5 1943


Uimhir 5 de 1943.


ACHT PRÍMH-CHISTE, 1943.

[An tionntódh oifigeamhail.]

ACHT DO CHUR SUIMEANNA ÁIRITHE AS AN bPRÍMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA mBLIAN DAR CRÍCHEANNA AN tAONÚ LÁ TRIOCHAD DE MHÁRTA MÍLE NAOI gCÉAD A TRÍ CEATHRACHAD AGUS MÍLE NAOI gCÉAD A CEATHAIR CEATHRACHAD.

[24adh Márta, 1943.]

ACHTUITEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

£1,295,608 do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an 31adh Márta, 1943.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim Milleon Dhá Chéad agus Cúig Mhíle Nóchad Sé Chéad agus Ocht bPúint do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus í chur chun slánuithe an tsoláthair do deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta míle naoi gcéad a trí ceathrachad.

£13,820,000 do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste i gcóir seirbhise na bliana dar críoch an 31adh Márta, 1944.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim Trí Mhilleon Déag Ocht gCéad agus Fiche Míle Punt do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus í chur chun slánuithe an tsoláthair do deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta míle naoi gcéad a ceathair ceathrachad.

Comhacht don Aire Airgeadais hun suim ná aghaidh thar pound/>15,115,608 d'fháil ar iasacht.

3. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim no suimeanna nach mó san iomlán ná Cúig Mhilleon Déag Céad agus Cúig Mhíle Dhéag Sé Chéad agus Ocht bPúint d'fháil ar iasacht o dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna do réimhíoc leis an Aire Airgeadais agus, chun an céanna d'fháil ar iasacht, féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith do bhunú agus do thabhairt amach agus iad fé pé ráta úis, agus fós fé réir pé coinníollacha i dtaobh aisíoca no fuascailte no eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPrímh-Chiste no ar a thoradh fáis a bheidh muirear colna agus úis urrús ar bith do bhéarfar amach fén Acht so agus muirear na gcostas féna raghfar i dtaobh na n-urrús san do thabhairt amach.

(3) Aon airgead a cruinneofar tré urrúis arna dtabhairt amach fén Acht so, cuirfear chun creidiúna do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phrímh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Ciste sin ar fáil.

Gearr-theideal.

4. —Féadfar an tAcht Prímh-Chiste, 1943 , do ghairm den Acht so.