An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 3 Cionta chun críocha orduithe srianta gluaiseachta)

26 2006

TODO

SCEIDEAL 4

Mionleasuithe agus Leasuithe Iarmhartacha ar Acht na Leanaí 2001

Alt 158 .

Leasú Uimh.

An t-alt den Acht

An Leasú

1.

4, 5(2), 6

“, an tAire Oideachais agus Eolaíochta” a scriosadh.

2.

22, 24(2), 25, 26(1) agus (2), 28(2)(a), 30(3)(a), 32, 38(f), 39(3)(i)

“nó frithshóisialta” a chur isteach i ndiaidh “coiriúil” in ailt 22, 24(2), 25, 26(1) agus (2), agus in alt 39 (3) (i) agus

“nó fhrithshóisialta” a chur isteach i ndiaidh “choiriúil” in ailt 28(2)(a), 30(3)(a), 32 agus 38(f).

3.

28(2)(c)

“nó go mbeidh sé nó sí ag gabháil d’iompar frithshóisialta eile” a chur isteach i ndiaidh “cionta eile”.

4.

31(2)(b), 39(3)(h)

“nó ar iompar coiriúil nó frithshóisialta breise ag an leanbh” a chur isteach i ndiaidh “cionta breise a dhéanamh”.

5.

54

An t-alt a scriosadh.

6.

71(1)(a)

“i gCodanna 8 agus 12A” a chur in ionad “i gCuid 8”.

7.

95

An míniú ar “ionad coinneála leanaí” a scriosadh.

8.

98(h)

“nó in ionad coinneála leanaí” a scriosadh.

9.

103(1)

Mír (c) a scriosadh.

10.

103(1)(e)

“nó in ionad coinneála leanaí” agus “nó don duine de thuras na huaire i bhfeighil an ionaid, de réir mar is iomchuí” a scriosadh.

11.

142

“nó in ionad coinneála leanaí” a scriosadh.

12.

143

“, i gcás linbh faoi 16 bliana déag d’aois,” a scriosadh.

13.

145

“faoi 16 bliana déag d’aois” a scriosadh.

14.

147

An t-alt a scriosadh.

15.

150

An t-alt a scriosadh.

16.

151(1)

“atá idir 16 bliana déag agus 18 mbliana déag d’aois” a scriosadh.

17.

151(2) agus 151(3)

“i scoil choinneála leanaí” a chur in ionad “in ionad coinneála leanaí”.

18.

152

An t-alt a scriosadh.

19.

153

An t-alt a scriosadh.

20.

154

“, in aon ionad coinneála leanaí a ainmneofar faoi alt 150 d’Acht na Leanaí, 2001,” a scriosadh.

21.

158

“cláir agus saoráidí oideachais agus oiliúna iomchuí agus cláir agus saoráidí eile” a chur in ionad “cláir agus saoráidí oideachais agus oiliúna iomchuí”.

22.

167(4)(c)

“don Aire Oideachais agus Eolaíochta” a chur in ionad “don Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí”

23.

179

“le toiliú an Aire” a chur isteach i ndiaidh “aon tráth,”.

24.

187

An t-alt a scriosadh.

25.

188

An t-alt a scriosadh.

26.

189

An t-alt a scriosadh.

27.

203(3)

“an tAire agus” a chur isteach roimh “bord bainistíochta” agus “beartais” a chur in ionad “bheartas an bhoird”.

28.

204(9)

“an tAire agus” a chur isteach roimh “an bord bainistíochta” agus “an bhoird” a scriosadh.

29.

214

Fo-alt (2) a scriosadh.

30.

225(2)

“an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí” a chur in ionad “an Aire Oideachais agus Eolaíochta”.

31.

263

“(a) le linn a bheith faoi bhealach go cúirt ó ionad athchuir nó ó scoil choinneála leanaí,” a chur in ionad mhír (a).

“(c) le linn a bheith ag feitheamh lena aistriú nó lena haistriú de bhun an Achta seo chuig ionad athchuir nó chuig scoil choinneála leanaí.” a chur in ionad mhír (c).

32.

265

“nó chun áite coinneála a ainmneofar faoi alt 150” a scriosadh.