Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

39 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 39 de 2007


AN tACHT CÓIPCHIRT AGUS CEART GAOLMHAR (LEASÚ) 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus comhlua.

2 . Léiriú.

CUID 2

Leasuithe ar an bPríomh-Acht

3 . Leasú ar alt 8 (rialacháin agus orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais) den Phríomh-Acht.

4 . Leasú ar alt 9 (caiteachais) den Phríomh-Acht.

5 . Leasú ar alt 40 (ceart chun saothar a chur ar fáil) den Phríomh-Acht.

6 . Leasú ar alt 42 (ceart chun ligean ar cíos agus tabhairt ar iasacht) den Phríomh-Acht.

7 . Alt nua 42A den Phríomh-Acht.

8 . Alt nua a chur in ionad alt 58 (gan cóipcheart a bheith sáraithe trí thabhairt ar iasascht) den Phríomh-Acht.

9 . Alt 69 (leabharlannaithe nó cartlannaithe do dhéanamh cóipeanna: díolúintí) den Phríomh-Acht a aisghairm.

10 . Leasú ar alt 205 (cóipeanna de thaifeadtaí taibhithe cáilitheacha a chur ar fáil don phobal) den Phríomh-Acht.

11 . Leasú ar alt 207 (ceart cíosa agus iasachta taibheora) den Phríomh-Acht.

12 . Alt nua a chur in ionad alt 226 (gan cearta taibheoirí a bheith sáraithe trí thabhairt ar iasacht) den Phríomh-Acht.

13 . Leasú ar alt 320 (léiriú) den Phríomh-Acht.

CUID 3

Leasú Iarmhartach ar an Acht Rialtais Áitiúil 2001

14 . Leasú ar alt 79 (An Chomhairle Leabharlanna) den Acht Rialtais Áitiúil 2001.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000

2000, Uimh. 28

Na hAchtanna Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000 agus 2004

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil 1925 go 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 39 de 2007


AN tACHT CÓIPCHIRT AGUS CEART GAOLMHAR (LEASÚ) 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AN ACHTA CÓIPCHIRT AGUS CEART GAOLMHAR 2000 CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH I nDÁIL LE SCÉIM UM LUACH SAOTHAIR Ó IASACHTAÍ LEIS AN bPOBAL A BHUNÚ I gCOMHRÉIR LE TREOIR UIMH. 92/100/CE AN 19 SAMHAIN 1992 ÓN gCOMHAIRLE AGUS CHUN CRÍOCH GAOLMHAR, AGUS, DÁ DHROIM SIN, DO LEASÚ ALT 79 DEN ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL 2001.

[4 Nollaig, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: