18 1943


Uimhir 18 de 1943.


ACHT LEITHREASA, 1943.

[An tionntódh oifigeamhail.]

ACHT DO CHUR SUIMEANNA ÁIRITHE AS AN bPRÍMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRIOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A CEATHAIR CEATHRACHAD, AGUS DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA DEONADH LEIS AN ACHT PRÍMH-CHISTE, 1943 , AGUS A DEONTAR LEIS AN ACHT SO CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍCHEANNA CUIBHE.

[2adh Meitheamh, 1943.]

ACHTUITEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPrimh-Chiste.

£9,551,899 do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste i gcóir na bliana 1943-44.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim naoi milleon, cúig chéad agus aon mhíle caogad, ocht gcéad agus naoi bpúint nóchad do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus í chur chun slánuithe an tsoláthair do deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad a ceathair ceathrachad.

Comhacht don Aire Airgeadais chun suim ná raghaidh thar £9,551,899 do thógaint ar iasacht.

2. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim no suimeanna nach mó san iomlán ná naoi milleon, cúig chéad agus aon mhíle caogad, ocht gcéad agus naoi bpúint nóchad do thógaint ar iasacht o dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna do réimhíoc leis an Aire Airgeadais, agus chun an céanna do thógaint ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith do bhunú agus do thabhairt amach agus iad fé pé ráta úis, agus fós fé réir pé coinníollacha i dtaobh aisíoca no fuascailte no eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPrímh-Chiste no ar a thoradh fáis a bheidh muirear colna agus úis urrús ar bith do bhéarfar amach fén Acht so agus muirear na gcostas féna raghfar i dtaobh na n-urrús san do thabhairt amach

(3) Aon airgead a cruinneofar tré urrúis arna dtabhairt amach fén Acht so, cuirfear i gcreidiúnas do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phrímh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Prímh-Chiste ar fáil.

Deontais do Leithreasu.

Suimeanna vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £24,667,507 do leithreasú.

3. —(1) Na suimeanna uile deontar as an bPrímh-Chiste, leis an Acht so agus leis an Acht eile luaidhtear i Sceideal (A) a ghabhann leis an Acht so, chun slánú do dhéanamh ar an soláthar a deonadh agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal san, suim cheithre milleon fichead, sé chéad agus seacht míle seascad, cúig chéad agus seacht bpúint, déantar iad do leithreasú agus is tuigthe iad do bheith leithreasuithe, amhail o dháta na nAchtanna luaidhtear sa Sceideal san (A) do rith, chun na seirbhísí agus na gcríoch a luaidhtear i Sceideal (B) a ghabhann leis sin. An achmaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhann léi sin, maraon leis an nota (más ann) a ghabhann leis na sceidil sin, is tuigthe gur cuid den Acht so iad díreach fé is dá mbeidís i gcorp an Achta so.

(2) I'dteanta na suimeanna deontar as an bPrímh-Chiste, agus dá dtagartar sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so, féadfar na suimeanna taisbeántar fé seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal san, suim milleon, sé chéad agus nócha míle, ocht gcéad agus dhá phunt sheachtód do chur chun úsáide amach as aon airgead a horduítear fé alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, a chur chun úsáide mar leithreasaí i gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na gcríoch a luaidhtear sa Sceideal san.

Gearr-theideal.

4. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1943 , do ghairm den Acht so.

An Achmaireacht ar Sceidil (A) agus (B) da dTagartar san Acht so.

Sceideal (A).

DEONTAIS.

Deontais as an bPrimh-Chiste          ...          ...          ...          ...

£24,667,507

Sceideal (B).

DEONTAIS DO LEITHREASU.

Bliain

Suimeanna ná raghaidh thar

Deontais Soláthair

Leithreasaí-igCabhair

£

s.

d.

£

s.

d.

1942-43 (Breise)

...

...

...

1,295,608

0

0

53,965

0

0

1943-44

...

...

...

...

23,371,899

0

0

1,636,907

0

0

An tIomlan

...

...

...£

24,667,507

0

0

1,690,872

0

0

Sceideal (A).

DEONTAIS AS AN BPRIMH-CHISTE.

£

s.

d.

Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31adh lá de Mhárta, 1943: Fé Acht Uimh. 5 de 1943      ...     ...

1,295,608

0

0

Chun Seirbhíse na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1944:

Fé Acht Uimh. 5 de 1943      ...     ...     ...     ...

13,820,000

0

0

Fén Acht so     ...     ...     ...     ...     ...     ...

9,551,899

0

0

An tIomlan     ...     ...     ...

£24,667,507

0

0

Sceideal (B).

DEONTAIS DO LEITHREASU.

Cuid I.

Sceideal de shuimeanna Breise deonadh agus de shuimeanna féadfar a chur mar Leithreasaí-i-gCabhair ina dteanta san, chun muirearacha na Seirbhísí Puiblí uile agus fé seach a luaidhtear anso go sonnrach d'íoc, i gcóir na bliana dar chríoch an 31adh lá de Mhárta, 1943.

Vóta Uimh.

Teideal

Suimeanna ná raghaidh thar

Deontais Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

9

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na nOibreacha Poiblidhe (1 & 2 Will. 4, c. 33, a. 5 agus 6; 5 & 6 Vict., c. 89, a. 1 agus 2; 9 & 10 Vict., c. 86, a. 2, 7 agus 9; etc.)     ...     ...     ...     ...

10

2,540

16

Chun Pinsean, Aois-Liúntais, Cúitimh, agus Liúntaisí agus Aiscí, Breise agus eile, fé Reachtanna iolardha (4 & 5 Will. 4, c. 24; 22 Vict., c. 26; 50 & 51 Vict., c. 67; 55 & 56 Vict., c. 40; 6 Edw. 7, c. 58; 9 Edw. 7, c. 10; 4 & 5 Geo. 5, c. 86; 9 & 10 Geo. 5, c. 67 agus c. 68; 10 & 11 Geo. 5, c. 36; Uimh. 1 de 1922 ; Uimh. 34 de 1923 ; Uimh. 7 de 1925 ; Uimh. 27 de 1926 ; Uimh. 11 agus Uimh. 36 de 1929 ; Uimh. 32 de 1933 ; Uimh. 9 de 1934 ; Uimh. 39 de 1936 ; Uimh. 29 de 1938 ; Uimh. 16 agus Uimh. 21 de 1939 ; Uimh. 24 de 1942 ; etc.); Pinsean, Liúntaisí agus Aiscí, nach cinn Reachtúla, arna ndeonadh ag an Aire Airgeadais; Táillí do Dhochtúirí Réitigh agus corr-tháillí do Dhochtúirí; etc.     ...     ...     ...

2,000

--

21

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an tSoláthair; chun Páipéarachais, Clódóireachta, Páipéir, Greamaíochta, agus Leabhra Clóbhuailte i gcóir na Seirbhíse Puiblí; agus chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha, ar a n-áirmhítear Tuairiscí Díospóireachtaí an Oireachtais     ...

35,700

3,000

23

Chun Tuarastail agus Costaisí na Suirbhéireachta Ordonáis agus MiontSeirbhísí, ar a n-áirmhítear Macsamhla de Láimhscríbhinní Seanda do dhéanamh     ...     ...     ...     ...     ...

849

* 550

30

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Talmhaidheachta agus Seirbhísí áirithe atá fé riaradh na hOifige sin, maraon le hIldeontaisí-i-gCabhair     ...

800,010

4,500

34

Chun Costaisí Príosún, na Fundúireachta Borstal, agus Cothabhála na nGealt Cuirpthe a coinnítear in Oispidéil Mheabhar-Ghalar Cheanntair (17 & 18 Vict., c. 76; 34 & 35 Vict., c. 112, a. 6; 40 & 41 Vict., c. 49; 47 & 48 Vict., c. 36; 61 & 62 Vict., c. 60; 1 Edw. 7, c. 17, a. 3; 8 Edw. 7, c. 59; agus 4 & 5 Geo. 5, c. 58)     ...     ...     ...     ...     ...

9,761

2,290

38

Chun Tuarastail agus Liúntaisí agus Costaisí Oifigeach Cúirte Cuarda, Leas-Bhreithiún Cuarda agus Udarásanna Clárathachta Áitiúla áirithe; Costaisí Taistil Breithiún Cuarda; agus na gCostaisí alos Liostaí Vótálaithe agus Giúirithe d'Athscrúdú ( Uimh. 27 de 1926 , etc.)     ...     ...     ...     ...

10

390

39

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na nAnnálacha Puiblí agus Coimeádaidhe na Stát-Pháipéar, Baile Atha Cliath (30 & 31 Vict., c. 70; 38 & 39 Vict., c. 59; agus 39 & 40 Vict., c. 58); agus chun Scríbhinní Stairiúla, etc., do cheannach

45

--

40

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na dTabhartas agus na dTiomanta Déirciúla (7 & 8 Vict., c. 97, a. 7 agus 8; 30 & 31 Vict., c. 54, a. 24; agus 34 & 35 Vict., c. 102)     ...     ...     ...     ...

30

--

41

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe, agus seirbhísí áirithe atá fé riaradh na hOifige sin, ar a n-áirmhítear Deontais agus Costais eile i dtaobh Tógáil Tithe, Deontais d'Údaráis Áitiúla, Ildeontais Ilghnéitheacha agus Ildeontais-i-gCabhair agus muirearacha áirithe mar gheall ar Ospidéil     ...     ...

65,000

--

42

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig Ard-Chlárathóra na mBeireatas, etc. (7 & 8 Vict., c. 81, a. 54; 26 Vict., c. 11, a. 9 agus c. 27; 26 & 27 Vict., c. 52, a. 11 agus c. 90, a. 20; 42 & 43 Vict., c. 70; agus 43 & 44 Vict., c. 13)     ...     ...

10

350

43

Chun Costaisí Cothabhála Gealt Cuirpthe i nGealtlainn Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107)     ...     ...     ...     ...     ...

300

--

46

Chun Bun-Oideachais, maraon le hAoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta agus Deontas-i-gCabhair, etc.     ...     ...

24,000

--

49

Chun Tuarastail agus Costaisí na bhFundúireachtaí Eolaíochta agus Ealadhan agus chun Seirbhísí Oideachais Ilghnéitheacha áirithe agus Ildeontaisí-i-gCabhair

10

--

51

Chun Tuarastail agus Costaisí an Ghailerí Náisiúnta, maraon le Deontas-i-gCabhair

204

--

54

Chun Tuarastail agus Costaisí i dtaobh Seirbhísí na Gaeltachta, maraon le Deontaisí um Thógáil Tithe     ...     ...

10

22,550

55

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Tionnscail agus Tráchtála, maraon le Seirbhísí áirithe atá fé riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

11,000

1,000

56

Chun Seirbhísí Iompair agus Meteoraíochta

19,648

340

59

Chun Tuarastail agus Costaisí i dtaobh Arachais Díomhaointis agus Malartán Fostaiochta (ar a n-áirmhitear síntiúisí do Chiste an Díomhaointis), i dtaobh Conganta Dhíomhaointis, an Chláir Speisialta d'Oibrithe Talmhaíochta agus Móna, agus Arachais in aghaidh Breac-Dhíomhaointis, agus chun Seirbhísí áirithe i dtaobh Liúntaisí Bídh (9 Edw. 7, c. 7; 10 & 11 Geo. 5, c. 30; 11 Geo. 5, c. 1; 11 & 12 Geo. 5, c. 15; 12 Geo. 5, c. 7; Uimh. 17 de 1923 ; Uimh. 26 agus Uimh. 59 de 1924 ; Uimh. 21 de 1926 ; Uimh. 33 de 1930 ; Uimh. 44 agus Uimh. 46 de 1933 ; Uimh. 38 de 1935 ; Uimh. 2 de 1938 ; Uimh. 28 de 1939 ; Uimh. 4 de 1940 ; Uimh. 3 de 1941 ; agus Uimh. 7 de 1942 )     ...     ...     ...     ...     ...

31,000

--

61

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Puist agus Telegrafa (45 agus 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 agus 2 Geo. 5, c. 26; na hAchtanna Telegrafa, 1863 go 1928; etc.), agus Seirbhísí áirithe eile atá fé riaradh na hOifige sin     ...     ...

148,000

17,355

62

Chun Tuarastail agus Costaisí eile i dtaobh Fóirleatha Nea-shreangaigh ( Uimh. 45 de 1926 )     ...     ...     ...     ...     ...

3,862

--

63

Chun an Airm agus Cúltaca an Airm (maraon le Deontaisí áirithe i gCabhair) fé na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), agus chun Costaisí áirithe riaracháin ina dtaobh san; chun Costaisí Oifig an Aire Cóimhriartha Cosantais; chun Costaisí i dtaobh daoine áirithe do thriail agus do choinneáil ( Uimh. 28 de 1939 , Uimh. 1 de 1940 , agus Uimh. 16 de 1940 ); chun Costaisí áirithe fé na hAchtanna um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ) agus fén Acht um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 (Uimh. 21 de 1939) ; chun Cúl-Sholáthairtí Leighis d'Ospidéil Síbhialta; agus chun Costaisí áirithe de chuid an Fhórsa Chosanta Áitiúil (ar a n-áirmhítear Deontais-i-gCabhair) ( Uimh. 28 de 1939 ); chun Costaisí áirithe i dtaobh an Chuimhneacháin Speisialta ar Eirghe Amach 1916; chun Costaisí áirithe i dtaobh na Comhairle Náisiúnta re Tairmreith Fola, agus chun Deontais do Chumann Croise Deirge na hÉireann

10

--

64

Chun Pinsean Créachta agus Mí-ábaltachta, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntaisí agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , agus Uimh. 2 de 1941 ), Pinsean, Liúntaisí agus Aiscí Seirbhíse Míleata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh. 43 de 1934 , agus Uimh. 33 de 1938 ), Pinsean, Liúntaisí agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 ), agus chun Síuntiúisí agus Costaisí iolardha ina dtaobh san, etc.     ...     ...

102,400

--

72

Chun Oifig Thaighde Eolaíochta Ré na Práinne, maraon le Deontas-i-gCabhair

5,500

--

74

Chun Liúntaisí i bhfuirm earraí do Thairbheoirí áirithe fé na hAchtanna um Chongnamh Dhíomhaointis, 1933 go 1940, Achtanna na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1938, na hAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1940, agus na hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1942 ( Uimh. 28 de 1939 )     ...     ...

35,000

--

77

Chun Réimhíoca Ilghnéitheacha áirithe d'aisíoc leis an gCiste Teagmhais     ...

1,239

--

Iomlan Coda I     ...     ...£

1,295,608

53,965

Sceideal (B).

Cuid II.

Sceideal de shuimeanna deonadh agus de shuimeanna féadfar a chur mar Leithreasaí-i-gCabhair ina dteanta san, chun muirearacha na Seirbhisí Puibl uile agus fé seach a luaidhtear anso go sonnrach d'íoc, a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1944.

Vóta Uimh.

Teideal

Suimeanna ná raghaidh thar

Deontais Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Rúnaidhe don Uachtarán agus chun Costaisí áirithe eile bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin ( Uimh. 24 de 1938 )     ...     ...     ...     ...     ...     

1,400

--

2

Chun Tuarastail agus Costaisí Tithe an Oireachtais, maraon le Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

42,200

--

3

Chun Tuarastail agus Costaisí Roinn an Taoisigh ( Uimh. 16 de 1924 ; Uimh. 40 de 1937 ; agus Uimh. 38 de 1938 )     ...

5,300

--

4

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Ard-Reachtaire Cunntas agus Ciste ( Uimh. 1 de 1923 ), maraon le hOifig Iniúchóireachta an Arachais Náisiúnta

6,835

583

5

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Airgeadais, maraon le hOifig an Phághmháistir Ghenerálta     ...     ...

26,300

--

6

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na gCoimisinéirí Ioncuim, maraon le Seirbhísí áirithe eile atá fé riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...     ...

320,000

12,555

7

Chun Pinsean Sean-Aoise (8 Edw. 7, c. 40; 1 & 2 Geo. 5, c. 16; 9 & 10 Geo. 5, c. 102; Uimh. 19 de 1924 ; Uimh. 1 de 1928 ; Uimh. 18 de 1932 ; agus Uimh. 26 de 1938 ); chun Pinsean do Dhaill ( Uimh. 18 de 1932 ; agus Uimh. 26 de 1938 ); agus chun Costaisí Riaracháin áirithe ina dtaobh san     ...     ...     ...

1,265,000

667

8

Chun Deolchairí ar shiúicre arna dhéanamh de bhiatas dúthchais agus ar a n-íoctar aistarrac, ar thobac arna dhéanamh de dhuille dhúthchais agus ar a n-íoctar aistarrac, agus ar thobac do fásadh in Éirinn tar éis an ladh Eanar, 1934, agus do dáilíodh ar dhéantóir agus do díthíodh ina dhiaidh sin mar thobac a bhí neamh-oiriúnach le haghaidh déantóireachta     ...     ...     ...     ...

650

--

9

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na nOibreacha Poiblidhe (1 & 2 Will. 4, c. 33, a. 5 agus 6; 5 & 6 Vict., c. 89, a. 1 agus 2; 9 & 10 Vict., c. 86, a. 2, 7 agus 9; etc.)     ...     ...     ...     ...

47,800

2,733

10

Chun Caiteachais alos Foirgintí Puiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Puiblí áirithe do Chothabháil; agus chun Oibreacha Dréineála do Dhéanamh agus do Chothabháil     ...     ...     ...

335,000

13,600

11

Chun Costaisí i dtaobh Longlainne Inis Sionnach     ...     ...     ...     ...     ...

1,000

--

12

Chun Tuarastail agus Costaisí na Saotharlainne Stáit     ...     ...     ...     ...

3,400

--

13

Chun Tuarastail agus Costaisí Choimisiún na Stát-Sheirbhíse ( Uimh. 5 de 1924 , agus Uimh. 41 de 1926 ), agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla ( Uimh. 39 de 1926 agus Uimh. 15 de 1940 )     ...     ...     ...     ...     ...

8,200

--

14

Chun Deontas-i-gCabhair alos Bord Cuartaíochta na hÉireann ( Uimh. 24 de 1939 )

9,000

--

15

Chun Tuarastail agus Costaisí eile Coimisiún, Coistí agus Fiosrúchán Speisialta

2,400

--

16

Chun Pinsean, Aois-Liúntais, Cúitimh, agus Liúntaisí agus Aiscí, Breise agus eile, fé Reachtanna iolardha (4 & 5 Will. 4, c. 24; 22 Vict., c. 26; 50 & 51 Vict., c. 67; 55 & 56 Vict., c. 40; 6 Edw. 7, c. 58; 9 Edw. 7, c. 10; 4 & 5 Geo. 5, c. 86; 9 & 10 Geo. 5, c. 67 agus c. 68; 10 & 11 Geo. 5, c. 36; Uimh. 1 de 1922 ; Uimh. 34 de 1923 ; Uimh. 7 de 1925 ; Uimh. 27 de 1926 ; Uimh. 11 agus Uimh. 36 de 1929 ; Uimh. 32 de 1933 ; Uimh. 9 de 1934 ; Uimh. 39 de 1936 ; Uimh. 29 de 1938 ; Uimh. 16 agus Uimh. 21 de 1939 ; Uimh. 24 de 1942 ; etc.); Pinsean, Liúntaisí agus Aiscí, nach cinn Reachtúla, arna ndeonadh ag an Aire Airgeadais; Táillí do Dhochtúirí Réitigh agus corr-tháillí do Dhochtúirí; etc.     ...     ...

176,500

6,417

17

Chun Rátaí agus Síntiúisí in ionad Rátaí, etc., alos Maoine Riaghaltais, agus chun Síntiúisí mar chabhair chun Rátaí ar Aitreabhacha i seilbh Ionadaithe do Riaghaltaisí Coigríche d'íoc     ...     ...

51,500

203

18

Chun Seirbhíse Seicréidighe     ...     ...

6,700

--

19

Chun Costaisí fén Acht Timpeal Toghachán, 1923 , agus fé Acht na nGiúirithe, 1927 ( Uimh. 12 de 1923 agus Uimh. 23 de 1927 )     ...     ...     ...     ...     ...

Nil

--

20

Chun Costaisí Ilghnéitheacha áirithe, maraon le Deontaisí áirithe i gCabhair agus íocaíochtaí áirithe alos Cúitimh mar gheall ar Bhás no Díobhála Pearsanta

2,000

--

21

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an tSoláthair; chun Páipéarachais, Clódóireachta, Páipéir, Greamaíochta, agus Leabhra Clóbhuailte i gcóir na Seirbhíse Puiblí; agus chun Iltseirbhísí -Ilghnéitheacha, ar a n-áirmhítear Tuairiscí Díospóireachtaí an Oireachtais     ...

80,500

10,777

22

Chun Tuarastail agus Costaisí na Luachála Generálta agus na Suirbhéireachta Teorann (15 & 16 Vict., c. 63; 17 Vict., c. 8 agus c. 17; 20 & 21 Vict., c. 45; 22 & 23 Vict., c. 8; 23 Vict., c. 4; 27 & 28 Vict., c. 52; 37 & 38 Vict., c. 70; 61 & 62 Vict., c. 37; Uimh. 19 de 1923 ; Uimh. 3 de 1927 ; Uimh. 27 de 1930 ; Uimh. 27, Uimh. 47 agus Uimh. 55 de 1931 ; Uimh. 19 de 1932 ; Uimh. 28 de 1937 ; Uimh. 21 de 1939 ; agus Uimh. 8 de 1940 ; Ordú Rialtais Áitiúla (Achtacháin d'Oiriúnú agus do Chur i mBaint), 1925); maraon le Luacháil Diúite Estáit (10 Edw. 7, c. 8), etc.

11,500

2,232

23

Chun Tuarastail agus Costaisí na Suirbhéireachta Ordonáis agus MiontSeirbhisí, ar a n-áirmhítear Macsamhla de Láimhscríbhinní Seanda do dhéanamh     ...     ...     ...     ...     ...

8,900

452

24

Chun an Deontais d'Údaráis Áitiúla i gcóir Faoisimh maidir le Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta do mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 , Uimh. 28 de 1931 , agus Uimh. 23 de 1939 )     ...     ...     ...     ...     ...

450,000

--

25

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Ard-Aighne, etc., agus chun Costaisí Coir-Phróiseacht agus Dlí-Mhuirearacha eile, ar a n-áirmhítear Deontas i gCabhair do Chostaisí áirithe is iníoctha amach as Rátaí Áitiúla do réir Reachta     ...

23,500

667

26

Chun Deontaisí d'Ollscoileanna agus do Choláistí (8 Edw. 7, c. 38; Uimh. 42 de 1923 ; Uimh. 32 de 1926 ; Uimh. 35 de 1929 ; agus Uimh. 27 de 1934 ), ar a n-áirmhítear Deontaisí áirithe i gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...     ...

77,700

--

27

Chun íocaíochta leis an gCuntas Suncála Pinsean [Achtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 et seq.]     ...     ...     ...     ...

150,000

--

28

Chun Oifig Thaighde Eolaíochta Ré na Práinne, maraon le Deontas-i-gCabhair

11,000

--

29

Chun Luach Saothair alos Stuic Riaghaltais do Bhainistighe     ...     ...     ...

22,800

--

30

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Talmhaidheachta agus Seirbhísi áirithe atá fé riaradh na hOifige sin, maraon le hIldeontaisí-i-gCabhair     ...

450,000

76,769

31

Chun Tuarastail agus Costaisí i dtaobh Iascach Mara agus Intíre, maraon le hIldeontaisí-i-gCabhair     ...     ...     ...

4,500

8,203

32

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Dlighidh agus Cirt     ...     ...

46,322

--

33

Chun Tuarastail agus Costaisí an Ghárda Síochána ( Uimh. 7 de 1925 , Uimh. 10 de 1926 , Uimh. 5 de 1937 agus Uimh. 19 de 1941 ); agus chun Costaisí áirithe de chuid na gCaomhnóirí Áitiúla maraon le Deontaisí-i-gCabhair ( Uimh. 28 de 1939 )     ...     ...     ...     ...     ...

2,178,394

17,485

34

Chun Costaisí Príosún, na Fundúireachta Borstal, agus Cothabhála na nGealt Cuirpthe a coinnítear in Oispidéil Mheabhar-Ghalar Cheanntair (17 & 18 Vict., c. 76; 34 & 35 Vict., c. 112, a. 6; 40 & 41 Vict., c. 49; 47 & 48 Vict., c. 36; 61 & 62 Vict., c. 60; 1 Edw. 7, c. 17, a. 3; 8 Edw. 7, c. 59; agus 4 & 5 Geo. 5, c. 58)     ...     ...     ...

114,150

14,775

35

Chun na dTuarastal agus na gCostaisí sin de chuid na Cúirte Dúithche nach muirear ar an bPrímh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 , a. 49 agus 50; Uimh. 15 de 1928 , a. 13; agus Uimh. 48 de 1936 , a. 51 agus 77)     ...     ...     ...     ...

42,512

--

36

Chun Tuarastail agus Liúntaisí agus Costaisí Oifigeach Cúirte Cuarda, Leas-Bhreithiún Cuarda agus Udarásanna Clárathachta Áitiúla áirithe; Costaisí Taistil Breithiún Cuarda; agus na gCostaisí alos Liostaí Vótálaithe agus Giúirithe d'Athscrúdú ( Uimh. 27 de 1926 , etc.)     ...     ...     ...     ...

53,833

29,630

37

Chun na dTuarastal agus na gCostaisí sin de chuid na Cúirte Uachtaraighe agus na hArd-Chúirte Breithiúnais nach muirear ar an bPrímh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 agus Uimh. 48 de 1936 )     ...     ...

56,272

760

38

Chun Tuarastail agus Costaisí Iris-Oifig na Talmhan (40 & 41 Vict., c. 57; 54 & 55 Vict., c. 66; Uimh. 10 de 1924 , a. 102; agus Uimh. 26 de 1942 , a. 22); agus Iris-Oifig na nDintiúirí (2 & 3 Will 4, c. 87; 27 & 28 Vict., c. 76; 38 & 39 Vict., c. 5; agus 46 & 47 Vict., c. 20)     ...     ...     ...

48,940

--

39

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na nAnnálacha Puiblí agus Coimeádaidhe na Stát-Pháipéar, Baile Atha Cliath (30 & 31 Vict., c. 70; 38 & 39 Vict., c. 59; agus 39 & 40 Vict., c. 58); agus chun Scríbhinní Stairiúla, etc., do cheannach

5,532

--

40

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig na dTabhartas agus na dTiomanta Déirciúla (7 & 8 Vict., c. 97, a. 7 agus 8; 30 & 31 Vict., c. 54, a. 24; agus 34 & 35 Vict., c. 102)     ...     ...     ...     ...

3,407

48

41

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe, agus seirbhísí áirithe atá fé riaradh na hOifige sin, ar a n-áirmhítear Deontaisí agus Costaisí eile i dtaobh Tógáil Tithe, Deontaisí d'Údaráis Áitiúla, Ildeontaisí Ilghnéitheacha agus Ildeontaisí-i-gCabhair agus muirearacha áirithe mar gheall ar Ospidéil     ...

523,000

6,153

42

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig Ard-Chlárathóra na mBeireatas, etc. (7 & 8 Vict., c. 81, a. 54; 26 Vict., c. 11, a. 9 agus c. 27; 26 & 27 Vict., c. 52, a. 11 agus c. 90, a. 20; 42 & 43 Vict., c. 70; agus 43 & 44 Vict., c. 13)     ...     ...

4,530

1,500

43

Chun Costaisí Cothabhála Gealt Cuirpthe i nGealtlainn Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107)     ...     ...     ...     ...     ...

7,250

331

44

Chun Tuarastail agus Costaisí i dtaobh na nAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1942, agus na nAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1940, do Riaradh; chun Seirbhísí áirithe i dtaobh Liúntaisí Bídh ( Acht Comhachta Práinne, 1939 ), agus chun Ilsíntiúisí agus Ildeontaisí, ar a n-áirmhítear Deontaisí áirithe i gCabhair alos Costais Sochar agus Costaisí Riaracháin fé na hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta     ...     ...     ...     ...     ...

100,000

20,608

45

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Oideachais     ...     ...     ...     ...

194,788

75

46

Chun Bun-Oideachais, maraon le hAoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta agus Deontas-i-gCabhair, etc.     ...     ...

3,961,785

95,688

47

Chun Meán-Oideachais, maraon le Deontas Thuarastal na Múinteoirí, Deontas Ceann-tsraithe, Breis-Tuarastal do Mhúinteoirí Meán-Scoile agus Deontas do Chiste Pinsin na Meán-Mhúinteoirí

517,185

39,700

48

Chun Iocaíochtaí fén Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930 (Uimh. 29 de 1930) , agus chun crícheanna eile i dtaobh Ceárd-Oideachais agus Oideachais Leanúnaigh     ...     ...     ...     ...

339,740

31,820

49

Chun Tuarastail agus Costaisí na bhFundúireachtaí Eolaíochta agus Ealadhan agus chun Seirbhísí Oideachais Ilghnéitheacha áirithe agus Ildeontaisí-igCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

47,552

4,170

50

Chun Costaisí i dtaobh Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, ar a n-áirmhítear Aiteanna Coinneála (8 Edw. 7, c. 67; Uimh. 17 de 1926 ; Uimh. 12 de 1941 , etc.)     ...     ...     ...     ...     ...

122,494

3,880

51

Chun Tuarastail agus Costaisí an Ghailerí Náisiúnta, maraon le Deontas-i-gCabhair

4,714

--

52

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talmhan na hÉireann (44 & 45 Vict., c. 49, a. 46, agus c. 71, a. 4; 48 & 49 Vict., c. 73, a. 17, 18 agus 20; 54 & 55 Vict., c. 48; 3 Edw. 7, c. 37; 7 Edw. 7, c. 38 agus c. 56; 9 Edw. 7, c. 42; Uimh. 27 agus Uimh. 42 de 1923 ; Uimh. 25 de 1925 ; Uimh. 11 de 1926 ; Uimh. 19 de 1927 ; Uimh. 31 de 1929 ; Uimh. 11 de 1931 ; Uimh. 33 agus Uimh. 38 de 1933 ; Uimh. 11 de 1934 ; Uimh. 41 de 1936 ; agus Uimh. 26 de 1939 )     ...     ...     ...     ...     ...

1,277,067

132,535

53

Chun Tuarastail agus Costaisí i dtaobh Foraoiseachta (9 & 10 Geo. 5, c. 58; agus Uimh. 34 de 1928 ), maraon le Deontaisí áirithe i gCabhair     ...     ...

168,583

51,840

54

Chun Tuarastail agus Costaisí i dtaobh Seirbhísí na Gaeltachta, maraon le Deontaisí um Thógáil Tithe     ...     ...

24,979

192,720

55

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Tionnscail agus Tráchtála, maraon le Seirbhísí áirithe atá fé riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

258,918

4,464

56

Chun Seirbhísí Iompair agus Meteoraíochta

150,074

12,690

57

Chun Tuarastail agus Costaisí eile an Bhínse Bhóthair Iarainn ( Uimh. 29 de 1924 agus Uimh. 8 agus Uimh. 9 de 1933 )     ...     ...     ...     ...     ...

2,955

--

58

Chun Tuarastail agus Costaisí na Muir Sheirbhíse [Achtanna Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1939, agus an tAcht Imeall Trágha, 1933 (Uimh. 12 de 1933) ]; chun íocaíochtaí áirithe Cúitimh, ar a n-áirmhítear págh breise do Mhairnéalaigh agus costas cóireála leighis; agus chun íocaíochtaí chun Fearas Cosanta áirithe do Longa agus Fóirne do chur ar fáil     ...     ...     ...     ...

28,666

17,195

59

Chun Tuarastail agus Costaisí i dtaobh Arachais Díomhaointis agus Malartán Fostaíochta (ar a n-áirmhítear síntiúisí do Chiste an Díomhaointis), i dtaobh Conganta Dhíomhaointis, an Chláir Speisialta d'Oibrithe Talmhaíochta agus Móna, agus Arachais in aghaidh Breac-Dhíomhaointis, agus chun Seirbhísí áirithe i dtaobh Liúntaisí Bidh (9 Edw. 7, c. 7; 10 & 11 Geo. 5, c. 30; 11 Geo. 5, c. 1; 11 & 12 Geo. 5, c. 15; 12 Geo. 5, c. 7; Uimh. 17 de 1923 ; Uimh. 26 agus Uimh. 59 de 1924 ; Uimh. 21 de 1926 ; Uimh. 33 de 1930 ; Uimh. 44 agus Uimh. 46 de 1933 ; Uimh. 38 de 1935 ; Uimh. 2 de 1938 ; Uimh. 28 de 1939 ; Uimh. 4 de 1940 ; Uimh. 3 de 1941 ; agus Uimh. 7 de 1942 )     ...

1,200,107

713,400

60

Chun Tuarastail agus Costaisí na hOifige Clárathachta Maoine Tionnscail agus Tráchtála ( Uimh. 16 de 1927 agus Uimh. 13 de 1929 )     ...     ...     ...

14,049

--

61

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Puist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5, c. 26; Na hAchtanna Telegrafa, 1863 go 1928; Uimh. 14 de 1940 (a. 30 agus 31); Uimh. 14 de 1942 (a. 23), etc.), agus Seirbhísí áirithe eile atá fé riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

957,000

47,312

62

Chun Tuarastail agus Costaisí eile i dtaobh Fóirleatha Nea-shreangaigh ( Uimh. 45 de 1926 )     ...     ...     ...     ...     ...

26,300

--

63

Chun an Airm agus Cúltaca an Airm (maraon le Deontaisí áirithe i gCabhair) fé na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), agus chun Costaisí áirithe riaracháin ina dtaobh san; chun Costaisí Oifig an Aire Cóimhriartha Cosantais; chun Costaisí i dtaobh daoine áirithe do thriail agus do choinneáil ( Uimh. 28 de 1939 , Uimh. 1 de 1940 , agus Uimh. 16 de 1940 ,, etc.); chun Costaisí áirithe fé na hAchtanna um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ) agus fén Acht um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 (Uimh. 21 de 1939) ; chun Cúl-Sholáthairtí Leighis d'Ospidéil Síbhialta; agus chun Costaisí áirithe de chuid an Fhórsa Chosanta Áitiúil (ar a n-áirmhítear Deontaisí-i-gCabhair) ( Uimh. 28 de 1939 ); chun Costaisí áirithe i dtaobh an Chuimhneacháin Speisialta ar Eirghe Amach 1916; chun Costaisí áirithe i dtaobh na Comhairle Náisiúnta re Tairmreith Fola; agus chun Deontais do Chumann Croise Deirge na hÉireann

2,835,000

62,200

64

Chun Pinsean Créachta agus Mí-ábaltachta, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntaisí agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , agus Uimh. 2 de 1941 ), Pinsean, Liúntaisí agus Aiscí Seirbhíse Mileata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh. 43 de 1934 , agus Uimh. 33 de 1938 ), Pinsean, Liúntaisí agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 ); Iocaíochtaí alos Cúitimh do bhaill den Fhórsa Chosanta Áitiúil ( Uimh. 28 de 1939 ); agus chun Sintiúisí agus Costaisí iolardha ina dtaobh san, etc.     ...     ...     ...     ...     ...

206,500

--

65

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá fé riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 )     ...     ...     ...

35,000

--

66

Chun Síntiúis mar chabhair do Chostaisí Chumann na Náisiún     ...     ...     ...

Nil

--

67

Chun Scéimeanna Fostaíochta agus Scéimeanna Práinne (ar a n-áirmhítear Fóirithin ar Ghátar)     ...     ...     ...

400,000

--

68

Chun Conganta Airgid alos Tora Talmhaíochta, etc.     ...     ...     ...     ...

233,000

--

69

Chun Tuarastail agus Costaisí Oifig an Aire Soláthairtí, ar a n-áirmhítear Conganta Airgid áirithe agus Ildeontaisí-i-gCabhair d'íoc     ...     ...     ...     ...

3,011,536

--

70

Chun Deontaisí d'Institiúid Ard-Léighinn Bhaile Atha Cliath ( Uimh. 13 de 1940 )

17,250

--

71

Chun Liúntaisí i bhfuirm earraí do Thairbheoirí áirithe fé na hAchtanna um Chongnamh Dhíomhaointis, 1933 go 1940, Achtanna na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1938, na hAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1940, agus na hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1942 ( Uimh. 28 de 1939 )     ...     ...

518,500

--

72

Chun Cúitimh agus Iocaíochtaí eile al s Díobhála do Mhaoin arna ndéanamh de dheascaibh bombaí do scaoileadh anuas o aer-árthaighe coigríche agus teagmhaisí den tsamhail chéanna le linn an Stát do bheith gan bheith páirteach i gcogadh ( Uimh. 24 de 1941 )     ...     ...     ...

30,000

--

73

Chun Cúitimh agus Iocaíochtaí eile alos Díobhála Pearsanta arna ndéanamh do dhaoine, ar shlí seachas mar bhaill de Sheirbhísí Stáit, de dheascaibh bombaí do scaoileadh anuas o aer-árthaighe coigríche agus teagmhaisí den tsamhail chéanna le linn an Stát do bheith gan bheith páirteach i gcogadh     ...     ...

2,430

--

Iomlan Coda II     ...     ...£

23,371,899

1,636,907

Iomlan Sceidil (B)     ...     ...£

24,667,507

1,690,872

* Easnamh.