An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (An tAcht um Thruailliú na Farraige (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006) Ar Aghaidh ( CUID 2 Truailliú ó Ola Bhuncair (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) )

29 2006

An tAcht um Thruailliú na Farraige (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1.— (1) Féadfar an tAcht um Thruailliú na Farraige (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006 a ghairm den Acht seo.

(2) Tagann an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Iompair le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir críche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

(3) Féadfar na hAchtanna um Thruailliú na Farraige 1991 go 2006 a ghairm de na hAchtanna um Thruailliú na Farraige 1991 go 1999, den mhír seo agus de Chuid 3 den Acht seo le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna Cuanta 1996 go 2006 a ghairm de na hAchtanna Cuanta 1996 go 2005, den mhír seo agus de Chuid 4 le chéile

Caiteachais.

2.— Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire Iompair ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.