33 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 33 de 2007


AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (AIRÍ STÁIT) 2007

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

Alt

1 . Méadú ar líon na nAirí Stáit arna gceapadh ag an Rialtas.

2 . Gearrtheideal agus comhlua.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh. 2) 1977

1977, Uimh. 28

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1995

1995, Uimh. 1

Na hAchtanna Airí agus Rúnaithe 1924 go 1995

/images/harp.jpg


Uimhir 33 de 2007


AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (AIRÍ STÁIT) 2007

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE MÉADÚ AR LÍON NA nAIRÍ STÁIT A FHÉADFAIDH AN RIALTAS A CHEAPADH FAOI ALT 1(1) DEN ACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ) (UIMH. 2) 1977.

[9 Iúil, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Méadú ar líon na nAirí Stáit arna gceapadh ag an Rialtas.

1 .— Leasaítear fo-alt (1) d’alt 1 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh. 2) 1977 trí “20” a chur in ionad “17” (a cuireadh isteach leis an Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1995) agus tá an fo-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(1) Féadfaidh an Rialtas, ar ainmniú an Taoisigh, 20 duine ar a mhéid, is comhaltaí de cheachtar Teach den Oireachtas, a cheapadh chun bheith ina nAirí Stáit ag Ranna Stáit, agus féadfaidh an Rialtas tráth ar bith, ar mholadh an Taoisigh, Aire Stáit a cheapfar amhlaidh a chur as oifig.

Gearrtheideal agus comhlua.

2 .— (1) Féadfar an tAcht Airí agus Rúnaithe (Airí Stáit) 2007 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Airí agus Rúnaithe 1924 go 2007 a ghairm de na hAchtanna Airí agus Rúnaithe 1924 go 1995 agus den Acht seo le chéile.