Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach )

26 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 26 de 2007


AN tACHT UM CHÚRAM LEANAÍ (LEASÚ) 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach

Alt

1 . Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

CUID 2

Leasú ar an Acht um Chúram Leanaí 1991

2 . Míniú ar “Príomh-Acht”.

3 . Leasú ar alt 29 den Phríomh-Acht.

4 . Leasú ar Chuid VI den Phríomh-Acht.

5 . Alt nua a chur in ionad alt 49 den Phríomh-Acht.

6 . Leasú ar alt 50 den Phríomh-Acht.

7 . Leasú ar alt 51 den Phríomh-Acht.

8 . Leasú ar alt 52 den Phríomh-Acht.

9 . Leasú ar alt 53 den Phríomh-Acht.

10 . Leasú ar alt 55 den Phríomh-Acht.

11 . Leasú ar alt 56 den Phríomh-Acht.

12 . Leasú ar alt 57 den Phríomh-Acht.

13 . Alt nua a chur in ionad alt 58 den Phríomh-Acht.

CUID 3

Leasuithe Iarmhartacha agus Leasuithe Eile ar Acht na Leanaí 2001

14 . Míniú ar “Acht 2001”.

15 . Leasú ar alt 16 d’Acht 2001.

16 . Leasú ar alt 76A d’Acht 2001.

17 . Leasú ar alt 77 d’Acht 2001.

18 . Leasú ar alt 225 d’Acht 2001.

19 . Alt nua 226A in Acht 2001.

20 . Alt nua a chur in ionad alt 227 d’Acht 2001.

21 . Leasú ar Achtanna eile agus ar ionstraimí reachtúla chun ainm an Bhoird Seirbhísí Cónaithe Speisialta a athrú go dtí an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí.

AN SCEIDEAL

Leasú ar Achtanna agus ar Ionstraimí Reachtúla chun ainm an Bhoird Seirbhísí Cónaithe Speisialta a athrú go dtí Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí

CUID 1

Leasú ar Achtanna chun ainm an Bhoird Seirbhísí Cónaithe Speisialta a athrú go dtí an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí

CUID 2

Leasú ar Ionstraimí Reachtúla chun ainm an Bhoird Seirbhísí Cónaithe Speisialta a athrú go dtí an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Chúram Leanaí 1991

1991, Uimh. 17

Na hAchtanna um Chúram Leanaí 1991 agus 2001

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006

2006, Uimh. 26

An tAcht Airgeadais 2004

2004, Uimh. 8

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997

1997, Uimh. 13

An tAcht Sláinte 2004

2004, Uimh. 42

An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine 1997

1997, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 26 de 2007


AN tACHT UM CHÚRAM LEANAÍ (LEASÚ) 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM CHÚRAM LEANAÍ 1991 AGUS DO DHÉANAMH LEASUITHE IARMHARTACHA AGUS LEASUITHE EILE AR ACHT NA LEANAÍ 2001; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[8 Bealtaine, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: