Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

42 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 42 de 2007


AN tACHT SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal.

2 . Mínithe.

3 . Caiteachais.

4 . Aisghairm.

CUID 2

Comhlachtí Corpraithe Sláinte

5 . Orduithe áirithe faoi alt 3 d’Acht 1961 a dhaingniú.

6 . Gníomhartha áirithe arna ndéanamh ag comhlachtaí díscaoilte a dhaingniú.

7 . Leasú ar orduithe faoi alt 3 d’Acht 1961.

8 . Deontais do chomhlachtaí áirithe arna mbunú faoi alt 3 d’Acht 1961.

9 . Leasú ar Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993.

CUID 3

Leasuithe ar Acht na Lia-Chleachtóirí 2007

10 . Leasú ar alt 1 d’Acht 2007.

11 . Leasú ar alt 2 d’Acht 2007.

12 . Leasú ar alt 4 d’Acht 2007.

13 . Leasú ar alt 17 d’Acht 2007.

14 . Leasú ar alt 36(1) d’Acht 2007.

15 . Leasú ar alt 43(2) d’Acht 2007.

16 . Leasú ar alt 44 d’Acht 2007.

17 . Leasú ar alt 52(3) d’Acht 2007.

18 . Leasú ar alt 59 d’Acht 2007.

19 . Leasú ar Sceideal 2 a ghabhann le hAcht 2007.

20 . Leasuithe iarmhartacha ar Acht 2007.

CUID 4

Leasú ar an Acht Sláinte 2004

21 . Leasú ar alt 38 d’Acht 2004.

SCEIDEAL 1

Leasú ar Orduithe faoin Acht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe) 1961

SCEIDEAL 2

Leasuithe Iarmhartacha ar Acht na Lia-Chleachtóirí 2007


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

1993, Uimh. 8

An tAcht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe) 1961

1961, Uimh. 27

An tAcht Sláinte 2004

2004, Uimh. 42

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 27

Acht na Lia-Chleachtóirí 2007

2007, Uimh, 25

An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004

2004, Uimh. 7

/images/harp.jpg


Uimhir 42 de 2007


AN tACHT SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT REACHTÚIL D’ORDUITHE ÁIRITHE ARNA nDÉANAMH FAOIN ACHT SLÁINTE (COMHLACHTAÍ CORPRAITHE) 1961, AGUS DO LEASÚ NA nORDUITHE SIN; DO LEASÚ ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ 2007; DO LEASÚ ALT 38 DEN ACHT SLÁINTE 2004; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[21 Nollaig, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: