An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 5 Leasú ar an Acht Gáis (Eatramhach) (Rialáil) 2002 ) Ar Aghaidh ( CUID 7 Leasú ar Acht 2001 )

40 2006

An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006

CUID 6

Leasú ar an Acht Forbartha Móna 1998

Méadú ar an méid airgid a fhéadfaidh Bord na Móna a fháil ar iasacht.

20 .— Leasaítear alt 22 den Acht Forbartha Móna 1998 i bhfo-alt (1)(b) trí €400 milliún” a chur in ionad “£100 milliún”.