Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach )

24 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 24 de 2007


AN tACHT COSANTA (LEASÚ) 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach

Alt

1 . Gearrtheideal, tosach feidhme, comhlua agus forléiriú.

2 . Míniú.

3 . Forálacha cosanta agus idirthréimhseacha.

CUID 2

Leasuithe agus Aisghairm

Caibidil 1

Leasuithe Ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

4 . An Príomh-Acht: leasuithe agus aisghairm.

5 . Tagairtí d’abhcóide breithiúnais in Achtanna agus ionstraimí áirithe.

6 . Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht (léiriú i gcoitinne).

7 . Leasú ar alt 26 den Phríomh-Acht (rialacháin ghinearálta maidir le hÓglaigh na hÉireann.).

8 . Leasú ar alt 61 den Phríomh-Acht (fir do na Buan-Óglaigh a liostálfar faoi alt 53 d’aistriú ó chór seirbhíse go cór seirbhíse eile).

9 . Leasú ar alt 114 den Phríomh-Acht (sásamh in éagóra).

Caibidil 2

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna agus Ionstraimí Eile

10 . Tagairtí d’aithis in Acht áirithe agus in ionstraimí áirithe.

11 . Leasuithe ilghnéitheacha ar Achtanna eile.

CUID 3

Leasuithe ar Chuid V den Phríomh-Acht

Caibidil 1

Dliteanas i leith an Dlí Mhíleata

12 . Leasú ar alt 120 den Phríomh-Acht (dliteanas i leith an dlí mhíleata ó thaobh stádais).

13 . Leasú ar alt 121 den Phríomh-Acht (modhnú ar Chuid V maidir lena feidhm i gcás sibhialtach a bheas faoin dlí míleata).

14 . Leasú ar alt 123 den Phríomh-Acht (tórainn ama le triail chionta).

Caibidil 2

Cionta in aghaidh an Dlí Mhíleata

15 . Leasú ar alt 135 den Phríomh-Acht (tréigean).

16 . Leasú ar alt 142 den Phríomh-Acht (meisce).

17 . Leasú ar alt 150 den Phríomh-Acht (iompar earraí ar longa nó aerárthaigh, gan údarás).

18 . Leasú ar alt 161 den Phríomh-Acht (cionta maidir le harmchúirteanna, etc.).

19 . Leasú ar alt 162 den Phríomh-Acht (fianaise bhréagach).

Caibidil 3

Imscrúdú Cúiseamh agus Cúisimh a Chur de Láimh go hAchomair, Achomhairc chun Armchúirte Achoimre agus Athchur chun Armchúirte

20 . Alt nua a chur isteach: cionta sceidealta.

21 . Leasuithe ar an bPríomh-Acht de dhroim alt 20.

22 . Leasú ar alt 177 den Phríomh-Acht (cúisimh in aghaidh oifigeach).

23 . Ailt nua a chur isteach: fógra, ceart chun roghnú, cur de láimh go hachomair, agus athchur.

24 . Leasú ar alt 178 den Phríomh-Acht (oifigigh ceannais do thriail cúiseamh i gcoinne fear).

25 . Ailt nua a chur isteach: fógra, ceart chun roghnú, cúiseamh a chur de láimh go hachomair agus athchur.

26 . Ailt nua a chur isteach: achomharc chun na harmchúirte achoimre, etc.

27 . Leasú ar alt 179 den Phríomh-Acht (fo-oifigigh do thriail cúiseamh i gcoinne saighdiúirí singile agus mairnéalach).

28 . Ailt nua a chur isteach: fógra, ceart chun roghnú agus cúiseamh a chur de láimh go hachomair.

29 . Ailt nua a chur isteach: achomharc chuig oifigeach ceannais, etc.

30 . Alt nua a chur isteach: oibriú pionós áirithe a chur ar fionraí go dtí go ndéanfar achomharc.

31 . Leasú ar alt 184 den Phríomh-Acht (rialacháin maidir le cúisimh d’imscrúdú agus a thriail go hachomair).

Caibidil 4

Armchúirteanna

32 . Caibidil nua a chur isteach: An Riarthóir Armchúirte.

33 . Caibidil nua a chur isteach: An Stiúrthóir Ionchúiseamh Míleata.

34 . Caibidil nua a chur isteach: Breitheamh Míleata.

35 . Leasú ar alt 185 den Phríomh-Acht (éigiontú nó ciontú a bheith ina urchosc ar thriail ag armchúirt ina dhiaidh sin).

36 . Leasú ar alt 186 den Phríomh-Acht (cineálacha armchúirte).

37 . Leasú ar alt 187 den Phríomh-Acht (armchúirteanna a chomóradh).

38 . Alt nua a chur isteach: armchúirt achomair.

39 . Leasú ar alt 189 den Phríomh-Acht (comhdhéanamh armchúirte ginearálta).

40 . Leasú ar alt 190 den Phríomh-Acht (comhdhéanamh armchúirte tóranta).

41 . Leasú ar alt 191 den Phríomh-Acht (dícháilíochtaí chun comhaltais armchúirte).

42 . Leasú ar alt 192 den Phríomh-Acht (dlínse armchúirte).

43 . Leasú ar alt 193 den Phríomh-Acht (armchúirteanna a dhíscaoileadh).

44 . Leasú ar alt 194 den Phríomh-Acht (cead isteach chun armchúirteanna).

45 . Leasú ar alt 195 den Phríomh-Acht (cúrsaí áirithe nós imeachta).

46 . Leasú ar alt 197 den Phríomh-Acht (agóidí ón gcúisí).

47 . Alt nua a chur isteach: rialuithe agus ordacháin.

48 . Leasú ar alt 198 den Phríomh-Acht (vótáil ag armchúirt).

49 . Leasú ar alt 199 den Phríomh-Acht (an chúirt a chur faoi mhionn).

50 . Leasú ar alt 202 den Phríomh-Acht (neamhord meabhrach tráth na trialach).

51 . Leasú ar alt 203 den Phríomh-Acht (neamhord meabhrach an tráth a rinneadh an cion).

52 . Ailt nua a chur isteach: achomhairc chuig an gCúirt Achomhairc Armchúirteanna.

53 . Alt nua a chur isteach: éifeacht cionta áirithe ar dhaoine ar ina leith a rinneadh iad.

54 . Leasú ar alt 206 den Phríomh-Acht (dáta éifeachta pianbhreithe armchúirte).

55 . Leasú ar alt 207 den Phríomh-Acht (finnéithe a thoghairm, agus a bpribhléid os comhair armchúirte).

56 . Leasú ar alt 208 den Phríomh-Acht (dísbeagadh armchúirte).

Caibidil 5

Pionóis is inghearrtha ag Armchúirteanna mar gheall ar Chionta in aghaidh an Dlí Mhíleata

57 . Leasú ar alt 209 den Phríomh-Acht (pionóis is inghearrtha ag armchúirteanna ar oifigigh).

58 . Leasú ar alt 210 den Phríomh-Acht (pionóis is inghearrtha ag armchúirteanna ar fhir).

59 . Leasú ar alt 211 den Phríomh-Acht (an t-aon phianbhreith amháin i leith na gcionta uile).

60 . Alt nua a chur isteach: srian le pianbhreith phríosúnachta nó choinneála ar dhuine nach bhfuil dlíodóir ag feidhmiú ar a shon.

61 . Alt nua a chur isteach: pianbhreitheanna coimeádta a fhionraí.

62 . Alt nua a chur isteach: athbhreithniú ar phianbhreitheanna áirithe.

63 . Leasú ar alt 213 den Phríomh-Acht (ordú ó armchúirt cúiteamh d’íoc).

64 . Alt nua a chur isteach: fíneáil a íoc.

Caibidil 6

Bearta atá le déanamh maidir le Cinneadh agus Pianbhreith Armchúirte

65 . Leasú ar alt 225 den Phríomh-Acht (maoin ghoidte a thabhairt ar ais).

66 . Leasú ar alt 226 den Phríomh-Acht (ceart chun cóip d’imeachta armchúirte d’fháil).

Caibidil 7

Pianbhreitheanna a chur i bhFeidhm

67 . Leasú ar alt 229 den Phríomh-Acht (pianbhreith phríosúntachta nó choinneála a chur i bhfeidhm).

68 . Leasú ar alt 231 den Phríomh-Acht (é a bheith de dhualgas ar rialtóir príosúin príosúnaigh a ghlacadh).

69 . Leasú ar alt 233 den Phríomh-Acht (príosúin mhíleata agus beairicí coinneála a rialáil).

Caibidil 8

Rialacha Nós Imeachta agus Rialacha Armchúirte

70 . Leasú ar alt 240 den Phríomh-Acht (rialacha nós imeachta).

71 . Ailt nua a chur isteach: Coiste Rialacha na nArmchúirteanna, etc.

SCEIDEAL 1

Cosaint agus Forálacha Idirthréimhseacha

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar an bPríomh-Acht

SCEIDEAL 3

Tagairtí d’Aithis in Acht áirithe agus in Ionstraimí áirithe

SCEIDEAL 4

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna eile

SCEIDEAL 5

Cionta Sceidealta

SCEIDEAL 6

Leasuithe de Dhroim Alt 20

SCEIDEAL 7

Rialacha Armchúirte


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta 1961

1961, Uimh. 41

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956

1956, Uimh. 46

An tAcht um Achomhairc Armchúirteanna 1983

1983, Uimh. 19

An tAcht um Fhianaise Choiriúil 1992

1992, Uimh. 12

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1990

1990, Uimh. 16

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe) 2000

2000, Uimh. 16

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005

2005, Uimh. 2

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001

2001, Uimh. 50

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000

2000, Uimh. 11

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2006

2006, Uimh. 11

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) (Leasú) 1990

1990, Uimh. 32

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) 2006

2006, Uimh. 15

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 1993

1993, Uimh. 40

An tAcht Cosanta 1954

1954, Uimh. 18

Na hAchtanna Cosanta 1954 go 2006

An tAcht Cosanta (Leasú) 1987

1987, Uimh. 8

An tAcht Cosanta (Leasú) 2006

2006, Uimh. 20

An tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962

1962, Uimh. 11

An tAcht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006

2006, Uimh. 30

An tAcht Léiriúcháin 2005

2005, Uimh. 23

An tAcht Meabhair-Shláinte 2001

2001, Uimh. 25

An tAcht Ombudsman (Óglaigh na hÉireann) 2004

2004, Uimh. 36

Police (Property Act) 1897

60 & 61 Vic., c.30

Acht na bPríosún 1970

1970, Uimh. 11

Acht na bPríosún 1972

1972, Uimh. 7

An tAcht Ionstraimí Reachtúla 1947

1947, Uimh. 44

Superannuation Act 1887

50 & 51 Vict., c.67

/images/harp.jpg


Uimhir 24 de 2007


AN tACHT COSANTA (LEASÚ) 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÚISIMH I LEITH CIONTA IN AGHAIDH AN DLÍ MHÍLEATA A CHUR DE LÁIMH GO hACHOMAIR; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE BUNÚ AGUS DLÍNSE NA hARMCHÚIRTE ACHOIMRE; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIARTHÓIR ARMCHÚIRTE AGUS AN STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH MÍLEATA, AGUS MAIDIR LE BREITHEAMH MÍLEATA, A CHEAPADH; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE COMHDHÉANAMH ARMCHÚIRTEANNA AGUS MAIDIR LE COMHALTAS BOIRD ARMCHÚIRTE; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LE NÓS IMEACHTA OS COMHAIR ARMCHÚIRTEANNA, MAIDIR LE hARMCHÚIRTEANNA DO GHEARRADH AGUS D’FHORGHNÍOMHÚ PIONÓS AGUS MAIDIR LE PIANBHREITHEANNA A FHIONRAÍ; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE BUNÚ CHOISTE RIALACHA NA nARMCHÚIRTEANNA AGUS MAIDIR LE RIALACHA ARMCHÚIRTE A DHÉANAMH; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA COSANTA 1954 GO 2006, DO DHÉANAMH LEASUITHE IARMHARTACHA AR ACHTACHÁIN EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[21 Aibreán 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: