An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 9 Mianaigh a Athshlánú )

40 2006

An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006

AN SCEIDEAL

Alt 6 .

“SCEIDEAL 3

Teas is Cumhacht in Éineacht

1. Faoi réir mhír 2, déanfar táirgeadh leictreachais ó theas is cumhacht in éineacht a ríomh mar seo a leanas:

(a) i gcás tuirbín gáis timthriallta in éineacht a ghnóthaíonn teas nó i gcás tuirbín eastósctha comhdhlúthúcháin gaile a bhfuil éifeachtúlacht fhoriomlán bhliantúil 80 faoin gcéad nó níos mó aige, measfar gur leictreachas arna tháirgeadh ó theas is cumhacht in éineacht táirgeadh leictreachais iomlán bliantúil an aonaid arna thomhas ag béal na bpríomhghineadóirí;

(b) i gcás aon teicneolaíochta nó teicneolaíochtaí eile a thagann faoi réim an mhínithe ar theas is cumhacht in éineacht agus a bhfuil éifeachtúlacht fhoriomlán bhliantúil 75 faoin gcéad nó níos mó aici nó acu, measfar gur leictreachas arna tháirgeadh ó theas is cumhacht in éineacht táirgeadh leictreachais iomlán bliantúil an aonaid arna thomhas ag béal na bpríomhghineadóirí; agus

(c) i gcás aonaid teasa is cumhachta in éineacht a bhfuil éifeachtúlacht fhoriomlán bhliantúil níos lú ná na luacha dá dtagraítear i bhfomhíreanna (a) agus (b) acu, déantar an leictreachas a tháirgtear ó theas is cumhacht in éineacht a ríomh mar seo a leanas:

ECHP = HCHP . C

i gcás gurb é:

ECHP

táirgeadh leictreachais ó theas is cumhacht in éineacht.

C

an cóimheas cumhacht in aghaidh teasa iarbhír atá ag an aonad.

HCHP

an méid teasa úsáidigh ó theas is cumhacht in éineacht (arna ríomh mar tháirgeadh teasa iomlán lúide aon teas arna tháirgeadh i gcoirí ar leithligh nó le heastóscadh gaile beo as an ngineadóir gaile roimh an tuirbín).

2. Má dhéantar sciar d’ábhar fuinnimh an ionchuir breosla sa phróiseas teas is cumhacht in éineacht a aisghabháil i gceimiceáin agus a athchúrsáil, féadfar an sciar sin a dhealú ón ionchur breosla sula ríomhfar an éifeachtúlacht fhoriomlán a úsáidtear i mír 1.

3. Déanfar méid coibhneasta coigiltí fuinnimh phríomhúil arna soláthar le táirgeadh teas is cumhacht in éineacht a ríomh mar a leanas:

/images/energybill2006eqn.jpg

I gcás gurb é:

PES

coigiltí fuinnimh phríomhúil.

CHPH

éifeachtúlacht teasa an teas is cumhacht in éineacht, arna míniú mar aschur teasa úsáidigh bliantúil arna roinnt ar an ionchur breosla chun go bhfaighfear an tsuim d’aschur teasa úsáidigh agus de tháirgeadh leictreachais ó theas is cumhacht in éineacht.

RefH

an luach tagartha éifeachtúlachta do tháirgeadh teasa ar leithligh arna chinneadh de réir alt 7(6).

CHPE

éifeachtúlacht leictreach an teas is cumhacht in éineacht, arna mhíniú mar tháirgeadh leictreachais bliantúil ó theas is cumhacht in éineacht arna roinnt ar an ionchur breosla a úsáidtear chun go bhfaighfear an tsuim d’aschur teasa úsáidigh agus de tháirgeadh leictreachais ó theas is cumhacht in éineacht. i gcás ina nginfidh aonad teas is cumhacht in éineacht fuinneamh meicniúil, féadfar an leictreachas bliantúil ó theas is cumhacht in éineacht a mhéadú den mhéid leictreachais atá comhionann leis an méid fuinnimh mheicniúil.

RefE

an luach tagartha éifeachtúlachta do tháirgeadh leictreachais ar leithligh arna chinneadh de réir alt 7(6).

4. Maidir le luachanna a úsáidtear chun go ríomhfar leictreachas ó theas is cumhacht in éineacht agus an méid coigiltí fuinnimh phríomhúil arna soláthar ag teas is cumhacht in éineacht, déanfar iad a chinneadh ar bhonn na nithe seo a leanas—

(a) oibriú tuartha nó iarbhír an aonaid faoi ghnáthdhálaí úsáide, nó

(b) i gcás micrea-aonad teas is cumhacht in éineacht, luachanna deimhnithe.

5. Is iad seo a leanas na prionsabail ar dá réir a fhéadfar luachanna tagartha éifeachtúlachta do tháirgeadh leictreachais agus teasa ar leithligh a chinneadh faoi ordú a dhéanfar faoi alt 7(6):

(a) beidh an chomparáid le táirgeadh leictreachais ar leithligh bunaithe ar an bprionsabal go ndéantar comparáid idir na hearnálacha breosla céanna agus go ndéantar an chomparáid leis an teicneolaíocht is fearr a bheidh ar fáil agus a bheidh inchosanta go heacnamaíoch le haghaidh táirgeadh ar leithligh teasa agus leictreachais ar an margadh sa bhliain a fhoirgneofar an t-aonad cumhachta lena mbaineann;

(b) socrófar na luachanna tagartha éifeachtúlachta d’aonaid is sine ná 10 mbliana d’aois ar luachanna tagartha aonad atá 10 mbliana d’aois;

(c) déanfar, más gá, na luachanna tagartha éifeachtúlachta do tháirgeadh ar leithligh leictreachais agus teasa a chalabrú chun dálaí aeráide na hÉireann a chur i gcuntas.”.