Ar Aghaidh (CUID I.—ROIMHRAITEACH.)

2 1929


Uimhir 2 (Príobháideach) de 1929


ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929.


ACHT CHUN A CHUR AR CHUMAS BHORD PHORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH DROICHEAD BHUTT D'ATH-THOGÁIL, D'ATHARÚ AGUS D'FHAIRSINGIÚ AGUS DROICHEAD IOMPARACH DO DHÉANAMH TAOBH THOIR DE OS CIONN ABHA NA LIFE AGUS CISTÍ DO SHOLÁTHAR CHUN NA hOIBREACHA SO DO DHÉANAMH; CHUN RÁTA BREISE NO RÁTA IN IONAD SEAN-RÁTAÍ ÁIRITHE D'ÚDARÚ AGUS CHUN CRÍCHEANNA EILE. [26adh Abrán, 1929.]

DE BHRÍ gur dineadh, le The Dublin Port and Docks Act, 1869 (dá ngairmtear “Acht 1869” anso ina dhiaidh seo), na hAchtanna uile de Pháirlimint na hÉireann agus na Ríochta Aontuithe a bhaineann le Bord Phort agus Duganna Bhaile Atha Cliath (dá ngairmtear “an Bord” anso ina dhiaidh seo) fén teideal atá anois air no fé n-a sheana-theideal The Corporation for Preserving and Improving the Port of Dublin, do chó-dhlúthú agus do leasú agus gur hachtuíodh go soiléir (le hAlt 9) go mbeadh cúram, bainistí agus maoirseacht Phort Bhaile Atha Cliath dílsithe sa Bhord maraon le gach céibh-fhalla, droichead agus bancánacht do bhí laistigh den Phort mar a mínítear é san Acht san do dhéanamh, do dheisiú, agus do choinneáil i dtreo:

AGUS DE BHRÍ gur dineadh, le hAcht Puiblí Generálta (dá ngairmtear “Acht 1854” anso ina dhiaidh seo) do ritheadh sa 17adh bliain de réimheas A Soillse ná maireann, an Bhainríoghan Victoria, agus dar teideal an Act to enable the Collector General of Dublin to levy money to repay a certain outlay by the Corporation for Preserving and Improving the Port of Dublin in and about repairing the quay walls of the River Liffey and for future repairs thereof and for repairing and building bridges over the said River, a achtú imeasc nithe eile nuair agus chó minic is ba ghá aon airgead do chaitheamh chun na droichid uile agus fé seach idir Droichead Uí Chonaill agus Droichead Ruaidhrí Uí Mhórdha, dá ngairmtí fé seach an uair sin Carlisle Bridge agus Barrack Bridge, ag áireamh an dá dhroichead san féin ortha, do dheisiú no d'ath-thógáil, go ndéanfadh the Corporation for Preserving and Improving the Port of Dublin a mheas cadé an tsuim ba ghá agus go ndéanfadh an Ráta-Bhailitheoir Generálta í do chionroinnt, do chruinniú agus do ghearra díreach ar nós an Ráta Phóilíneachta agus, na forálacha uile in An Act to provide for the collection of rates in the City of Dublin (dá ngairmtear “Acht 1849” anso ina dhiaidh seo) chun na suimeanna a luaidhtear in Acht 1849 do chionroinnt, do cháinmheas, do chruinniú, do ghearra, do lóisteáil, do chur i gcuntas, d'iniúcha, agus d'íoc, go raghaidís chó fada agus go mbainfidís leis an Droichead-Cháin a húdaruítear le hAcht 1854 agus san chó hiomlán is dá ndintí an céanna do luadh go speisialta in Acht 1849 agus a fhaisnéis gur cheann de sna rátaí dob inghearrtha fén Acht san é, agus de bhrí gur foráladh le hAcht 1854, leis, go gcruinneofí agus go ngearrfí an Droichead-Cháin ar agus as gach tigh agus foirgint eile a bheadh tógtha laistigh de cheanntar Phríomh-Chathair Bhaile Atha Cliath, mar a mínítear san no mar a húdaruítear é mhíniú le hAcht den 6adh bliain agus den 7adh bliain de réimheas Rí Liam a Ceathair dar teideal An Act for improving the Police in the District of Dublin Metropolis, agus le haon Acht eile le n-a leasuítear an tAcht san, agus go n-íocfí sochar na Droichead-Chánach leis an mBord fén ainm a bhí air an uair sin, eadhon, the Corporation for Preserving and Improving the Port of Dublin:

AGUS DE BHRÍ gur dineadh, le The Dublin Port and Docks Board (Bridges) Act, 1876 (dá ngairmtear “Acht 1876” anso ina dhiaidh seo), na comhachta atá in Acht 1854 do leathnú agus, imeasc nithe eile, comhacht do thabhairt don Bhord chun Droichead oscailteach nua (dá ngairmtear “Droichead Bhutt” anso ina dhiaidh seo) do dhéanamh agus do choinneáil i dtreo os cionn Abha na Life agus chun an t-airgead ba ghá chuige sin d'fháil ar iasacht ar urrús an Droichead-Ráta dob iníoctha laistigh de theoranta an Droichead-Líomatáiste mar a mínítear san leis an Acht san:

AGUS DE BHRÍ gur dineadh Droichead Bhutt fé sna comhachta atá in Acht 1876 le hairgead do fuarthas ar iasacht ar urrús an Droichead-Ráta agus go bhfuiltar tar éis gach airgead do fuarthas ar iasacht amhlaidh agus an t-ús air d'íoc agus, an Droichead-Ráta do húdaruíodh do ghearra fén Acht san, go bhfuil sé scurtha de bheith inghearrtha:

AGUS DE BHRÍ gur hatharuíodh agus gur leasuíodh, le The Local Government (Ireland) Act, 1898, an tslí ina mbaileofaí an Droichead-Cháin agus an Droichead-Ráta mar a mínítear ansan iad:

AGUS DE BHRÍ gur bronnadh tuille comhacht (ar a n-áirítear comhacht chun Stoc Ionfhuascailte do chruthnú agus do thabhairt amach) ar an mBord le The Dublin Port and Docks Act, 1898 (dá ngairmtear “Acht 1898” anso ina dhiaidh seo), The Dublin Port and Docks Act, 1902 (dá ngairmtear “Acht 1902” anso ina dhiaidh seo), agus The Dublin Port and Docks Act, 1920 (dá ngairmtear “Acht 1920” anso ina dhiaidh seo):

AGUS DE BHRÍ go bhfuarthas nách leor Droichead Bhutt don trácht a bhíonn air, agus nách gá feasta é do chimeád mar dhroichead oscailteach, agus go bhfuil sé oiriúnach dá bhíthin sin comhachta do bhronna ar an mBord, mar a socruítear anso ina dhiaidh seo, maidir le hé d'ath-thógáil, d'atharú agus do choinneáil i dtreo:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil an gá atá le cóiríocht bhreise i bhfuirm droichid trasna Abha na Life taobh thoir de Dhroichead Bhutt ag méadú de dhruim an mhéaduithe mhóir ar an trácht ar na céibheanna agus de dhruim an iombrugha thráchta a thagann as san agus de dhruim nithe eile, agus go bhfuil sé oiriúnach gur i bhfuirm droichid iomparaigh a bheadh an chóiríocht bhreise sin i dtreo ná cuirfí isteach ar loingseoireacht i gCuan Bhaile Atha Cliath ach chó beag agus is féidir é:

AGUS DE BHRÍ ná fuil aon tsocruithe in Acht 1854 ná in Acht 1876 chun Droichead Bhutt d'ath-thógáil mar dhroichead doghluaiste ná chun droichead do dhéanamh os cionn na Life taobh thoir de Dhroichead Bhutt agus fós go bhfuarthas Acht 1854 do bheith nea-chothrom agus easnamhach ina oibriú i slite áirithe agus go mór mór (ag féachaint don staid ar a bhfuil an scéal fé láthair) maidir leis an líomatáiste cánachais, agus nea-chaothúil toisc ná socruítear leis ach i gcóir oibreacha do dhéanamh díreach as sochar na Droichead-Chánach agus ní has airgead a gheobhfí ar iasacht ar urrús na Cánach san:

AGUS DE BHRÍ ná fuil aon tsaghas deifríochta anois idir an chuma ina bhfuil an scéal maidir leis na Céibh-Fhallaí idir Droichead Bhutt agus Droichead Uí Chonaill agus an chuma ina bhfuil sé maidir leis na Céibh-Fhallaí uile agus fé seach i bPort Bhaile Atha Cliath taobh thiar de Dhroichead Uí Chonaill, agus go bhfuil sé oiriúnach dá réir sin go dtiocfadh na Céibh-Fhallaí idir Droichead Uí Chonaill agus Droichead Bhutt chun bheith agus go mbeidís indeisithe o am rithte an Achta so amach sa tslí chéanna agus as na cistí céanna in agus as a bhfuil na Céibh-Fhallaí sin taobh thiar de Dhroichead Uí Chonaill indeisithe; agus dá réir sin go bhfuil sé oiriúnach deire do chur leis an Droichead-Cháin agus, ón 1adh lá den chéad Abrán tar éis rithte an Achta so amach, go n-íocfí as aon ráta amháin, a húdarófar leis an Acht so agus dá ngairmfar an “Droichead-Ráta,” na costaisí, na héilithe, agus na caithteachaisí a bhainfidh leis na Céibh-Fhallaí, na Droichid, agus na Bancánachtaí uile laistigh de Phort Bhaile Atha Cliath, do thógáil, d'ath-thógáil, do dheisiú agus do choinneáil i dtreo, ag tosnú ag Droichead Ruaidhrí Uí Mhórdha agus á áireamh agus ag dul chó fada le Droichead Bhutt agus á áireamh agus ag áireamh aon ath-dhéanamh air, agus leis an Droichead Iomparach san atá beartuithe do thógáil, d'ath-thógáil, do dheisiú agus do choinneáil i dtreo agus, ón am a hosclófar an Droichead Iomparach san i gcóir tráchta agus dá éis sin, go ndéanfí costas oibrithe an droichid sin, ar a n-áirítear íoc na n-oifigeach agus na bhfear oibre is gá chuige sin, d'íoc mar seo, eadhon, a leath as Ciste an Phuirt (mar a mínítear é le halt 224 d'Acht 1869) agus an leath eile as an Droichead-Ráta san:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil sé oiriúnach go ndéanfí agus go n-údarófí na forálacha eile sin a luaidhtear san Acht so:

AGUS DE BHRÍ gur lóisteáladh go cuibhe le hArd-Chléireach Oifig na mBillí Príobháideacha Pleananna agus Gearrtha ar a dtaisbeántar línte agus leibhéil na n-oibreacha a húdaruítear leis an Acht so agus fós Leabhair Eolais, agus go ngairmtear díobh fé seach anso ina dhiaidh seo na Pleananna agus na Gearrtha agus na Leabhair Eolais lóisteálta:

AGUS DE BHRÍ nách féidir crícheanna an Achta so do chur in éifeacht gan údarás ón Oireachtas:

ACHTUIGHEADH OIREACHTAS SHAORSTÁIT ÉIREANN AR AN ÁBHAR SAN MAR LEANAS:—