An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 3 Leasuithe Iarmhartacha agus Leasuithe Eile ar Acht na Leanaí 2001 )

26 2007

An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú) 2007

AN SCEIDEAL

Leasú ar Achtanna agus ar Ionstraimí Reachtúla chun ainm an Bhoird Seirbhísí Cónaithe Speisialta a athrú go dtí an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí

Alt 21.

CUID 1

Leasú ar Achtanna chun ainm an Bhoird Seirbhísí Cónaithe Speisialta a athrú go dtí an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí

Ítim

An fhoráil dá ndéantar difear

An Leasú

1.

Alt 23A(2)(b) (arna chur isteach le halt 16 d’Acht na Leanaí 2001 agus arna leasú le halt 75 den Acht Sláinte 2004) den Acht um Chúram Leanaí 1991

An tagairt do “Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta” a scriosadh agus tagairt do “Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí” a chur ina ionad.

2.

Alt 23B(1) (arna chur isteach le halt 16 d’Acht na Leanaí 2001 agus arna leasú le halt 75 den Acht Sláinte 2004) den Acht um Chúram Leanaí 1991

An tagairt do “Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta” a scriosadh agus tagairt do “Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí” a chur ina ionad.

3.

Mír 143 (arna chur isteach le halt 5(e) den Acht Airgeadais 2004) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997

An tagairt do “Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta” a scriosadh agus tagairt do “Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí” a chur ina ionad.

CUID 2

Leasú ar Ionstraimí Reachtúla chun ainm an Bhoird Seirbhísí Cónaithe Speisialta a athrú go dtí an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí

Ítim

An fhoráil dá ndéantar difear

An Leasú

1.

Rialachán 3 de na Rialacháin um Chúram Leanaí (Cúram Speisialta) 2004 (I.R. Uimh. 550 de 2004)

(a) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “oifigeach údaraithe”:

“ciallaíonn “an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí” an Bord de réir bhrí alt 225(1) (arna leasú le halt 18 den Acht um Chúram Leanaí (Leasú) 2007) d’Acht na Leanaí 2001;”.

(b) An míniú ar “Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta” a scriosadh.

2.

Rialachán 25(2)(o) de na Rialacháin um Chúram Leanaí (Cúram Speisialta) 2004

An tagairt do “Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta” a scriosadh agus tagairt do “Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí” a chur ina ionad.

3.

Rialachán 26 de na Rialacháin um Chúram Leanaí (Cúram Speisialta) 2004

(a) I mír (3)(b)(iv), an tagairt do “Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta” a scriosadh agus tagairt do “Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí” a chur ina ionad.

(b) I mír (9), an tagairt do “Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta” a scriosadh agus tagairt do “Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí” a chur ina ionad.

4.

An Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Comhlachtaí Poiblí Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Ainmnithe Comhlachtaí Poiblí, agus Poist Ainmnithe i gComhlachtaí Poiblí) 2004

I gcolún (2), os coinne uimhir thagartha 182, “An Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta” a scriosadh agus “An Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí” a chur ina ionad.

5.

An Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (Comhlachtaí Forordaithe) 2006

“An Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta” a scriosadh agus “An Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí” a chur ina ionad.