13

Ceadúnas a chineachadh.agus a chinneadh

twenty shillings

€50

17

Rialacha ginearálta maidir le stórais

to a penalty not exceeding ten pounds, and in addition (in the case of a second offence) ten pounds for every day during which such breach continues

, on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

19

Rialacha speisialta chun fir oibre i stórais a rialáil

forty shillings

€100

22

Rialacha ginearálta maidir le háitreabh cláraithe

to a penalty not exceeding two shillings for every pound of gunpowder in respect of which, or being on the premises in which, the offence was committed

, on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

30

Srian ar dhíol pléascach ar mhórbhóithre, etc.

to a penalty not exceeding forty shillings

, on summary conviction, to a fine not exceeding €2,500 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €5,000

31

Pléascaigh a dhíol le leanaí

thirteen years

18 years

to a penalty not exceeding five pounds

, on summary conviction, to a fine not exceeding €2,500 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €5,000

32

Pléascaigh atá le díol i bpacáistí dúnta lipéadaithe

to a penalty not exceeding forty shillings

, on summary conviction, to a fine not exceeding €2,500 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €5,000

33

Rialacha ginearálta maidir le pléascaigh a phacáil lena n-iompar

to a penalty not exceeding twenty pounds

on summary conviction, to a fine not exceeding €2,500 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €5,000

34

Fodhlíthe údaráis cuain

pecuniary penalties not exceeding twenty pounds for each offence, and ten pounds for each day during which the offence continues

on summary conviction, a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, a fine not exceeding €10,000

35

Fodhlíthe cuideachta iarnróid agus canála

pecuniary penalties not exceeding twenty pounds of each offence, and ten pounds for each day during which the offence continues

on summary conviction, a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, a fine not exceeding €10,000

36

Fodhlíthe maidir le calaí ina ndéantar pléascaigh a lódáil nó a dhílódáil

pecuniary penalties not exceeding twenty pounds for each offence, and ten pounds for each day during which the offence continues

on summary conviction, a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, a fine not exceeding €10,000

37

Fodhlíthe maidir le hiompar de bhóthar nó ar shlí eile

pecuniary penalties not exceeding twenty pounds for each offence, and ten pounds for each day during which the breach continues

on summary conviction, a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, a fine not exceeding €10,000

40

Feidhm Chuid I maidir le pléascaigh seachas púdar gunna

to a penalty not exceeding one hundred pounds, and to a further penalty not exceeding two shillings for every pound of such explosive

on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

43

Monarú etc. pléascach a bhfuil contúirt ar leith ag baint leo

to a penalty not exceeding ten shillings for every pound of such explosive brought in the ship

on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

to a penalty not exceeding ten shillings for every pound of such explosive delivered or sold or found in his possession

, on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

55

Cumhachtaí cigirí de chuid an Rialtais

liable to a penalty not exceeding one hundred pounds for each offence

guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding €1,000

56

Fógra chun cleachtais chontúirteacha, etc. a leigheas

to a penalty not exceeding twenty pounds for every day during which he so fails to comply

, on summary conviction, to a fine not exceeding €1,000

63

Fógra i dtaobh tionóiscí

to a penalty not exceeding twenty pounds

, on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

66

Fiosrúchán faoi thionóiscí

shall for every such offence incur a penalty not exceeding ten pounds and in the case of a failure to comply with a requisition for making any return or producing any document, not exceeding ten pounds during every day that such failure continues

is guilty of an offence and liable on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

69

Dualgas agus cumhacht údaráis áitiúil

to a penalty not exceeding twenty pounds

, on summary conviction, to a fine not exceeding €1,000

73

Pléascaigh a chuardach

to a penalty not exceeding fifty pounds

, on summary conviction, to a fine not exceeding €1,000

74

Pléascaigh a urghabháil agus a choinneáil

to a penalty not exceeding fifty pounds

, on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

77

Pionós ar fhoghlaithe agus foghlaithe a dhíchur

to a penalty not exceeding five pounds

, on summary conviction, to a fine not exceeding €3,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €5,000

to a penalty not exceeding fifty pounds

, on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000

79

Príosúnacht mar gheall ar ghníomh toiliúil nó faillí a chuireann beatha nó corp duine i mbaol

of the case, to imprisonment, with or without hard labour, for a period not exceeding six months

of the case

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 5 years or both the pecuniary penalty and such imprisonment

81

Doiciméid a bhrionnú agus a fhalsú

to imprisonment, with or without hard labour, for a term not exceeding two years

on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or imprisonment for a term not exceeding 12 months or both or, on conviction on indictment, to a fine not exceeding €10,000 or imprisonment for a term not exceeding five years or both

82

Fógraí a aghlot

two pounds

€100