Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

4 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 4 de 2009


AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) 2009

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2 . Léiriú.

CUID 2

Dáilcheantair Dhála agus an Líon Comhaltaí

3 . Líon comhaltaí Dháil Éireann.

4 . Dáilcheantair.

5 . An líon comhaltaí a thoghfar do dháilcheantar.

6 . Aisghairm.

CUID 3

Toghlaigh Pharlaimint na hEorpa agus an Líon Comhaltaí

7 . Leasú ar alt 15 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997.

8 . Sceideal nua a chur in ionad an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997.

CUID 4

Coimisiún um Thoghlaigh

9 . Cuid nua a chur in ionad Chuid II den Acht Toghcháin 1997.

CUID 5

Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa

10 . Ailt nua a chur in ionad ailt 12 agus 13 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997.

11 . Rialacha nua a chur in ionad rialacha 2 go 5 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997.

12 . Riail nua a chur in ionad riail 13 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997.

13 . Leasú ar rialacha 17 agus 88 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997.

14 . Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an Acht Toghcháin 1997.

CUID 6

Toghcháin Áitiúla

15 . Airteagail nua a chur in ionad airteagail 11 go 20 de na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla.

16 . Leasú ar airteagal 83 de na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla.

17 . Leasú ar airteagal 84 de na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla.

18 . Leasú ar airteagal 86 de na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla.

19 . Leasú ar an Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh) 1999.

20 . Na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla a Dhaingniú.

AN SCEIDEAL


Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go 2005

An tAcht Toghcháin (Leasú) 2005

2005, Uimh. 16

An tAcht Toghcháin 1997

1997, Uimh. 25

Na hAchtanna Toghcháin 1992 go 2007

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

Na hAchtanna um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1992 go 2006

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh) 1999

1999, Uimh. 7

Na hAchtanna um Thoghcháin Áitiúla 1974 go 2006

An tAcht i dTaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938

1938, Uimh. 37

An tAcht Comharbais 1965

1965, Uimh. 27

/images/harp.jpg


Uimhir 4 de 2009


AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) 2009

[An tiontú oifigiúil]


ACHT D’ATHMHEAS DÁILCHEANTAR DÁLA AGUS TOGHLACH PHARLAIMINT NA hEORPA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE LÍON NA gCOMHALTAÍ ATÁ LE TOGHADH DO NA DÁILCHEANTAIR DHÁLA AGUS DO NA TOGHLAIGH SIN, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LEIS AN gCOIMISIÚN UM THOGHLAIGH, AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO LEASÚ AN ACHTA UM THOGHCHÁIN DO PHARLAIMINT NA hEORPA 1997 AGUS ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE, DO LEASÚ NA RIALACHÁN UM THOGHCHÁIN ÁITIÚLA 1995 AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHT REACHTÚIL DÓIBH AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[24 Feabhra, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: