Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL)

7 1979

AN tACHT UM AN SEACHTÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT (FORAIS ÁRDOIDEACHAIS DO THOGHADH COMHALTAÍ DE SHEANAD ÉIREANN), 1979


ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEASÚ. [3 Lúnasa, 1979]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráileamh ar bith den Bhunreacht do leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 18 den Bhunreacht do leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS:

Airteagal 18 den Bhunreacht do leasú.

1. —Leasaítear leis seo mar a leanas Airteagal 18 den Bhunreacht:

(a) cuirfear na fo-ailt atá leagtha amach i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo le halt 4 den téacs Gaeilge,

(b) cuirfear na fo-ailt atá leagtha amach i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo le halt 4 den téacs Sacs-Bhéarla,

(c) déanfar alt 4 den dá théacs a uimhriú mar alt 4 1°

Lua.

2. —(1) An Seachtú Leasú ar an mBunreacht a bhearfar ar an leasú a dhéantar ar an mBunreacht leis an Acht seo.

(2) Féadfar an tAcht um an Seachtú Leasú ar an mBunreacht (Forais Árdoideachais do Thoghadh Comhaltaí de Sheanad Éireann), 1979 , a ghairm den Acht seo.