Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

29 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 29 de 2007


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2 . Mínithe.

3 . Aisghairm

4 . Caiteachais.

CUID 2

Leasú ar Achtacháin a Bhaineann le Bannaí

5 . Leasú ar alt 1 d’Acht 1997.

6 . Ráiteas ó iarratasóirí ar bhannaí ar daoine iad atá cúisithe i gcionta tromaí.

7 . Fianaise in iarratais ar bhannaí faoi alt 2.

8 . Leasú ar alt 5 d’Acht 1997.

9 . Leasú ar alt 6 d’Acht 1997.

10 . Feidhm alt 6 i ndáil le hachomharcóirí áirithe.

11 . Faireachán leictreonach ar dhaoine áirithe le linn dóibh a bheith faoi bhannaí.

12 . Fianaise ar fhaireachán leictreonach.

13 . Socruithe maidir le faireachán leictreonach.

14 . Leasú ar alt 8 d’Acht 1997.

15 . Cúirtbhanna a eistréatadh agus airgead arna íoc isteach isteach sa chúirt a fhorghéilleadh.

16 . Rialacháin.

17 . Leasú ar an Sceideal a ghabhann le hAcht 1997.

18 . Leasú ar alt 22 d’Acht 1967.

19 . Leasú ar alt 28 d’Acht 1967.

20 . Leasú ar alt 31 d’Acht 1967.

21 . Leasú ar alt 68 d’Acht na Leanaí 2001.

22 . Leasú ar alt 11 d’Acht 1984.

23 . Leasú ar alt 13 d’Acht 1984.

CUID 3

Pianbhreith a Ghearradh

24 . Léiriú (Cuid 3).

25 . Cion eile a dhéanamh laistigh de thréimhse shonraithe.

26 . Orduithe faireacháin agus orduithe cosanta daoine.

27 . Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil) 1962.

CUID 4

Tátail atá le Baint in Imthosca Áirithe

28 . Tátail as mainneachtain nó diúltú cuntas a thabhairt i dtaobh rudaí, marcanna, etc.

29 . Tátail as mainneachtain nó diúltú cuntas a thabhairt i dtaobh an cúisí a bheith in áit áirithe.

30 . Tátail as an gcúisí do mhainneachtain fíorais áirithe a lua.

31 . Leasú ar alt 2 den Acht um Chionta in aghaidh an Stáit (Leasú) 1998.

32 . Rialacháin.

CUID 5

Mí-Úsáid Drugaí

33 . Leasú ar alt 27 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí 1977.

CUID 6

Leasú ar Achtanna na nArm Tine 1925 go 2006

34 . Leasú ar alt 2 d’Acht 1925.

35 . Leasú ar alt 15 d’Acht 1925.

36 . Leasú ar alt 26 d’Acht 1964.

37 . Leasú ar alt 27 d’Acht 1964.

38 . Leasú ar alt 27A d’Acht 1964.

39 . Leasú ar alt alt 27B d’Acht 1964.

40 . Leasú ar alt 12A d’Acht 1990.

CUID 7

Leasú ar Acht an Gharda Síochána 2005

41 . Bunú agus feidhmeanna Bhord Bainistíochta Feidhmiúcháin an Gharda Síochána.

42 . Fiosrúcháin speisialta a bhaineann leis an nGarda Síochána.

43 . Leasuithe eile ar Acht 2005.

CUID 8

Leasuithe ar na hAchtanna Iascaigh Mhara 2003 agus 2006

44 . Leasuithe ar na hAchtanna Iascaigh Mhara 2003 agus 2006.

CUID 9

Ilghnéitheach

45 . Leasú ar Acht an Gharda Síochána (Gearáin) 1986.

46 . Leasú ar Acht 2006.

47 . Leasú ar alt 15 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001.

48 . Leasú ar Acht 1984.

49 . Taifid a dhíothú.

50 . Cumhachtaí coinneála i leith cionta sonraithe.

51 . Athghabháil.

52 . Feidhm forálacha áirithe d’Acht 1984.

53 . Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta) 1990

54 . Leasú ar alt 5 den Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí) 1996.

55 . Leasú ar alt 9 d’Acht 1984.

56 . Cóip de thaifeadadh ar cheistiú ag an nGarda Síochána a thabhairt do chúisí.

57 . Taifeadadh cheistiú cúisí ag an nGarda Síochána a ghlacadh i bhfianaise.

58 . Leasú ar alt 8 den Acht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla 1996.

59 . Leasú ar alt 29 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924.

60 . Leasú ar alt 99 d’Acht 2006.

SCEIDEAL 1

Achtacháin a Aisghairtear

SCEIDEAL 2

Cionta chun críocha Chuid 3


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Bannaí 1997

1997, Uimh. 16

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

An tAcht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla 1996

1996, Uimh. 31

An tAcht um an Scairbh Ilchríochach 1968

1968, Uimh. 14

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1951

1951, Uimh. 2

An tAcht um Dhlínse Choiriúil 1960

1960, Uimh. 27

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1984

1984, Uimh. 22

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1990

1990, Uimh. 16

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1993

1993, Uimh. 6

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1994

1994, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006

2006, Uimh. 26

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí) 1996

1996, Uimh. 29

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta) 1990

1990, Uimh. 34

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil) 1962

1962, Uimh. 12

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994

1994, Uimh. 2

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001

2001, Uimh. 50

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Dlínse) 1976

1976, Uimh. 14

An tAcht um an Dlí Coiriúil 1997

1997, Uimh. 14

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

Explosive Substances Act 1883

46 & 47 Vic., c. 3

Explosives Act 1875

38 & 39 Vic., c. 17

Acht na nArm Tine (Deimhnithe Arm Tine do Neamhchónaitheoirí) 2000

2000, Uimh. 20

Acht na nArm Teine 1925

1925, Uimh. 17

Acht na nArm Tine 1964

1964, Uimh. 1

Achtanna na nArm Tine 1925 go 2006

Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach 1990

1990, Uimh. 12

Acht an Gharda Síochána (Gearáin) 1986

1986, Uimh. 29

Acht an Gharda Síochána 2005

2005, Uimh. 20

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1977

1977, Uimh. 12

Na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí 1977 go 2006

An tAcht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997

1997, Uimh. 11

An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine 1997

1997, Uimh. 26

An tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit (Leasú) 1998

1998, Uimh. 39

An tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939

1939, Uimh. 13

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vic., c. 30

Acht na bPríosún 1970

1970, Uimh. 11

Acht na bPríosún 1972

1972, Uimh. 7

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

2001, Uimh. 45

Na hAchtanna Iascaigh Mhara 2003 agus 2006

An tAcht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí 2006

2006, Uimh. 8

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1924

1924, Uimh. 10

/images/harp.jpg


Uimhir 29 de 2007


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE, LENA nÁIRÍTEAR AN tACHT UM BANNAÍ 1997, AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 1984, AN ACHTA UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH DLÍTHIÚIL) 1962, AN tACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (LEASÚ) 1998, AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ 1977, ACHTANNA NA nARM TINE 1925 GO 2006, AN tACHT FÁN mBIÚRÓ UM SHÓCMHAINNÍ COIRIÚLA 1996, ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA 2005, AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 2006 AGUS NA hACHTANNA IASCAIGH MHARA 2003 AGUS 2006, DO DHÉANAMH LEASÚ, AR SHLITE ÁIRITHE, AR AN DLÍ I nDÁIL LE PIANBHREITH A GHEARRADH, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE COMHALTAÍ DEN GHARDA SÍOCHÁNA DO THABHAIRT RABHADH DO DHAOINE I nDÁIL LE CIONTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CUMHACHTAÍ BREISE A BHEITH AG AN nGARDA SÍOCHÁNA CHUN DAOINE, A bhFUIL DROCHAMHRAS ANN INA LEITH GO nDEARNA SIAD CIONTA ÁIRITHE, A CHOINNEÁIL TAR ÉIS NA DAOINE SIN A GHABHÁIL NÓ A ATHGHABHÁIL I dTACA LE hIMSCRÚDÚ NA gCIONTA SIN, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[9 Bealtaine, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: