An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( SCEIDEAL 1 )

36 2006

An tAcht Leasa Shóisialaigh 2006

SCEIDEAL 2

Alt 3.

“CUID 1

NA RÁTAÍ CÚNAIMH SHÓISIALAIGH THRÉIMHSIÚIL AGUS NA MÉADUITHE ORTHU

An cineál cúnaimh

An ráta seach-tainiúil

An méadú i leith aosaigh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhor-ordaithe faoi alt 183 (más iníoctha)

An méadú i gcás ina bhfuil an duine ina chónaí nó ina cónaí ina aonar nó ina haonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

An méadú i gcás gnáth-chónaí a bheith ar an duine ar oileán amach ó chósta na hÉireann (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Liúntas Cuardaitheora Poist:

i gcás duine lena mbaineann alt 142(1)(a)

185.80

123.30

22.00

i gcás duine lena mbaineann alt 142(1)(b)

185.80

123.30

2. Liúntas Réamhscoir

185.80

123.30

22.00

7.70

12.70

3. Liúntas Míchumais

123.30

22.00

7.70

12.70

4. Pinsean Stáit (Neamhranníocach)

200.00

22.00

128.80

7.70

10.00

12.70

5. Pinsean Dall

185.80

22.00

128.80

7.70

10.00

12.70

6. Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Pinsean Baintrí Fir (Neamhranníocach) agus íocaíocht dá dtagraítear i mír (b) nó (c) den mhíniú ar ‘íocaíocht iomchuí’ in alt 178

185.80

128.80

7.70

10.00

12.70

7. Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

185.80

22.00

10.00

12.70

8. Liúntas Cúramóra:

(a) i gcás duine lena mbaineann alt 181(1)(a)

300.00

22.00

10.00

12.70

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

27.00

(b) i gcás duine lena mbaineann alt 181 (1) (b)

200.00

22.00

10.00

12.70

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

18.00

9. Íocaíocht Chaomhnóra (Neamhranníocach)

158.00

10. Liúntas Leasa Forlíontach

185.80

123.20

22.00

11. Cúnamh Feirme

185.50

123.20

22.00

CUID 2

AN MÉADÚ AR PHINSEAN STÁIT (NEAMHRANNÍOCACH) I LEITH DUINE AMHÁIN DE LÁNÚIN I gCÁS NACH bhFUIL AOIS INPHINSIN SLÁNAITHE AG AN gCÉILE

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara gan bheith níos mó ná €30.00

132.20

níos mó ná €30.00 gan bheith níos mó ná €32.50

130.50

níos mó ná €32.50 gan bheith níos mó ná €35.00

128.90

níos mó ná €35.00 gan bheith níos mó ná €37.50

127.20

níos mó ná €37.50 gan bheith níos mó ná €40.00

125.60

níos mó ná €40.00 gan bheith níos mó ná €42.50

123.90

níos mó ná €42.50 gan bheith níos mó ná €45.00

122.30

níos mó ná €45.00 gan bheith níos mó ná €47.50

120.60

níos mó ná €47.50 gan bheith níos mó ná €50.00

119.00

níos mó ná €50.00 gan bheith níos mó ná €52.50

117.30

níos mó ná €52.50 gan bheith níos mó ná €55.00

115.70

níos mó ná €55.00 gan bheith níos mó ná €57.50

114.00

níos mó ná €57.50 gan bheith níos mó ná €60.00

112.40

níos mó ná €60.00 gan bheith níos mó ná €62.50

110.70

níos mó ná €62.50 gan bheith níos mó ná €65.00

109.10

níos mó ná €65.00 gan bheith níos mó ná €67.50

107.40

níos mó ná €67.50 gan bheith níos mó ná €70.00

105.80

níos mó ná €70.00 gan bheith níos mó ná €72.50

104.10

níos mó ná €72.50 gan bheith níos mó ná €75.00

102.50

níos mó ná €75.00 gan bheith níos mó ná €77.50

100.80

níos mó ná €77.50 gan bheith níos mó ná €80.00

99.20

níos mó ná €80.00 gan bheith níos mó ná €82.50

97.50

níos mó ná €82.50 gan bheith níos mó ná €85.00

95.80

níos mó ná €85.00 gan bheith níos mó ná €87.50

94.20

níos mó ná €87.50 gan bheith níos mó ná €90.00

92.50

níos mó ná €90.00 gan bheith níos mó ná €92.50

90.90

níos mó ná €92.50 gan bheith níos mó ná €95.00

89.20

níos mó ná €95.00 gan bheith níos mó ná €97.50

87.60

níos mó ná €97.50 gan bheith níos mó ná €100.00

85.90

níos mó ná €100.00 gan bheith níos mó ná €102.50

84.30

níos mó ná €102.50 gan bheith níos mó ná €105.00

82.60

níos mó ná €105.00 gan bheith níos mó ná €107.50

81.00

níos mó ná €107.50 gan bheith níos mó ná €110.00

79.30

níos mó ná €110.00 gan bheith níos mó ná €112.50

77.70

níos mó ná €112.50 gan bheith níos mó ná €115.00

76.00

níos mó ná €115.00 gan bheith níos mó ná €117.50

74.40

níos mó ná €117.50 gan bheith níos mó ná €120.00

72.70

níos mó ná €120.00 gan bheith níos mó ná €122.50

71.10

níos mó ná €122.50 6 gan bheith níos mó ná €125.00

69.40

níos mó ná €125.00 gan bheith níos mó ná €127.50

67.80

níos mó ná €127.50 gan bheith níos mó ná €130.00

66.10

níos mó ná €130.00 gan bheith níos mó ná €132.50

64.40

níos mó ná €132.50 gan bheith níos mó ná €135.00

62.80

níos mó ná €135.00 gan bheith níos mó ná €137.50

61.10

níos mó ná €137.50 gan bheith níos mó ná €140.00

59.50

níos mó ná €140.00 gan bheith níos mó ná €142.50

57.80

níos mó ná €142.50 gan bheith níos mó ná €145.00

56.20

níos mó ná €145.00 gan bheith níos mó ná €147.50

54.50

níos mó ná €147.50 gan bheith níos mó ná €150.00

52.90

níos mó ná €150.00 gan bheith níos mó ná €152.50

51.20

níos mó ná €152.50 gan bheith níos mó ná €155.00

49.60

níos mó ná €155.00 gan bheith níos mó ná €157.50

47.90

níos mó ná €157.50 gan bheith níos mó ná €160.00

46.30

níos mó ná €160.00 gan bheith níos mó ná €162.50

44.60

níos mó ná €162.50 gan bheith níos mó ná €165.00

43.00

níos mó ná €165.00 gan bheith níos mó ná €167.50

41.30

níos mó ná €167.50 gan bheith níos mó ná €170.00

39.70

níos mó ná €170.00 gan bheith níos mó ná €172.50

38.00

níos mó ná €172.50 gan bheith níos mó ná €175.00

36.40

níos mó ná €175.00 gan bheith níos mó ná €177.50

34.70

níos mó ná €177.50 gan bheith níos mó ná €180.00

33.10

níos mó ná €180.00 gan bheith níos mó ná €182.50

31.40

níos mó ná €182.50 gan bheith níos mó ná €185.00

29.70

níos mó ná €185.00 gan bheith níos mó ná €187.50

28.10

níos mó ná €187.50 gan bheith níos mó ná €190.00

26.40

níos mó ná €190.00 gan bheith níos mó ná €192.50

24.80

níos mó ná €192.50 gan bheith níos mó ná €195.00

23.10

níos mó ná €195.00 gan bheith níos mó ná €197.50

21.50

níos mó ná €197.50 gan bheith níos mó ná €200.00

19.80

níos mó ná €200.00 gan bheith níos mó ná €202.50

18.20

níos mó ná €202.50 gan bheith níos mó ná €205.00

16.50

níos mó ná €205.00 gan bheith níos mó ná €207.50

14.90

níos mó ná €207.50 gan bheith níos mó ná €210.00

13.20

níos mó ná €210.00 gan bheith níos mó ná €212.50

11.60

níos mó ná €212.50 gan bheith níos mó ná €215.00

9.90

níos mó ná €215.00 gan bheith níos mó ná €217.50

8.30

níos mó ná €217.50 gan bheith níos mó ná €220.00

6.60

níos mó ná €220.00 gan bheith níos mó ná €222.50

5.00

níos mó ná €222.50 gan bheith níos mó ná €225.00

3.30

níos mó ná €225.00 gan bheith níos mó ná €227.50

1.70

níos mó ná €227.50

Neamhní

CUID 3

AN MÉADÚ AR PHINSEAN DALL I LEITH DUINE AMHÁIN DE LÁNÚIN (I gCÁS NACH bhFUIL AOIS INPHINSIN SLÁNAITHE AG AN gCÉILE)

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara gan bheith níos mó ná €7.60

123.30

níos mó ná €7.60 gan bheith níos mó ná €10.10

121.60

níos mó ná €10.10 gan bheith níos mó ná €12.60

120.00

níos mó ná €12.60 gan bheith níos mó ná €15.10

118.30

níos mó ná €15.10 gan bheith níos mó ná €17.60

116.70

níos mó ná €17.60 gan bheith níos mó ná €20.10

115.00

níos mó ná €20.10 gan bheith níos mó ná €22.60

113.30

níos mó ná €22.60 gan bheith níos mó ná €25.10

111.70

níos mó ná €25.10 gan bheith níos mó ná €27.60

110.00

níos mó ná €27.60 gan bheith níos mó ná €30.10

108.40

níos mó ná €30.10 gan bheith níos mó ná €32.60

106.70

níos mó ná €32.60 gan bheith níos mó ná €35.10

105.10

níos mó ná €35.10 gan bheith níos mó ná €37.60

103.40

níos mó ná €37.60 gan bheith níos mó ná €40.10

101.70

níos mó ná €40.10 gan bheith níos mó ná €42.60

100.10

níos mó ná €42.60 gan bheith níos mó ná €45.10

98.40

níos mó ná €45.10 gan bheith níos mó ná €47.60

96.80

níos mó ná €47.60 gan bheith níos mó ná €50.10

95.10

níos mó ná €50.10 gan bheith níos mó ná €52.60

93.40

níos mó ná €52.60 gan bheith níos mó ná €55.10

91.80

níos mó ná €55.10 gan bheith níos mó ná €57.60

90.10

níos mó ná €57.60 gan bheith níos mó ná €60.10

88.50

níos mó ná €60.10 gan bheith níos mó ná €62.60

86.80

níos mó ná €62.60 gan bheith níos mó ná €65.10

85.10

níos mó ná €65.10 gan bheith níos mó ná €67.60

83.50

níos mó ná €67.60 gan bheith níos mó ná €70.10

81.80

níos mó ná €70.10 gan bheith níos mó ná €72.60

80.20

níos mó ná €72.60 gan bheith níos mó ná €75.10

78.50

níos mó ná €75.10 gan bheith níos mó ná €77.60

76.80

níos mó ná €77.60 gan bheith níos mó ná €80.10

75.20

níos mó ná €80.10 gan bheith níos mó ná €82.60

73.50

níos mó ná €82.60 gan bheith níos mó ná €85.10

71.90

níos mó ná €85.10 gan bheith níos mó ná €87.60

70.20

níos mó ná €87.60 gan bheith níos mó ná €90.10

68.60

níos mó ná €90.10 gan bheith níos mó ná €92.60

66.90

níos mó ná €92.60 gan bheith níos mó ná €95.10

65.20

níos mó ná €95.10 gan bheith níos mó ná €97.60

63.60

níos mó ná €97.60 gan bheith níos mó ná €100.10

61.90

níos mó ná €100.10 gan bheith níos mó ná €102.60

60.30

níos mó ná €102.60 gan bheith níos mó ná €105.10

58.60

níos mó ná €105.10 gan bheith níos mó ná €107.60

56.90

níos mó ná €107.60 gan bheith níos mó ná €110.10

55.30

níos mó ná €110.10 gan bheith níos mó ná €112.60

53.60

níos mó ná €112.60 gan bheith níos mó ná €115.10

52.00

níos mó ná €115.10 gan bheith níos mó ná €117.60

50.30

níos mó ná €117.60 gan bheith níos mó ná €120.10

48.60

níos mó ná €120.10 gan bheith níos mó ná €122.60

47.00

níos mó ná €122.60 gan bheith níos mó ná €125.10

45.30

níos mó ná €125.10 gan bheith níos mó ná €127.60

43.70

níos mó ná €127.60 gan bheith níos mó ná €130.10

42.00

níos mó ná €130.10 gan bheith níos mó ná €132.60

40.30

níos mó ná €132.60 gan bheith níos mó ná €135.10

38.70

níos mó ná €135.10 gan bheith níos mó ná €137.60

37.00

níos mó ná €137.60 gan bheith níos mó ná €140.10

35.40

níos mó ná €140.10 gan bheith níos mó ná €142.60

33.70

níos mó ná €142.60 gan bheith níos mó ná €145.10

32.10

níos mó ná €145.10 gan bheith níos mó ná €147.60

30.40

níos mó ná €147.60 gan bheith níos mó ná €150.10

28.70

níos mó ná €150.10 gan bheith níos mó ná €152.60

27.10

níos mó ná €152.60 gan bheith níos mó ná €155.10

25.40

níos mó ná €155.10 gan bheith níos mó ná €157.60

23.80

níos mó ná €157.60 gan bheith níos mó ná €160.10

22.10

níos mó ná €160.10 gan bheith níos mó ná €162.60

20.40

níos mó ná €162.60 gan bheith níos mó ná €165.10

18.80

níos mó ná €165.10 gan bheith níos mó ná €167.60

17.10

níos mó ná €167.60 gan bheith níos mó ná €170.10

15.50

níos mó ná €170.10 gan bheith níos mó ná €172.60

13.80

níos mó ná €172.60 gan bheith níos mó ná €175.10

12.10

níos mó ná €175.10 gan bheith níos mó ná €177.60

10.50

níos mó ná €177.60 gan bheith níos mó ná €180.10

8.80

níos mó ná €180.10 gan bheith níos mó ná €182.60

7.20

níos mó ná €182.60 gan bheith níos mó ná €185.10

5.50

níos mó ná €185.10 gan bheith níos mó ná €187.60

3.80

níos mó ná €187.60 gan bheith níos mó ná €190.10

2.20

níos mó ná €190.10

Neamhní

”.