An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú) 2007) Ar Aghaidh ( CUID 2 Leasú ar an Acht um Chúram Leanaí 1991 )

26 2007

An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú) 2007

CUID 1

Réamhráiteach

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

1 .— (1) Féadfar an tAcht um Chúram Leanaí (Leasú) 2007 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Chúram Leanaí 1991 go 2007 a ghairm de na hAchtanna um Chúram Leanaí 1991 agus 2001, d’alt 75 den Acht Sláinte 2004 (a mhéid a leasaítear na hAchtanna um Chúram Leanaí 1991 agus 2001 leis), de Chuid 2, d’alt 21 (a mhéid a leasaítear na hAchtanna um Chúram Leanaí 1991 agus 2001 leis) agus den fho-alt seo, le chéile.

(3) Féadfar Achtanna na Leanaí 2001 go 2007 a ghairm d’Acht na Leanaí 2001, d’alt 75 den Acht Sláinte 2004 (a mhéid a leasaítear Acht na Leanaí 2001 leis), de Chuid 12 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006, de Chuid 3 (seachas alt 21) agus den fho-alt seo, le chéile.

(4) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.