3 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 3 de 2009


AN tACHT GÁIS (LEASÚ) 2009

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

Alt

1 . Leasú ar alt 23 den Acht Gáis 1976.

2 . Gearrtheideal agus comhlua.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Gáis 1976

1976, Uimh. 30

Na hAchtanna Gáis 1976 go 2002

An tAcht um Fhuinneamh Inmharthana 2002

2002, Uimh. 2

/images/harp.jpg


Uimhir 3 de 2009


AN tACHT GÁIS (LEASÚ) 2009

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA GÁIS 1976 GO 2002

[17 Feabhra, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar alt 23 den Acht Gáis 1976.

1 .— Leasaítear alt 23(2) den Acht Gáis 1976 trí “€3,000,000,000” a chur in ionad “€1,700,000,000” (a cuireadh isteach le halt 31 den Acht um Fhuinneamh Inmharthana 2002).

Gearrtheideal agus comhlua.

2 .— (1) Féadfar an tAcht Gáis (Leasú) 2009 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Gáis 1976 go 2009 a ghairm de na hAchtanna Gáis 1976 go 2002 agus den Acht seo le chéile.