32 1936


Uimhir 32 de 1936.


ACHT LEITHREASA, 1936.


ACHT CHUN SUIMEANNA ÁIRITHE AS AN bPRÍMH-CHISTE DO CHUR CHUN SEIRBHÍSE NA mBLIAN DAR CHRÍOCH AN tAONÚ LÁ DÉAG AR FHICHID DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A CEATHAIR TRIOCHAD AGUS MÍLE NAOI gCÉAD A CÚIG TRIOCHAD AGUS NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ DÉAG AR FHICHID DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A SEACHT TRIOCHAD AGUS CHUN NA SOLÁTHAR DO DEONADH SA tSIOSÓN SO DEN OIREACHTAS DO CHUR I LEITHREAS.

[11adh Iúl, 1936.]

ACHTUIGHEADH OIREACHTAS SHAORSTáIT ÉIREANN MAR LEANAS:—

Deontaisi as an bPrimh-Chiste.

£10 do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste in aghaidh na bliana 1933-4.

1. —Féadfaidh an tAire Airgid suim deich bpúnt do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus í do chur chun iomlánú do dhéanamh ar an soláthar a deonadh chun seirbhíse na bliana dar chríoch an t-aonú lá déag ar fhichid de Mhárta, míle naoi gcéad a ceathair triochad.

£10 do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste in aghaidh na bliana 1934-35.

2. —Féadfaidh an tAire Airgid suim deich bpúnt do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus í do chur chun iomlánú do dhéanamh ar an soláthar a deonadh chun seirbhíse na bliana dar chríoch an t-aonú lá déag ar fhichid de Mhárta, míle naoi gcéad a cúig triochad.

£19,233,707 do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste in aghaidh na bliana 1936-37.

3. —Féadfaidh an tAire Airgid suim naoi milleon déag, dhá chéad agus trí mhíle triochad, seacht gcéad agus seacht bpúint do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus í do chur chun iomlánú do dhéanamh ar an soláthar a deonadh chun seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá déag ar fhichid de Mhárta, míle naoi gcéad a seacht triochad.

Comhacht don Aire Airgid chun méid suas go dtí £19,233,727 d'fháil ar iasacht.

4. —(1) Féadfaidh an tAire Airgid aon tsuim no suimeanna ná raghaidh a n-iomlán thar naoi milleon déag, dhá chéad agus trí mhíle triochad, seacht gcéad agus seacht bpúint fhichead d'fháil ar iasacht o aon duine agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna do roimh-íoc leis agus chun críche na hiasachta san féadfaidh an tAire Airgid aon urrúsanna do bhunú agus do thabhairt amach ar pé ráta úis agus fé pé coinníollacha i dtaobh aisíoca no fuascailte no éinní eile is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPrímh-Chiste no ar a thoradh fáis a bheidh muirear colna agus úis aon urrúsanna do bhéarfar amach fén Acht so agus muirear na gcostaisí fé n-a raghfar i dtaobh tabhairt amach na n-urrús san.

(3) Aon airgead a gheobhfar de bharr urrúsanna do bhéarfar amach fén Acht so cuirfear chun creidiúna do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phrímh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí 'na mbeidh an Ciste sin ar fáil.

Deontaisi do Chur i Leithreas.

Suimeanna vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair do chur i leithreas.

5. —(1) Na suimeanna uile deontar as an bPrímh-Chiste, leis an Acht so agus leis an Acht eile luaidhtear i Sceideal (A) a ghabhann leis an Acht so, chun an tsoláthair a deonadh do dhéanamh iomlán agus 'na ndeineann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal san, suim triocha milleon, naoi míle, cúig chéad agus fiche púnt, cuirtear iad i leithreas agus tuigfear iad do bheith curtha i leithreas o dháta rithte na nAchtanna luaidhtear sa Sceideal san (A) chun na seirbhísí agus na gcríoch a luaidhtear i Sceideal (B) a ghabhann leis sin. An achmaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhann léi sin, maraon leis na nótaí (más ann dóibh) a ghabhann leis na sceidil sin, tuigfear gur cuid den Acht so iad díreach fé mar a bheidís i gcorp an Achta so.

(2) I dteanta na suimeanna deontar leis seo as an bPrímh-Chiste, féadfar na suimeanna a taisbeántar fé seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhann leis seo agus 'na ndeineann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal san, suim dhá mhilleon, seacht gcéad míle, dhá chéad agus sé púint fhichead, seacht scillinge agus ceithre pingne do chur chun úsáide amach as aon airgead a horduítear fé alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, a chur chun úsáide mar leithreasaí i gcabhair do sna deontaisí i gcóir na seirbhísí agus na gcríoch a luaidhtear sa Sceideal san.

Dearbhú is gá dhéanamh i gcásanna áirithe sara bhfuighfear suimeanna cuireadh i leithreas.

6. —(1) Ní bhfuighidh duine aon chuid de dheontas a deonfar do réir an Achta so, i gcóir seirbhísí neamh-fheidhmiúla, go dtí go ndéanfaidh pé dearbhú a hordófar o am go ham le barántas ón Aire Airgid do shighniú i bhfianaise duine de sna daoine a hordófar sa bharántas san:

Ach má deintear aon íocaíocht den tsórt san níos minicí ná uair sa ráithe féadfaidh an tAire Airgid cead do thabhairt gan ach aon dearbhú amháin do thabhairt i láthair in aghaidh gach ráithe.

(2) Einne dhéanfaidh dearbhú chun críche an ailt seo agus a fhios aige neamh-fhírinne do bheith in aon phonc táchtach de, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so, agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar triocha púnt do chur air.

Gearr-theideal.

7. —Féadfar, chun gach críche, an tAcht Leithreasa, 1936 , do ghairm den Acht so.

An Achmaireacht ar Sceidil (A) agus (B) da dTagartar san Acht so.

Sceideal (A).

DEONTAISI.

Deontaisí as an bPrímh-Chiste

...

...

...

...

...

£30,009,520

Sceideal (B).

DEONTAISI DO CHUR I LEITHREAS.

Suimeanna ná raghaidh thar

Bliain

Deontaisí Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

£

s.

d.

£

s.

d.

1933-34 (Vóta Iomarcaidhe)

...

...

10

0

0

890

9

11

1934-35 (Vóta Iomarcaidhe)

...

...

10

0

0

536

17

5

1935-36 (Breis)

...

...

...

...

925,793

0

0

237,757

0

0

1936-37

...

...

...

...

...

29,083,707

0

0

2,461,042

0

0

An tIomlan

...£

30,009,520

0

0

2,700,226

7

4

Sceideal (A).

DEONTAISI AS AN bPRIMH-CHISTE.

£

s.

d.

Chun Seirbhíse na bliana dar chrioch an 31adh lá de Mhárta, 1934: Fén Acht so     ...     ...     ...     ...     ...

10

0

0

Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31adh lá de Mhárta, 1935: Fén Acht so     ...     ...     ...     ...     ...

10

0

0

Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31adh lá de Mhárta, 1936: Fé Acht Uimh. 11 de 1936      ...     ...     ...

925,793

0

0

Chun Seirbhíse na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1937: Fé Acht Uimh. 11 de 1936      ...     ...     ...

9,850,000

0

0

Fén Acht so     ...     ...     ...     ...     ...     ...

19,233,707

0

0

An tIomlan     ...     ...     ...     ...

£30,009,520

0

0

Sceideal (B).

DEONTAISI DO CHUR I LEITHREAS.

Cuid I.

SUIM IOMARCAIDHE IN AGHAIDH NA BLIANA 1933-34.

Suimeanna ná raghaidh thar

Deontas Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

Suim a deonadh chun slánuithe iomarcaidhe ar an Deontas chun Dlí-Mhuirearacha in aghaidh na bliana dar chríoch an 31adh lá de

£

s.

d.

£

s.

d.

Mhárta, 1934

...

...

...

...

...

...

10

0

0

890

9

11

Cuid II.

SUIM IOMARCAIDHE IN AGHAIDH NA BLIANA 1934-35.

Suimeanna ná raghaidh thar

Deontas Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

Suim a deonadh chun slánuithe iomarcaidhe ar an Deontas chun Dlí-Mhuirearacha in aghaidh na bliana dar chríoch an 31adh lá de

£

s.

d.

£

s.

d.

Mhárta, 1935

...

...

...

...

...

...

10

0

0

536

17

5

Cuid III.

Sceideal de shuimeanna Breise deonadh agus de shuimeanna féadfar a chur mar Leithreasaí-i-gCabhair ina dteanta san chun íoctha muirearacha na Seirbhísí Puiblí uile agus fé seach a luaidhtear anso go sonnrách i gcóir na bliana dar chríoch an 31adh lá de Mhárta, 1936.

Vóta Uimh.

Teideal

Suimeanna ná raghaidh thar

Deontaisí Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

13

Chun Tuarastail agus Costaisí Coimisiún na Stát-Sheirbhíse ( Uimh. 5 de 1924 , agus Uimh. 41 de 1926 ), agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla

£

£

( Uimh. 39 de 1926 )     ...     ...     ...

900

--

22

Chun Páipéarachais, Clódóireachta, Páipéir, Greamuíochta, agus Leabhra Clóbhuailte i gcóir na Seirbhíse Puiblí; chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an tSoláthair; agus chun Ilsheirbhísí Ilghnéitheacha, maraon le Tuairiscí Díospóireachtaí an Oireachtais     ...

14,627

3,260

25

Chun an Deontais Talmhaíochta do mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 ; Uimh. 28 de 1931 agus Uimh. 30 de 1935 )     ...

370,000

--

26

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Phríomh-Atúrnae, etc., agus chun Costaisí Coir-Phróiseacht agus Dlí-Mhuirearacha eile, maraon le Deontas i gcabhair do Chostaisí áirithe is iníoctha amach as Rátaí Áitiúla do réir Reachta

8,750

1,700

28

Chun Deontaisí do Phríomh-Scoileanna agus do Choláistí (8 Edw. 7, c. 38; Uimh. 42 de 1923 ; Uimh. 32 de 1926 ; Uimh. 35 de 1929 agus Uimh. 27 de 1934 )     ...     ...     ...     ...     ...

15,000

--

39

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na nAnnálacha Puiblí agus Coimeádaí na Stát-Pháipéar, Baile Atha Cliath (30 agus 31 Vict., c. 70; 38 agus 39 Vict., c. 59, agus 39 agus 40 Vict., c. 58)

350

--

41

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí, maraon le Deontaisí agus Costaisí eile bhaineann le Tógáil Tithe, Deontaisí d'Údaráis Áitiúla, Ildeontaisí ilghnéitheacha agus Ildeontaisí-igCabhair, agus muirearacha áirithe mar gheall ar Ospidéil     ...     ...

10

--

44

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí i dtaobh Riaracháin na nAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1934, agus an Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 , agus chun Ilsíntiúisí agus Ildeontaisí, ar a n-áirmhítear Deontaisí áirithe i gCabhair mar gheall ar Chostas Sochar agus Costaisí Riaracháin fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta

10

10,335

49

Chun Tuarastail agus Costaisí na bhFundúireachtaí Eolaíochta agus Ealadhan agus Ildeontaisí-i-gCabhair, etc.     ...

75

--

51

Chun Tuarastail agus Costaisí an Ghailerí Náisiúnta, maraon le Deontas-i-gCabhair

200

--

52

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Talmhaíochta agus Seirbhísí áirithe atá fé riaradh na hOifige sin, maraon le hIldeontaisí-i-gCabhair     ...     ...     ...

20

224,792

54

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talmhan na hÉireann (44 agus 45 Vict., c. 49, a. 46, agus c. 71, a. 4; 48 agus 49 Vict., c. 73, a. 17, 18 agus 20; 53 agus 54 Vict., c. 49, a. 2; 54 agus 55 Vict., c. 48; 3 Edw. 7, c. 37; 7 Edw. 7, c. 38 agus c. 56; 9 Edw. 7, c. 42; Uimh. 27 agus Uimh. 42 de 1923 ; Uimh. 25 de 1925 ; Uimh. 11 de 1926 ; Uimh. 19 de 1927 ; Uimh. 31 de 1929 ; Uimh. 11 de 1931 ; Uimh. 33 agus Uimh. 38 de 1933 agus Uimh. 11 de 1934 )     ...

75,926

--

57

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Tionnscail agus Tráchtála, maraon le Coiste Comhairlitheach na Rátaí agus Ildeontaisí-i-gCabhair     ...     ...     ...

22,240

--

58

Chun Iocaíochtaí bhaineann le Seirbhísí Iompair     ...     ...     ...     ...     ...

3,500

--

61

Chun an Tuarastail agus na gCostaisí i dtaobh Arachais Díomhaointis agus Malartán Fostuíochta (maraon le Síntiúisí do Chiste an Díomhaointis) agus i dtaobh Conganta Díomhaointis (9 Edw. 7, c. 7; 10 agus 11 Geo. 5, c. 30; 11 Geo. 5, c. 1; 11 agus 12 Geo. 5, c. 15; 12 Geo. 5, c. 7; Uimh. 17 de 1923 ; Uimh. 26 agus Uimh. 59 de 1924 ; Uimh. 21 de 1926 ; Uimh. 33 de 1930 ; Uimh. 44 agus Uimh. 46 de 1933 agus Uimh. 38 de 1935 ), agus seirbhísí áirithe fén Acht um Beithígh agus Caoire do Mharbhadh, 1934 (Uimh. 42 de 1934)      ...     ...     ...     ...

13,380

* —2,330

69

Chun Síntiúisí i gcóir Fóirithinte ar Dhíomhaointeas agus ar Ghátar     ...

150,000

--

73

Chun Iocaíochta leis an gCuntas Suncála Pinsean [Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 (Uimh. 29 de 1935) , Alt 42 (2)]     ...

250,000

--

74

Chun Roimh-íocanna Ilghnéitheacha áirithe d'aisíoc leis an gCiste Teagmhais

805

--

Iomlán Coda III     ...                  £

925,793

237,757

Sceideal (B).

Cuid IV.

Sceideal de shuimeanna deonadh agus de shuimeanna féadfar a chur mar Leithreasaí-i-gCabhair ina dteanta san chun íoctha muirearacha na Seirbhísí Puiblí uile agus fé seach a luaidhtear anso go sonnrách agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1937.

Vóta Uimh.

Teideal

Suimeanna ná raghaidh thar

Deontaisí Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Chun Tuarastail agus Costaisí Teaghlachas an tSeanascail ( Uimh. 14 de 1923 )     ...     ...     ...     ...     ...

1,997

--

2

Chun Tuarastail agus Costaisí an Oireachtais, maraon le Deontas-i-gCabhair  ...     ...     ...     ...     ...

114,051

--

3

Chun Tuarastail agus Costaisí Roinn Uachtarán na hArd-Chomhairle ( Uimh. 16 de 1924 )     ...     ...     ...     ...

11,667

--

4

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Ard-Scrúdóra ( Uimh. 1 de 1923 ), maraon le hOifig Iniúchóireachta an Arachais Náisiúnta     ...     ...     ...

16,372

--

5

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Airgid, maraon le hOifig an Phághmháistir Ghenerálta     ...     ...

67,622

--

6

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na gCoimisinéirí Ioncuim, le n-a n-áirmhítear Seirbhísí áirithe eile atá fé riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

757,836

35,285

7

Chun Pinsean Sean-aoise (8 Edw. 7, c. 40; 1 agus 2 Geo. 5, c. 16; 9 agus 10 Geo. 5, c. 102; Uimh. 19 de 1924 ; Uimh. 1 de 1928 , agus Uimh. 18 de 1932 ); chun Pinsean do Dhaill ( Uimh. 18 de 1932 ); agus chun Costaisí Riaracháin áirithe bhaineann leo san     ...     ...     ...

3,466,850

400

8

Chun Deolchairí ar Shiúicre do rinneadh as biatas dúthchais, ar thobac do rinneadh as duille dúthchais, agus ar íleacha éadtroma hídrocarbóin minearáil do rinneadh sa bhaile, agus ar a n-íoctar ais-tarrac     ...     ...     ...

32,800

--

9

Chun Tuarastail agus Costaisí eile Coimisiún, Coistí, agus Fiosrúchán Speisialta     ...     ...     ...     ...

12,928

--

10

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na nOibreacha Puiblí (1 agus 2 Will. 4, c. 33, a, 5 agus 6; 5 agus 6 Vict., c. 89, a. 1 agus 2; 9 agus 10 Vict., c. 86, a. 2, 7 agus 9; etc.)     ...     ...     ...     ...

113,341

12,820

11

Chun Caiteachais i dtaobh Foirgintí Puiblí; chun Coinneáil-suas Páirceanna agus Oibreacha Puiblí áirithe; chun Déanamh agus Coinneáil-suas Oibreacha Dréineála; agus chun Deontais-i-gCabhair do Loingseoireacht Abha na Sionainne  ...     ...     ...     ...     ...

832,390

75,278

12

Chun Tuarastail agus Costaisí na Saotharlainne Stáit     ...     ...     ...

7,360

--

13

Chun Tuarastail agus Costaisí Coimisiún na Stát-Sheirbhíse ( Uimh. 5 de 1924 , agus Uimh. 41 de 1926 ), agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla ( Uimh. 39 de 1926 )     ...     ...     ...

21,739

--

14

Chun íocaíochtaí i dtaobh mille no díobháil do Mhaoin fé sna hAchtanna um Dhíobháil do Mhaoin (Cúiteamh), 1923 go 1933, agus ar shlite eile     ...

106,700

--

15

Chun íocaíochtaí áirithe Cúitimh i dtaobh Leonta Pearsanta no Báis     ...     ...

1,197

--

16

Chun Pinsean, Aois-Liúntais, Cúitimh, agus Liúntaisí agus Aiscí, Breise agus eile, fé reachtanna iolardha (4 & 5 Will. 4, c. 24; 22 Vict., c. 26; 50 & 51 Vict., c. 67; 55 & 56 Vict., c. 40; 6 Edw. 7, c. 58; 9 Edw. 7, c. 10; 4 & 5 Geo. 5, c. 86; 9 & 10 Geo. 5, c. 67 agus c. 68; 10 & 11 Geo. 5, c. 36; Uimh. 1 de 1922 ; Uimh. 34 de 1923 ; Uimh. 7 de 1925 ; Uimh. 27 de 1926 ; Uimh. 11 agus Uimh. 36 de 1929 ; Uimh. 9 de 1934 , etc.); Pinsean, Liúntaisí agus Aiscí nách cinn Reachtúla agus a dheon an tAire Airgid; Tuarastail an Dochtúra Réitigh agus corr-tháillí do Dhochtúirí; etc.     ...     ...     ...     ...     ...

457,740

995

17

Chun Rátaí agus Síntiúisí in ionad Rátaí etc., i dtaobh Maoine Rialtais  ...     ...

92,000

3,000

18

Chun Seirbhíse Seicréidighe     ...     ...

20,000

--

19

Chun Tuarastail agus Costaisí Coimisiún na nDleacht ( Uimh. 40 de 1926 agus Uimh. 31 de 1930 ), agus Coimisiún na Marcanna Earraí Ceannaíochta ( Uimh. 48 de 1931 )     ...     ...     ...     ...

5,267

--

20

Chun Costaisí fén Acht Timpeal Toghachán, 1923 , agus fé Acht na nGiúirithe, 1927 ( Uimh. 12 de 1923 agus Uimh. 23 de 1927 )     ...     ...     ...     ...     ...

17,750

--

21

Chun Costaisí Ilghnéitheacha áirithe, maraon le Deontaisí áirithe i gCabhair.

9,255

--

22

Chun Páipéarachais, Clódóireachta, Páipéir, Greamuíochta, agus Leabhra Clóbhuailte i gcóir na Seirbhíse Puibli; chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an tSoláthair; agus chun Ilsheirbhísí Ilghnéitheacha, maraon le Tuairiscí Díospóireachtaí an Oireachtais     ...

120,023

35,386

23

Chun Tuarastail agus Costaisí na Luachála Generálta agus na Suirbhéireachta Teorann [15 & 16 Vict., c. 63; 17 Vict., c. 8 agus c. 17; 20 & 21 Vict., c. 45; 22 & 23 Vict., c. 8; 23 Vict., c. 4; 27 & 28 Vict., c. 52; 37 & 38 Vict., c. 70; 61 & 62 Vict., c. 37; Uimh. 19 de 1923 ; Uimh. 3 de 1927 ; Uimh. 27 de 1930 ; Uimh. 27, Uimh. 47, agus Uimh. 55 de 1931 ; agus Uimh. 19 de 1932 ; Ordú Rialtais Áitiúla (Achtacháin d'Oiriúnú agus do Chur i mBaint), 1925]; maraon le Luacháil Diúité Estáit (10 Edw. 7, c. 8), etc.     ...     ...     ...     ...     ...

30,915

6,970

24

Chun Tuarastail agus Costaisí na Suirbhéireachta Ordonáis agus MiontSeirbhísí ar a n-áirmhítear Macsamhla de Láimhscríbhinní Seanda do dhéanamh

32,911

4,045

25

Chun méaduithe an Deontais d'Údaráis Áitiúla chun faoiseamh do dhéanamh maidir le rátaí ar thalamh thalmhaíochta ( Uimh. 35 de 1925 ; Uimh. 28 de 1931 ; agus Uimh. 25 de 1936 )     ...

1,270,989

--

26

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Phríomh-Atúrnae, etc., agus chun Costaisí Coir-Phróiseacht agus Dlí-Mhuirearacha eile, maraon le Deontas i gCabhair do Chostaisí áirithe is iníoctha amach as Rátaí Áitiúla do réir Reachta

64,850

1,500

27

Chun Costaisí i dtaobh Longlainne Inis Sionnach  ...     ...     ...     ...     ...

4,725

--

28

Chun Deontaisí do Phríomh-Scoileanna agus do Choláistí (8 Edw. 7, c. 38; Uimh. 42 de 1923 ; Uimh. 32 de 1926 ; Uimh. 35 de 1929 ; agus Uimh. 27 de 1934 )     ...     ...     ...     ...     ...

158,800

--

29

Chun Deontais-i-gCabhair do Thaighde agus d'Fhorbairt maidir le Cadhnradh Leictreachais   ...     ...     ...     ...

8,000

--

30

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an tSaor-Chíosa     ...     ...     ...     ...

3,498

--

31

Chun Luach Saothair alos Stoc Rialtais do Bhainistí     ...     ...     ...     ...

15,450

--

32

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Dlí agus Cirt     ...     ...     ...

36,021

--

33

Chun Tuarastail agus Costaisí an Ghárda Síochána ( Uimh. 7 de 1925 )     ...     ...

1,865,129

18,685

34

Chun Costaisí Príosún, na Fundúireachta Borstal, agus Coinneáil-suas na nGealt gCuirpthe a coinnítear in Ospidéil Mheabhar-Ghalar Cheanntair (17 & 18 Vict., c. 76; 34 & 35 Vict., c. 112, a. 6; 40 & 41 Vict., c. 49; 47 & 48 Vict., c. 36; 61 & 62 Vict., c. 60; 1 Edw. 7, c. 17, a. 3; 8 Edw. 7, c. 59; agus 4 & 5 Geo. 5, c. 58)     ...     ...     ...     ...     ...

75,024

7,700

35

Chun pé cuid de Thuarastal agus de Chostaisí na Cúirte Dúithche nach muirear ar an bPrímh-Chiste ( Uimh. 10 de 1924 , ailt 70 agus 76; Uimh. 27 de 1926 , ailt 49 agus 50; agus Uimh. 15 de 1928 , alt 13)     ...     ...     ...

38,736

--

36

Chun pé cuid de Thuarastal agus de Chostaisí Chúirt Uachtarach agus Ard-Chúirt an Bhreithiúnais nach muirear ar an bPrímh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 )

47,690

2,010

37

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig Chlárathachta an Talmhan (54 & 55 Vict., c. 66; 40 & 41 Vict., c. 57, agus Uimh. 10 de 1924 , a. 102), agus Oifig Chlárathachta na nDintiúirí (2 & 3 Will. 4, c. 87; 27 & 28 Vict., c. 76; 38 & 39 Vict., c. 5, agus 46 & 47 Vict., c. 20)     ...     ...     ...     ...     ...

46,996

--

38

Chun Tuarastail agus Liúntaisí agus Costaisí Oifigeacha Cúirte Cuarda, Leas-Bhreithiún gCuarda agus Udarásanna Clárathachta Áitiúla áirithe; Costaisí Taistil Breithiún gCuarda; agus Costaisí Ath-fhéachainte Liostaí Vótálaithe agus Coisteoiri ( Uimh 27 de 1926 , etc.)     ...     ...     ...     ...

51,011

32,510

39

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na nAnnálacha Puiblí agus Coimeádaí na Stát-Pháipéar, Baile Atha Cliath (30 & 31 Vict., c. 70; 38 & 39 Vict., c. 59; agus 39 & 40 Vict., c. 58)     ...     ...

4,758

--

40

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na dTabhartas agus na dTiomanta Déirciúla (7 & 8 Vict., c. 97, a. 7 agus 8; 30 & 31 Vict., c. 54, a. 24; agus 34 & 35 Vict., c. 102)     ...     ...     ...     ...

2,410

48

41

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí, maraon le Deontaisí agus Costaisí eile bhaineann le Tógáil Tithe, Deontaisí d'Údaráis Áitiúla, Ildeontaisí Ilghnéitheacha agus Ildeontaisí-igCabhair, agus muirearacha áirithe mar gheall ar Ospidéil  ...     ...     ...

1,204,652

14,327

42

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig Ard-Chlárathóra na mBeireataisí, etc. (7 & 8 Vict., c. 81, a. 54; 26 Vict., c. 11, a. 9 agus c. 27; 26 & 27 Vict., c. 52, a. 11, agus c. 90, a. 20; 42 & 43 Vict., c. 70; agus 43 & 44 Vict., c. 13)     ...     ...

12,040

4,050

43

Chun Costaisí Coinneáil-suas Gealt Cuirpthe i nGealtlainn Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107) ...     ...     ...     ...

13,583

777

44

Chun an Tuarastail agus na gCostaisí i dtaobh Riaracháin na nAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1934, agus an Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 , agus chun Ilsíntiúisí agus Ildeontaisí, ar a n-áirmhítear Deontaisí áirithe i gCabhair mar gheall ar Chostas Sochar agus Costaisí Riaracháin fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta     ...

292,950

35,223

45

Chun Costaisí Oifig an Aire Oideachais, maraon le costas Riaracháin, Cigireachta, etc.     ...     ...     ...     ...

170,262

75

46

Chun Costaisí Bun-Oideachais, maraon le hAois-liúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta agus Dcontas-i-gCabhair, etc.     ...

3,605,686

86,450

47

Chun Meadhon-Oideachais, maraon le Deontas Thuarastal na Múinteoirí, Deontas Ceann-tsraithe agus Breis-Thuarastal do Mhúinteoirí Meadhon-Scoileanna     ...     ...     ...     ...

420,300

37,390

48

Chun Iocaíochtaí fén Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930 (Uimh. 29 de 1930) , agus chun crícheanna eile bhaineann le Ceárd-Oideachas agus le hOideachas Leanúnach  ...     ...     ...

244,245

32,867

49

Chun Tuarastail agus Costaisí na bhFundúireachtaí Eolaíochta agus Ealadhan agus Ildeontaisí-i-gCabhair, etc.     ...

45,719

520

50

Chun Costaisí mar gheall ar Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair ar a n-áirmhítear Aiteanna Coinneála (8 Edw. 7, c. 67; Uimh. 17 de 1926 ; agus Uimh. 24 de 1929 )     ...     ...     ...

114,532

1,870

51

Chun Tuarastail agus Costaisí an Ghailerí Náisiúnta, maraon le Deontas-i-gCabhair

4,137

--

52

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Talmhaíochta agus Seirbhísí áirithe atá fé riaradh na hOifige sin, maraon le hIldeontaisí-i-gCabhair     ...     ...     ...

665,600

1,068,136

53

Chun Tuarastail agus Costaisí i dtaobh Iascach Mara agus Intíre, maraon le hIldeontaisí-i-gCabhair     ...     ...     ...

44,975

19,127

54

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talmhan na hÉireann (44 & 45 Vict., c. 49, a. 46, agus c. 71, a. 4; 48 & 49 Vict., c. 73, a. 17, 18 & 20; 53 & 54 Vict., c. 49, a. 2; 54 & 55 Vict., c. 48; 3 Edw. 7, c. 37; 7 Edw. 7, c. 38 agus c. 56; 9 Edw. 7, c. 42; Uimh. 27 agus Uimh. 42 de 1923 ; Uimh. 25 de 1925 ; Uimh. 11 de 1926 ; Uimh. 19 de 1927 ; Uimh. 31 de 1929 ; Uimh. 11 de 1931 ; Uimh. 33 agus Uimh. 38 de 1933 ; agus Uimh. 11 de 1934 )     ...     ...

1,578,379

121,760

55

Chun Tuarastail agus Costaisí i dtaobh Foraoiseachta, maraon le Deontas-i-gCabhair chun Tailimh do Thógaint (9 agus 10 Geo. 5, c. 58, agus Uimh. 34 de 1928 )     ...     ...     ...     ...

154,439

8,220

56

Chun an Tuarastail agus na gCostaisí i dtaobh Seirbhísí na Gaeltachta, maraon le Deontaisí um Thógáil Tithe     ...

82,204

36,200

57

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Tionnscail agus Tráchtála, maraon le Coiste Comhairlitheach na Rátaí agus Ildeontaisí-i-gCabhair     ...     ...     ...

478,419

7,248

58

Chun Iocaíochtaí bhaineann le Seirbhísí Iompair   ...     ...     ...     ...     ...

1,800

--

59

Chun Tuarastail agus Costaisí eile an Bhínse Bhóthair Iarainn ( Uimh. 29 de 1924 agus Uimh. 9 de 1933 )     ...     ...

2,809

--

60

Chun Tuarastail agus Costaisí na Muir-Sheirbhíse [Achtanna Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1933, agus an tAcht Imeall Trágha, 1933 (Uimh. 12 de 1933) ]

9,532

2,015

61

Chun an Tuarastail agus na gCostaisí i dtaobh Arachais Díomhaointis agus Malartán Fostuíochta (maraon le síntiúisí do Chiste an Díomhaointis) agus í dtaobh Conganta Díomhaointis (9 Edw. 7, c. 7; 10 & 11 Geo. 5, c. 30; 11 Geo. 5, c. 1; 11 & 12 Geo. 5, c. 15; 12 Geo. 5, c. 7; Uimh. 17 de 1923 ; Uimh. 26 agus Uimh. 59 de 1924 ; Uimh. 21 de 1926 ; Uimh. 33 de 1930 ; Uimh. 44 agus Uimh. 46 de 1933 ; agus Uimh. 38 de 1935 ), agus i dtaobh seirbhísí áirithe fén Acht um Beithígh agus Caoire do Mharbhadh, 1934 (Uimh. 42 de 1934)      ...

1,433,325

621,570

62

Chun Tuarastail agus Costaisí na hOifige Chlárathachta Mhaoine Tionnscail agus Tráchtála ( Uimh. 16 de 1927 agus Uimh. 13 de 1929 )     ...     ...     ...

14,107

--

63

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Puist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5, c. 26; na hAchtanna Telegrafa, 1863 go 1928, etc.) agus Seirbhísí áirithe eile atá fé riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...     ...

2,031,928

93,545

64

Chun an Tuarastail agus na gCostaisí eile bhaineann le Fóirleatha Neashrangach ( Uimh. 45 de 1926 )     ...

57,700

--

65

Chun Costais an Airm agus Chúltaca an Airm (maraon le Deontaisí áirithe i gCabhair) fé sna hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha); Costaisí áirithe riaracháin ina dtaobh san; agus Costaisí fén Acht Bunreachta (Leasú Uimh. 17), 1931      ...     ...

1,529,987

33,040

66

Chun Pinsean Créachta agus Mí-ábaltachta, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntaisí agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 ; Uimh. 12 de 1927 , agus Uimh. 24 de 1932 ), agus chun Pinsean Seirbhíse Míleata ( Uimh. 48 de 1924 agus Uimh. 43 de 1934 ), agus chun Síntiúisí agus Costaisí iolardha ina dtaobh san, etc.     ...     ...     ...

615,911

--

67

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Gnóthaí Coigríche agus Seirbhísí áirithe atá fé riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 )     ...     ...     ...

81,458

--

68

Chun Síntiúis i gcóir Costaisí Chumann na Náisiún agus chun Costaisí eile mar gheall air sin     ...     ...     ...     ...

16,730

--

69

Chun Síntiúisí i gcóir Fóirithinte ar Dhíomhaointeas agus ar Ghátar     ...

110,000

--

70

Chun Deolchairí agus Conganta Airgid alos Easportála     ...     ...     ...

2,180,000

--

71

Chun Caiteachais i dtaobh Iasachtaí Coigríche Dháil Éireann d'Aisíoc     ...

6,500

--

72

Chun íocaíochta leis an gCuntas Suncála Pinsean [Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 (Uimh. 29 de 1935) , alt 42 (2)]  ...     ...

250,000

--

73

Chun Scéimeanna chun Obair do chur ar fáil agus chun Fóirithint ar Ghátar, maraon le costas riaracháin     ...     ...

1,565,000

--

Iomlan Coda IV £

29,083,707

2,461,042

Iomlan Sceidil (B) £

30,009,520

2,700,226 7s. 4d.

* Easnamh.