Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

17 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 17 de 2007


ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL AGUS CHAIRLINN 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal.

2 . Tosach Feidhme.

3 . Léiriú.

CUID 2

Dobharshaothrú

4 . Dobharshaothrú.

CUID 3

Leasuithe ar an bPríomh-Acht

5 . Mínithe.

6 . Feidhmeanna an Choimisiúin.

7 . Iascaireacht a rialáil.

8 . Srianta leis an líon ceadúnas.

9 . Uiscí a fháil agus a fhorbairt le haghaidh duántachta.

10 . Ceadanna chun iascaireacht a dhéanamh in uiscí an Choimisiúin.

11 . Séasúir choiscthe agus tráthanna coiscthe.

12 . Iascaireacht neamhcheadúnaithe, etc.

13 . Méadrú.

14 . Líonta a úsáid trasna aibhneacha.

15 . Pionós mar gheall ar Thruailliú.

16 . Feistí áirithe a úsáid chun iasc a thógáil.

17 . Iascaireacht le cros-línte.

18 . Iasc a maraíodh go neamhdhleathach nó a fuarthas marbh a thógáil.

19 . Eochrais, gealóga nó blátháin bhradán nó bhreac a thógáil, etc.

20 . Oifigigh don Choimisiún.

21 . Faireoirí abhann.

22 . Nithe áirithe a urghabháil agus a dhiúscairt.

23 . Cumhachtaí daoine údaraithe.

24 . Barántais chun dul isteach in áitreabh áirithe.

25 . Ciontóirí a ghabháil.

26 . Cumhachtaí iniúchta, scrúdaithe agus coinneála.

27 . Pionóis mar gheall ar chionta.

28 . Díolúine i leith Gníomhartha a dhéanfar chun iascaigh, etc. a fheabhsú.

29 . Báid, trealamh etc. a fhorghéilleadh.

30 . Athbhreithniú Breithiúnach.

31 . Tréimhsí ama a ríomh.

32 . Cearta iascaireachta príobháideacha a fhorfheidhmiú.

33 . Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1952.

CUID 4

Leasuithe Ilghnéitheacha.

34 . Leasú ar an Acht Iascaigh (Leasú) 1997.

35 . Leasú ar an Acht Imeall Trágha 1933.

SCEIDEAL 1

Forálacha a bheidh le cur isteach mar Sceideal 3A agus Sceideal 3B a ghabhann le hAcht 1952

SCEIDEAL 2

Leasuithe a Bhaineann le Pionóis


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Eadrána 1954 go 1998

An tAcht Féimheachta 1988

1988, Uimh. 27

An tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999

1999, Uimh. 1

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1997

1997, Uimh. 23

An tAcht Iascaigh 1980

1980, Uimh. 1

An tAcht Imeall Trágha 1933

1933, Uimh. 33

Acht Iascaigh an Fheabhail (Leasú) 1983

1983, Uimh. 2

Acht Iascaigh an Fheabhail 1952

1952, Uimh. 5

/images/harp.jpg


Uimhir 17 de 2007


ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL AGUS CHAIRLINN 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL 1952 A LEASÚ AGUS I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[10 Aibreán, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: