Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

31 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 31 de 2009


AN tACHT UM CHLÚMHILLEADH 2009

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Mínithe.

3 . Cosaint.

4 . Aisghairm.

5 . Athbhreithniú ar fheidhmiú an Achta.

CUID 2

Clúmhilleadh

6 . Clúmhilleadh.

7 . Leasú ar achtacháin áirithe.

8 . Mionnscríbhinn fíoraithe.

9 . Cur i leith.

10 . Clúmhilleadh ar aicme daoine.

11 . Ilfhoilsiú.

12 . Comhlacht corpraithe a chlúmhilleadh.

13 . Achomhairc i gcaingne clúmhillte.

14 . Brí.

CUID 3

Cosaintí

15 . Cosaintí áirithe a chealú.

16 . An fhírinne.

17 . Pribhléid iomlán.

18 . Pribhléid shrianta.

19 . Cosaint arna bunú ar phribhléid shrianta a chailliúint.

20 . Tuairim mhacánta.

21 . Idirdhealú a dhéanamh idir líomhaintí fíorais agus tuairim.

22 . Tairiscint chun sásamh a dhéanamh.

23 . Éifeacht tairisceana chun sásamh a dhéanamh.

24 . Apalacht.

25 . Toiliú a thabhairt le foilsiú.

26 . Foilsiú cothrom agus réasúnach ar ní ar díol spéise poiblí é.

27 . Foilsiú neamhurchóideach.

CUID 4

Leigheasanna

28 . Ordú dearbhaithe.

29 . Airgead a thaisceadh mar shocrú ar chaingean.

30 . Ordú ceartúcháin.

31 . Damáistí.

32 . Damáistí méadaithe agus pionósacha.

33 . Ordú lena dtoirmiscfear ráiteas clúmhillteach a fhoilsiú.

34 . Caingean a chur de láimh go hachomair.

CUID 5

Dliteanas Coiriúil

35 . Cionta áirithe faoin dlí coiteann a chealú.

36 . Ní diamhaslach a fhoilsiú nó a chur i gcaint.

37 . Cóipeanna de ráitis dhiamhaslacha a urghabháil.

CUID 6

Ilghnéitheach

38 . Tréimhse do chaingne.

39 . An chúis chaingne do mharthain i ndiaidh báis.

40 . Comhaontuithe i leith slánaíochta.

41 . Dlínse cúirteanna.

42 . Bréag mhailíseach.

43 . Fianaise ar éigiontú nó ar chiontú.

44 . Comhairle an Phreasa.

SCEIDEAL 1

Ráitis a bheidh faoi Phribhléid Shrianta

Cuid 1

Ráitis a bheidh faoi Phribhléid Gan Mhíniú ná Bréagnú

Cuid 2

Ráitis a bheidh faoi Phribhléid faoi réir a Mínithe nó a mBréagnaithe

SCEIDEAL 2

Na Ceanglais Íosta i nDáil le Comhairle an Phreasa


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta 1961

1961, Uimh. 41

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna 2004

2004, Uimh. 31

An tAcht um Choimisiúin Imscrúdúcháin 2004

2004, Uimh. 23

An tAcht um Choistí Thithe an Oireachtais (Inordaitheacht, Pribhléidí agus Díolúintí Finnéithe) 1997

1997, Uimh. 17

An tAcht um Choistí Thithe an Oireachtais (Pribhléid agus Nós Imeachta) 1976

1976, Uimh. 10

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961

1961, Uimh. 39

Acht na gCúirteanna 1991

1991, Uimh. 20

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1924

1924, Uimh. 10

An tAcht um Chlúmhilleadh 1961

1961, Uimh. 40

Acht na gComhphobal Eorpach 1972

1972, Uimh. 27

An tAcht um Painéal Táthcheangail na hÉireann 1997

1997, Uimh. 5

Reacht na dTréimhsí 1957

1957, Uimh. 6

Na hAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise) 1921 go 2004

/images/harp.jpg


Uimhir 31 de 2009


AN tACHT UM CHLÚMHILLEADH 2009

[An tiontú oifigiúil]


ACHT D’ATHMHEAS DHLÍ AN CHLÚMHILLTE GO PÁIRTEACH; D’AISGHAIRM AN ACHTA UM CHLÚMHILLEADH 1961; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[23 Iúil, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: