17 1948


Uimhir 17 de 1948.


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1948.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTACHÁN SEO A LEANAS, EADHON, ACHTA NA bPINSEAN SEAN-AOISE, 1908 GO 1938, NA hACHTA UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1911 GO 1947, NA hACHTA UM ÁRACHAS DÍFHOSTAÍOCHTA, 1920 GO 1946, SCÉIM ÁRACHAIS DÍFHOSTAÍOCHTA GHNÓTHA AN ÁRACHAIS, NA hACHTA UM CHUNAMH DÍFHOSTAÍOCHTA, 1933 GO 1940, AGUS NA h ACHTA UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935 GO 1947, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [18ú Lúnasa, 1948.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta

Gearrtheideal agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1948 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1948, a ghairm d'Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1938, agus de Chuid II den Acht seo le chéile.

(3) Féadfar na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1948, a ghairm de na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1947, agus de Chuid III den Acht seo le chéile.

(4) Féadfar na hAchta um Arachas Dífhostaíochta, 1920 go 1948, a ghairm de na hAchta um Arachas Dífhostaíochta, 1920 go 1946, agus de Chuid IV den Acht seo le chéile.

(5) Féadfar na hAchta um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1948, a ghairm de na hAchta um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1940, agus de Chuid V den Acht seo le chéile.

(6) Féadfar na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1948, a ghairm de na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1947, agus de Chuid VI den Acht seo le chéile.

Mínithe i gcoitinne.

2. —San Acht seo—

an tAire.

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Leasa Shóisialaigh;

Ordú 1947.

ciallaíonn an abairt “Ordú 1947” an tOrdú um Scéimeanna Leasa Shóisialaigh (Forlíontais Airgid), 1947 (R. &O. R., Uimh. 76 de 1947), arna leasú leis an Ordú i dtaobh an Orduithe um Scéimeanna Leasa Shóisialaigh (Forlíontais airgid), 1947 (An Chéad Leasú), 1947 (R. &O. R., Uimh. 307 de 1947), agus leis an Ordú i dtaobh an Orduithe um Scéimeanna Leasa Shóisialaigh (Forlíontais Airgid), 1947 (An Dara Leasú), 1947 (R. & O. R., Uimh. 366 de 1947).

Athghairm agus cúlghairm.

3. —(1) Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear i gcolún (2) d'aon Chuid den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo d'athghairm a mhéid a sonraítear i gcolún (3) den Chuid sin agus amhail ar na dátaí agus ó na dátaí faoi seach a sonraítear i gcolún (4) den Chuid sin.

(2) Cúlghairmtear leis seo na hOrduithe a luaitear i gcolún (2) den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

Scor d'fhorlíontais d'íoc faoi Ordú 1947.

4. —Ní déanfar aon íocaíocht faoi aon fhoráil d'Ordú 1947 dá luaitear i gcolún (2) den Tríú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo ag aon uimhir thagartha i leith aon tseachtaine nó lae is déanaí ná an tseachtain nó an lá (pé acu é) a sonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin ag an uimhir thagartha sin.

CUID II.

Leasuithe ar Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1938.

Caibidil I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Tosach feidhme Caibidile II de Chuid II.

5. —Tiocfaidh Caibidil II den Chuid seo i ngníomh an 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Léiriú Goda II.

6. —(1) Sa Chuid seo—

Acht 1924.

ciallaíonn an abairt “Acht 1924” Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1924 (Uimh. 19 de 1924) ;

Acht 1932.

ciallaíonn an abairt “Acht 1932” Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1932 (Uimh. 18 de 1932) ;

na hAchta.

ciallaíonn an abairt “na hAchta” Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1938;

Pinsean.

ciallaíonn an focal “pinsean” pinsean is iníoctha faoi na hAchta.

(2) Léireofar mar aon ní amháin an Chuid seo agus na hAchta.

Athbhreithniú agus réamhchoigeartú ar phinsin.

7. —(1) San alt seo—

ciallaíonn an abairt “pinsean láithreach” pinsean—

(a) is iníoctha ar dháta an Achta seo a rith, nó

(b) a thosnós ar fhaibhriú roimh an 7ú lá d'Eanáir, 1949;

ciallaíonn an abairt “an nua-ráta seachtainiúil iomchuí”, maidir le pinsean láithreach, an ráta seachtainiúil ag a mbeidh feidhm, ag féachaint do Chaibidil II den Chuid seo, maidir leis an bpinsean sin má leanann an pinsean sin de bheith iníoctha tar éis an 6ú lá d'Eanáir, 1949.

(2) Raghaidh gach oifigeach pinsin i gceann gach pinsean láithreach ina líomatáiste d'athbhreithniú agus, faoi réir fo-ailt (3) den alt seo, coigeartóidh sé, le héifeacht amhail ón 7ú lá d'Eanáir, 1949, an pinsean sin ar an nua-ráta seachtainiúil iomchuí, agus má leanann an pinsean sin de bheith iníoctha tar éis an 6ú lá d'Eanáir, 1949, beidh sé, faoi réir forál na nAcht agus Caibidile II den Chuid seo, iníoctha, amhail ar an 7ú lá d'Eanáir, 1949, agus ón lá sin amach, do réir an ráta sheachtainiúil ar ar coigeartaíodh amhlaidh é.

(3) Chun críocha an athbhreithnithe agus an choigeartuithe ar phinsean láithreach faoin alt seo, déanfar an tagairt d'acmhainn bhliantúil an phinsinéara, atá sa Táible d'alt 9 den Acht seo, a léiriú mar thagairt d'acmhainn bhliantúil an phinsinéara mar bhí sin arna cinneadh ar dháta an athbhreithnithe agus an choigeartuithe.

Deimhnithe breithe.

8. —Más gá, chun críocha na nAcht, aois aon duine a chruthú trí dheimhniú breithe a thabhairt ar aird, beidh duine ar bith, ar é do thíolacadh foréilimh scríofa a bheas i pé foirm agus ina mbeidh pé sonraí a ordós an tAire Sláinte agus ar é d'íoc táille réalach, i dteideal cóip dheimhnithe d'fháil d'iontráil na breithe i gclár na mbreitheanna faoi láimh an chláraitheora, an ardchláraitheora nó an duine eile a mbeidh sin faoina choimeád agus, má hiarrtar sin, déanfaidh an cláraitheoir, an t-ard-chláraitheoir nó an duine eile a mbeidh an clár faoina choimeád, foirmeacha le haghaidh an fhoréilimh sin a sholáthar in aisce.

Caibidil II.

Leasuithe ar na hAchta go bhfeidhm amhail ón 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Méadú ar na rátaí pinsean.

9. —Faoi réir ailt 13 den Acht seo, íocfar pinsean do réir an ráta atá leagtha amach sa Táible don alt seo in ionad an ráta a cinneadh le halt 2, agus leis an gCéad Sceideal, d'Acht 1924, arna leasú le halt 2 d'Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1928 ( Uimh. 1 de 1928 ).

An Taible D'Alt 9.

An Ráta Pinsin.

Achmainn an Eilitheora nó an Phinsinéara

An ráta pinsin sa tseachtain

I gcás acmhainn bhliantúil an éilitheora nó an phinsinéara arna ríomh faoi na hAchta mar leasaítear iad leis an Acht seo—

s.

d.

a bheith gan dul thar £15 12s. 6d.

..

..

..

17

6

a dhul thar

£15

12s.

6d.

gan dul thar

£22

2s.

6d.

..

15

0

,,   ,,    ,,

£22

2s.

6d.

     ,,   ,,

£28

12s.

6d.

..

12

6

,,   ,,    ,,

£28

12s.

6d.

     ,,   ,,

£35

2s.

6d.

..

10

0

,,   ,,    ,,

£35

2s.

6d.

     ,,   ,,

£41

12s.

6d.

..

7

6

,,   ,,    ,,

£41

12s.

6d.

     ,,   ,,

£52

5s.

0d.

..

5

0

,,   ,,    ,,

£52

5s.

0d.

     ..       ..

..

..

..

Neamhní

Leasú ar alt 8 d'Acht 1924

10. —I bhfo-alt (1) d'alt 8 d'Acht 1924, cuirfear na focail “caoga agus dhá phunt agus chúig scillinge” in ionad na bhfocal “naoi bpuint tríochad agus coróinn.”

Gan aon aird a thabhairt ar íocaíchta faoi alt 44 den Acht Sláinte, 1947 , nuair a bheas acmhainn á ríomh.

11. —Nuair a bheas acmhainn aon duine á ríomh chun críocha na nAcht, arna leasú leis an gCaibidil seo, ní tabharfar aon aird ar aon íocaíochta a tugadh, faoi alt 44 den Acht Sláinte, 1947 ( Uimh. 28 de 1947 ), ó údarás sláinte don duine sin nó dá chleithiúnaithe nó ina leith.

An aois cháilitheach maidir le pinsin do dhaill d'ísliú go dtí 21 bhliain agus forála eile maidir le pinsin do dhaill.

12. —(1) Déantar leis seo alt 6 (a dhéanas socrú chun pinsin d'íoc le daill atá tríocha blian d'aois nó os a chionn) d'Acht 1932 a leasú mar leanas:—

(a) cuirfear na focail “a bhfuil bliain agus fiche d'aois slán aige” in ionad na bhfocal “a bhfuil aois tríochad blian slán aige” áit ar bith a bhfuil na focail deiridh sin,

(b) i mír (c) cuirfear na focail “deich mbliana” in ionad na bhfocal “ocht mbliana déag”.

(2) (a) Nuair a beifear ag ríomh an ioncaim, a luaitear i mír (b) d'fho-alt (1) d'alt 2 den Old Age Pensions Act, 1911, atá ag dall, ní tabharfar aon aird ar thuilleamh an daill sin ach amháin má háirítear, agus a mhéid a háirítear, suim bhliantúil an tuillimh sin a bheith níos mó ná suim arna comhdhéanamh mar leanas:—

(i) más fear an dall sin, £52, móide £39 má tá bean chéile aige, móide £26 i leith gach linbh faoi leith,

(ii) más bean an dall sin, £52, móide £26 i leith gach linbh faoi leith, móide £39 má tá fear céile in éintíos léi nach féidir leis, de dheasca easláine coirp nó meabhrach, é féin a chothabháil;

(b) Sa bhfo-alt seo—

folaíonn an focal “tuilleamh” páigh, brabús as aon tsórt féin-fhostaíochta i gceird nó i ngnó (lena n-áirítear feirmeoireacht), sochar dífhostaíochta agus cúnamh dífhostaíochta; ciallaíonn an focal “leanbh,” maidir le dall, aon leanbh is leis an dall sin nó lena bhean chéile nó lena fear céile agus atá faoin bun sé bliana déag d'aois.

(3) Nuair a beifear ag ríomh, chun críocha na nAcht arna leasú leis an gCaibidil seo, tuilleamh daill a bhfuil liúntas nó deontas á íoc leis de bhun scéime chun leas na ndall a chur chun cinn a hullmhaíodh faoi alt 2 den Blind Persons Act, 1920, ní tabharfar aon aird ar an deontas ná an liúntas sin.

(4) Má dhéanann duine, a raibh pinsean á fháil aige faoi alt 6 d'Acht 1932 ar an 6ú lá d'Eanáir, 1949, ceist a tharraingt anuas d'iarraidh méadú pinsin agus go bhfaighidh an t-oifigeach pinsin iomchuí fógra i dtaobh na ceiste lá nach déanaí ná an lú lá d'Iúil, 1949, is tuigthe, chun críche ailt 6 den Old Age Pensions Act, 1919, go bhfuair an t-oifigeach pinsin an fógra an 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Cosaint do phinsinéirí láithreacha áirithe.

13. —(1) Duine ar bith a bhí, díreach roimh an 7ú lá d'Eanáir, 1949, ag fáil pinsin agus forlíontais air faoi Ordú 1947, ní bhfaighidh sé, má leanann sé de bheith i dteideal an phinsin sin tar éis an 6ú lá d'Eanáir, 1949, pinsean is lú ná mar a gheobhadh sé dá mba nár ritheadh an tAcht seo agus gur lean Ordú 1947 de bheith i bhfeidhm.

(2) (a) Sa bhfo-alt seo, ciallaíonn an abairt “an ráta seachtainiúil caighdeánach,” maidir le pinsean, an ráta ar dá réir a bheadh an pinsean sin iníoctha de thuras na huaire faoi na hAchta, arna leasú leis an gCaibidil seo, dá mba nár hachtaíodh fo-alt (1) den alt seo.

(b) Má tharlann, de bhuaidh fo-ailt (1) den alt seo, go mbeidh pinsean á fháil ag duine, ar an 7ú lá d'Eanáir, 1949, nó dá éis, do réir ráta sheachtainiúil is airde ná an ráta seachtainiúil caighdeánach, athbhreithneoidh an t-oifigeach pinsin iomchuí an pinsean sin ó am go ham agus, ar aon athbhreithniú den tsórt sin a bheith déanta, déanfaidh sé pé coigeartú (más gá) ar an ráta seachtainiúil dob iomchuí dá mba nár ritheadh an tAcht seo agus gur lean Ordú 1947 de bheith i bhfeidhm, ach ní dhéanfaidh sé coigeartú ar an bpinsean sin a thabharfas go mbeidh sé iníoctha do réir ráta sheachtainiúil is ísle ná an ráta seachtainiúil caighdeánach.

(c) Má coigeartaítear aon phinsean faoin bhfo-alt seo, tiocfaidh an pinsean sin air sin, ach faoi réir aon choigeartuithe bhreise, chun bheith iníoctha do réir an ráta sheachtainiúil ar ar coigeartaíodh amhlaidh é.

CUID III.

Leasuithe ar na hAchta um Arachas Slainte Naisiunta, 1911 go 1947.

Tosach feidhme Coda III.

14. —Tiocfaidh an Chuid seo i ngníomh an 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

Léiriú Coda III.

15. —(1) Sa Chuid seo—

Acht 1920.

ciallaíonn an abairt “Acht 1920” an National Health Insurance Act, 1920;

an Príomh-Acht.

ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” an National Insurance Act, 1911;

an Cumann.

ciallaíonn an abairt “an Cumann” Cumann an Árachais Náisiúnta ar Shláinte.

(2) Léireofar mar aon ní amháin an Chuid seo agus na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1947.

Na rátaí ranníoca.

16. —(1) Na ranníoca is iníoctha faoin bPríomh-Acht i leith ranníocóirí fostaithe, beid do réir na rátaí atá leagtha amach sa Táible don alt seo, in ionad na rátaí a sonraítear i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhas le hAcht 1920, agus léireofar tagairtí in aon achtachán do Chuid II den Dara Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht mar thagairtí don Táible a ghabhas leis an alt seo.

(2) An tagairt i bhfo-alt (10) d'alt 81 den Phríomh-Acht don difir idir méid na ranníoc d'íoc ranníocóir, nó a híocadh ina leith, do réir an ráta a sonraítear i gCuid II den Dara Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht agus an méid a híocfaí dá mba do réir an ráta a sonraítear i gCuid I den Sceideal sin a bheadh na ranníoca sin, léireofar í mar thagairt do shuim dhá phingin.

An Taible D'Alt 16.

Na rátaí ranníoca i leith ranníocóirí fostaithe.

s.

d.

I gcás fear

..

..

..

1

sa tseachtain.

I gcás ban

..

..

..

0

11½

sa tseachtain.

Ranníoca ó Fhostóirí agus ó Ranníocóirí Fostaithe.

Le n-íoc ag an bhfostóir

..

6½d.

sa tseachtain.

Le n-íoc ag an ranníocóir

fir

6d.

sa tseachtain.

mná

5d.

sa tseachtain.

Leasú ar alt 15 den Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta agus um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1936 .

17. —I bhfo-alt (1) d'alt 15 den Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta agus um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1936 ( Uimh. 12 de 1936 ), cuirfear na focail “seacht bpingne” in ionad na bhfocal “cheithre pingne go leith”.

Na rátaí sochair bhreoiteachta agus mhíchumais.

18. —(1) Is é an gnáth-ráta sochair bhreoiteachta i gcás fir suim fiche agus dhá scilling agus sé pingne sa tseachtain agus i gcás mná suim ocht scillinge déag sa tseachtain ar feadh iomláine na tréimhse fiche agus sé seachtaine.

(2) Is é an ráta sochair mhíchumais i gcás fir chúig scillinge déag sa tseachtain agus i gcás mná trí scillinge déag agus sé pingne sa tseachtain.

(3) I bhfo-alt (1) d'alt 12 den National Health Insurance Act, 1918 (arna leasú le fo-alt (3) d'alt 2 d'Acht 1920), cuirfear na focail “sixteen shillings and sixpence” agus na focail “thirteen shillings and sixpence” in ionad na bhfocal “nine shillings” agus na bhfocal “seven shillings and sixpence” faoi seach.

Leasú ar alt 109 den Phríomh-Acht.

19. —In alt 109 den Phríomh-Acht, arna leasú le hAcht 1920, cuirfear na focail “ten shillings” in ionad na bhfocal “seven shillings and sixpence”.

Cistí a sholáthar don Chiste Lia-Dheimhniúcháin.

20. —(1) Féichiúnófar ar chiste sochair an Chumainn, i leith gach comhalta (nach saighdiúir ar seirbhís) den Chumann, don bhliain 1948 agus do gach bliain ina dhiadh sin, pé suim a chinnfeas an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

(2) Na suimeanna a hordaítear le fo-alt (1) den alt seo d'fhéichiúnú ar chiste sochair an Chumainn creidiúnófar iad chun an Chiste Lia-Dheimhniúcháin.

(3) Chun na suimeanna iomlána a ríomh a bheas le féichiúnú ar chiste sochair an Chumainn faoin alt seo, ríomhfar uimhir iomlán chomhaltaí (nach saighdiúirí ar seirbhís) an Chumainn i pé slí a ordós an tAire

Suimeanna áirithe d'íoc as an gCiste Arachais Sláinte Náisiúnta leis an Stát-Chiste.

21. —As an airgead is iníoctha faoi mhír (5) d'Airteagal 3 den Ordú Leasa Shóisialaigh (Liúntais Ionaid), 1948 (I.R. Uimh. 8 de 1948 ), ag an Aire le húdaráis chúnaimh phoiblí, déanfar cion is inchurtha i leith seacht naoú de na híocaíochta a rinne na húdaráis sin faoi mhír (1) den Airteagal sin 3 d'íoc as an gCiste Arachais Sláinte Náisiúnta leis an Stát-Chiste.

Cumhacht ag an gCumann chun rialacha a dhéanamh.

22. —Féadfaidh Coiste Bainistí an Chumainn, le formheas an Aire, rialacha a dhéanamh chun cúrsaí an Chumainn a riaradh, agus féadfaidh aon cheann de na rialacha láithreacha a chúlghairm nó a leasú.

CUID IV.

Leasuithe ar na hAchta um Arachas Difhostaiochta, 1920 go 1946.

Léiriú Coda IV.

23. —(1) Sa Chuid seo—

na hAchta.

ciallaíonn an abairt “na hAchta” na hAchta um Arachas Dífhostaíochta, 1920 go 1946;

an Príomh-Acht.

ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” an Unemployment Insurance Act, 1920;

an Scéim.

ciallaíonn an abairt “an Scéim” Scéim Arachais Dífhostaíochta Ghnótha an Arachais a bunaíodh faoi na hAchta.

(2) Léireofar mar aon ní amháin an Chuid seo agus na hAchta.

Leasú ar an mbrí atá sna hAchta le tréimhse leanúnach dífhostaíochta agus leasú ar Airteagal 7 den Scéim.

24. —(1) Chun críocha na nAcht—

(a) áireofar mar thréimhse leanúnach dífhostaíochta aon trí lá dífhostaíochta (lena n-áirítear trí lá ar túisce lá nó dhá lá acu ná dáta an Achta seo a rith), pé acu as a chéile dhóibh nó nach ea, laistigh de thréimhse sé lá as a chéile,

(b) áireofar mar aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta amháin aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta den tsórt sin agus tréimhse leanúnach eile dífhostaíochta den tsórt sin nó tréimhse leanúnach dífhostaíochta roimh dháta an Achta seo a rith, a mbeidh tréimhse nach sia ná fiche seachtain eatarthu, agus

(c) léireofar an abairt “ar dífhostú go leanúnach” dá réir sin.

(2) In Airteagal 7 den Scéim, déanfar mír (1) (eadhon, an mhír a cuireadh isteach tríd an Ordú Leasúcháin um Arachas Dífhostaíochta (Scéim Speisialta Ghnótha an Arachais), 1942 (R. &O. R., Uimh. 550 de 1942)), a scrios agus cuirfear an mhír seo a leanas ina hionad:—

“(1) Is iad na coinníollacha ar a bhfaighidh duine atá árachaithe faoin Scéim sochar díth-oibre ná na coinníollacha a luaitear maidir le sochar dífhostaíochta in alt 7 den Acht, arna leasú le halt 10 den Unemployment Insurance (No. 2) Act, 1921, agus le fo-alt (1) d'alt 24 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1948 , agus beidh feidhm ag an alt sin 7, arna leasú amhlaidh, chun críocha na Scéime.”

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht agus leasú ar alt 8 den Acht sin.

25. —(1) Leasaítear leis seo mír (h) de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht trí na focail “five hundred pounds” a chur in ionad na bhfocal “two hundred and fifty pounds” mar a bhfuil na focail deiridh sin.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh pé lá a shocrós an tAire chuige sin le hordú.

(3) (a) Aon bhliain árachais sonraithe, a raibh duine ar a feadh nó ar feadh coda dhi ag gabháil d'aon fhostaíocht a bhí, roimh thosach feidhme fo-ailt (1) den alt seo, ina fostaíocht eiscithe de bhuaidh míre (h) de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht agus nár híocadh lena linn aon ranníoc i leith an duine sin faoi na hAchta ná faoin Scéim, déanfar, maidir le haon éileamh ar shochar dífhostaíochta nó sochar díth-oibre a déanfar ar dháta thosach feidhme fo-ailt (1) den alt seo nó ina dhiaidh sin, neamhaird a thabhairt uirthi chun críocha fo-ailt (4) d'alt 8 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 6 den Acht um Arachas Dífhostaíochta, 1926 (Uimh. 21 de 1926) , nó chun críocha an fho-ailt sin (4) arna leasú amhlaidh agus arna thanasc i leith na Scéime.

(b) Sa bhfo-alt seo, ciallaíonn an abairt “bliain árachais sonraithe”—

(i) maidir le héilitheoir ar shochar dífhostaíochta, aon bhliain árachais sa tréimhse a thosnaigh an 7ú lá de Dheireadh Fómhair, 1940, agus a chríochnós an 3ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948,

(ii) maidir le héilitheoir ar shochar díth-oibre, aon bhliain árachais sa tréimhse a thosnaigh an lú lá d'Iúil, 1940, agus a chríochnós an 30ú lá de Mheitheamh, 1949.

Leasú ar mhír 1 den Dara Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht.

26. —Sa Dara Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht, cuirfear an mhír seo a leanas in ionad míre (1):—

“1. Unemployment benefit shall be payable in respect of each week of any continuous period of unemployment after the first week of unemployment and shall, in the case of recipients of any class set out in column (2) of the Table to this paragraph at any reference number, be at the weekly rate set out in column (3) of the said Table at that reference number.

Table to Paragraph 1.

Weekly Rates of Benefit.

Ref. No.

Class of recipient

Weekly rate of benefit

(1)

(2)

(3)

s.

d.

1

Men (18 years or over)

..

..

..

22

6

2

Women (18 years or over)

..

..

..

18

0

3

Boys (under 18 years)

..

..

..

11

6

4

Girls (under 18 years)

..

..

..

..

9

0

Iocaíocht as an gCiste Dífhostaíochta leis an Stát-Chiste.

27. —Íocfar as an gCiste Dífhostaíochta leis an Stát-Chiste suim is comhionann leis an gcion (más ann) den airgead a híocadh, faoi Airteagal 13 d'Ordú 1947, isteach sa Chiste Dífhostaíochta agus is inchurtha i leith na n-íocaíocht a rinneadh, faoi Airteagal 6 d'Ordú 1947, i leith na tréimhse dar thosach an lú lá d'Iúil, 1948, agus dar chríoch an lá díreach roimh dháta an Achta seo a rith.

Athrú ar na rátaí ranníoca.

28. —(1) Na ranníoca is iníoctha faoi na hAchta i leith daoine fostaithe ag na daoine sin agus ag a bhfostóirí faoi seach, beid do réir na rátaí faoi seach atá leagtha amach i gcolúin (3) agus (4) den Táible don fho-alt seo in ionad na rátaí a socraíodh le fo-alt (1) d'alt 2 den Acht um Arachas Dífhostaíochta, 1933 (Uimh. 44 de 1933) .

An Taible d'Fho-alt (1).

Na rátaí seachtainiúla ranníoca is iníoctha ag daoine fostaithe agus ag fostóirí.

An ráta seachtainiúil ranníoca

Uimh. Thag.

An saghas duine fostaithe

Ag an duine fostaithe

Ag an bhfostóir

(1)

(2)

(3)

(4)

s.

d.

s.

d.

1

Fir (18 mbliana nó os a chionn)

..

..

0

11

1

0

2

Mná (18 mbliana nó os a chionn)

..

..

0

9

0

10

3

Buachaillí (faoi bhun 18 mbliana)

..

..

0

5

0

6

4

Cailíní (faoi bhun 18 mbliana)

..

..

0

5

0

5

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

Leasú ar alt 1 den Unemployment Insurance Act. 1922, agus ar mhír 4 den Dara Sceideal a ghabhas leis an Scéim.

29. —(1) Déanfar fo-alt (1) d'alt 1 den Unemployment Insurance Act, 1922, a léiriú agus beidh éifeacht aige—

(a) amhail is dá gcuirtí na focail “seven shillings and sixpence” in ionad na bhfocal “five shillings,” mar a bhfuilid sin, agus

(b) amhail is dá gcuirtí na focail “two shillings and sixpence” in ionad na bhfocal “one shilling”.

(2) Déanfar mír 4 den Dara Sceideal a ghabhas leis an Scéim a léiriú agus beidh éifeacht aici—

(a) amhail is dá gcuirtí na focail “seven shillings and sixpence” in ionad na bhfocal “five shillings,” mar a bhfuilid sin, agus

(b) amhail is dá gcuirtí na focail “two shillings and sixpence” in ionad na bhfocal “one shilling”.

CUID V.

Leasuithe ar na hAchta um Chunamh Difhostaiochta, 1933 go 1940.

Léiriú Coda V.

30. —(1) Sa Chuid seo—

na hAchta.

ciallaíonn an abairt “na hAchta” na hAchta um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1940;

an Príomh-Acht.

ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” an tAcht um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 (Uimh. 46 de 1933) .

(2) Léireofar mar aon ní amháin an Chuid seo agus na hAchta.

Leasú ar an mbrí atá sna hAchta le tréimhse leanúnach dífhostaíochta.

31. —Chun críocha na nAcht—

(a) áireofar mar thréimhse leanúnach dífhostaíochta aon trí lá dífhostaíochta (lena n-áirítear trí lá ar túisce lá nó dhá lá acu ná dáta an Achta seo a rith), pé acu as a chéile dhóibh nó nach ea, laistigh de thréimhse sé lá as a chéile, agus

(b) áireofar mar aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta amháin aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta den tsórt sin agus tréimhse leanúnach eile dífhostaíochta den tsórt sin nó tréimhse leanúnach dífhostaíochta roimh dháta an Achta seo a rith, ach a mbeidh tréimhse nach sia ná fiche seachtain eatarthu, agus

(c) léireofar an abairt “ar dífhostú go leanúnach” dá réir sin.

Athrú ar na rátaí cúnaimh dífhostaíochta.

32. —(1) Cuirfear isteach in alt 17 den Phríomh-Acht, mar fho-alt (1) den alt sin, an fo-alt seo a leanas:—

“(1) (a) San alt seo ciallaíonn an abairt ‘an ráta sceidealta’ an ráta cúnaimh dífhostaíochta atá luaite sa Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus is infheidhme, sna himthosca atá ann de thuras na huaire, maidir leis an duine a n-úsáidtear an abairt ina leith.

(b) I gcás teach le bardas contae-bhuirge nó buirge eile nó le comhairle cheantair uirbigh nó le coimisinéirí baile a bheith lasmuigh den chontaebhuirg nó den bhuirg eile, den cheantar uirbeach nó den bhaile sin (pé acu é), is tuigthe, chun críocha an Sceidil a ghabhas leis an Acht seo, duine atá ina chónaí sa tigh sin de thuras na huaire a bheith ina chónaí sa chontae-bhuirg nó sa bhuirg eile, sa cheantar uirbeach nó sa bhaile sin agus gan é a bheith ina chónaí in áit eile.”

(2) Cuirfear isteach sa Phríomh-Acht, mar Sceideal an Achta sin, na sonraí atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht.

33. —I gcás teach le bardas contae-bhuirge nó buirge Dhún Laoghaire a bheith lasmuigh den chontae-bhuirg sin nó de Bhuirg Dhún Laoghaire (pé acu é), is tuigthe, chun críocha míre (c) d'fho-alt (3) d'alt 10 den Phríomh-Acht, duine atá ina chónaí sa tigh sin de thuras na huaire a bheith ina chónaí sa chontaebhuirg sin nó i mbuirg Dhún Laoghaire (pé acu é) agus gan é a bheith ina chónaí in áit eile.

Leasú ar alt 15 den Phríomh-Acht.

34. —I gcás teach le bardas nó comhairle líomatáiste uirbigh a bheith lasmuigh den líomatáiste uirbeach sin, ansin, chun críocha míre (e) (a cuireadh isteach trí fho-alt (1) d'alt 7 den Acht um Chúnamh Dífhostaíochta (Leasú), 1940 (Uimh. 4 de 1940) ) d'fho-alt (1) d'alt 15 den Phríomh-Acht—

(a) is tuigthe duine atá ina chónaí sa tigh sin a bheith ina chónaí sa líomatáiste uirbeach sin agus gan é bheith ina chónaí in áit eile,

(b) is tuigthe duine a bhí ina ghnáth-chónaí sa tigh sin ar feadh aon tréimhse a bheith ina chónaí sa líomatáiste uirbeach sin ar feadh na tréimhse sin agus gan é a bheith ina ghnáth-chónaí in áit eile.

Leasú ar alt 16 den Phríomh-Acht.

35. —Cuirfear an fo-alt seo a leanas in ionad fo-ailt (2) d'alt 16 den Phríomh-Acht:—

“(2) Duine a chaillfeas a fhostaíocht trína mhí-iompar féin, nó a fhágfas a fhostaíocht dá dheoin féin gan cúis chóir, beidh sé dícháilithe chun cúnamh dífhostaíochta d'fháil go ceann tréimhse trí mhí nó go ceann pé tréimhse is giorra ná sin (ach nach giorra ná seachtain) a cinnfear faoin Acht seo ón dáta a chaill sé nó d'fhág sé a fhostaíocht amhlaidh.”

CUID VI.

Leasuithe ar na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhilleachtaithe, 1935 go 1947.

Caibidil I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Tosach feidhme Caibidil II, III agus IV de Chuid VI.

36. —(1) Tiocfaidh Caibidil II den Chuid seo i ngníomh an lú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

(2) Tiocfaidh Caibidil III den Chuid seo i ngníomh an 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

(3) Tiocfaidh Caibidil IV den Chuid seo i ngníomh an 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Léiriú Coda VI.

37. —(1) Sa Chuid seo—

na hAchta.

ciallaíonn an abairt “na hAchta” na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1947;

pinsean ranníocach.

ciallaíonn an abairt “pinsean ranníocach” pinsean is pinsean (ranníocach) baintrí nó pinsean (ranníocach) dílleachtaí;

pinsean neamhranníocach.

ciallaíonn an abairt “pinsean neamhranníocach” pinsean is pinsean (neamhranníocach) baintrí nó pinsean (neamhranníocach) dílleachtaí;

an Príomh-Acht.

ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” an tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 (Uimh. 29 de 1935) .

(2) Léireofar mar aon ní amháin an Chuid seo agus na hAchta.

Liúntas (ranníocach) linbh d'íoc i gcásanna áirithe.

38. —(1) D'ainneoin aon ní sna hAchta, i gcás—

(a) baintreach fhir d'athphósadh, agus

(b) leanbh leis an bhfear sin a bheith ar feadh aon tréimhse—

(i) ar coinneáil i scoil cheartúcháin nó scoil saothair, nó

(ii) faoi choimeád duine éigin seachas an bhaintreach sin, de bhun orduithe chúirte, nó

(iii) tréigthe nó fágtha ag an mbaintreach sin, nó

(iv) ina chónaí i bhforas nó curtha ar iostas ag údarás cúnaimh phoiblí,

féadfar pinsean (ranníocach) dílleachtaí d'íoc do réir na nAcht ar feadh na tréimhse sin i leith an linbh sin, ach beidh an pinsean sin ar aon-ráta leis an liúntas (ranníocach) linbh dob iníoctha dá mba nár athphós an bhaintreach sin agus go raibh an leanbh sin in éintíos léi.

(2) D'ainneoin aon ní sna hAchta, i gcás—

(a) baintreach fhir d'athphósadh, agus

(b) leanbh leis an bhfear sin a bheith tráth an phósta—

(i) ar coinneáil i scoil cheartúcháin nó scoil saothair, nó

(ii) faoi choimeád duine éigin seachas an bhaintreach sin, de bhun orduithe chúirte, nó

(iii) tréigthe nó fágtha ag an mbaintreach sin, nó

(iv) ina chónaí i bhforas nó curtha ar iostas ag údarás cúnaimh phoiblí, agus

(c) an bhaintreach sin d'athghlacadh coimeád an linbh ina dhiaidh sin,

féadfar aon liúntas (ranníocach) linbh is iomchuí d'íoc do réir na nAcht i leith an linbh amhail ón am a hathghlacfar coimeád an linbh.

(3) Is tuigthe an t-alt seo a theacht i ngníomh an lú lá d'Eanáir, 1947.

Caibidil II.

Leasuithe ar na hAchta go bhfeidhm amhail ón 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

Leasú ar alt 13 den Phríomh-Acht.

39. —I mír (c) d'fho-alt (1) d'alt 13 den Phríomh-Acht cuirfear na focail “nó na gcúig mblian” i ndiaidh na bhfocal “na dtrí mblian” agus cuirfear na focail “nó na cúig bliana sin (do réir mar bheas)” i ndeireadh na míre i ndiaidh na bhfocal “trí bliana san”.

Léiriú Coda II den Phríomh-Acht.

40. —(1) Cuirfear isteach i gCuid II den Phríomh-Acht an t-alt nua seo a leanas:—

“8a.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn an abairt ‘líomatáiste uirbeach’ aon líomatáiste is—

(a) contae-bhuirg nó buirg eile, nó

(b) ceantar uirbeach, nó

(c) baile;

ciallaíonn an abairt ‘líomatáiste tuatha’ aon líomatáiste nach líomáiste uirbeach.

(2) I gcás teach i líomatáiste tuatha a bheith ar únaeracht ag bardas contae-bhuirge nó buirge eile nó ag comhairle cheantair uirbigh nó ag coimisinéirí baile, is tuigthe chun críocha na Coda seo gur cónaí i líomatáiste uirbeach cónaí sa tigh sin.

(3) Má bhíonn duine, lena mbeidh pinsean (ranníocach) baintrí nó pinsean (ranníocach) dílleachtaí iníoctha, ina chónaí de thuras na huaire i dtír cheaptha, is tuigthe, chun críocha na Coda seo, an duine sin a bheith ina chónaí—

(a) i gcás an duine sin a bheith ina chónaí tráth ar bith sa Stát, san áit sa Stát is déanaí a raibh cónaí ar an duine sin,

(b) in aon chás eile, san áit sa Stát is déanaí a raibh cónaí ar an duine ar i leith a árachais atá an pinsean iníoctha.

(4) (a) I gcás éagach a bheith ar feadh na tréimhse iomchuí ag gabháil de ghnáth d'fhostaíocht talmhaíochta agus ina theannta sin é a bheith de ghnáth ar feadh na tréimhse sin ina ranníocóir fostaithe do réir bhrí na nAcht um Arachas Sláinte Náisiúnta, is tuigthe, chun críocha na Coda seo, gurbh oibrí talmhaíochta an t-éagach sin.

(b) Má éiríonn aon cheist faoi mhír (a) den fho-alt seo i dtaobh aon duine, ar feadh na tréimhse iomchuí, a bheith ag gabháil de ghnáth d'fhostaíocht talmhaíochta nó a bheith de ghnáth ina ranníocóir fostaithe do réir bhrí na nAcht um Arachas Sláinte Náisiúnta, cuirfear an cheist faoi bhráid an Aire agus is cinneadh críochnaitheach a chinneadh sin.

(c) Sa bhfo-alt seo ciallaíonn an abairt ‘an tréimhse iomchuí’—

(i) maidir le duine d'éag ar an dáta nó i ndiaidh an dáta a shroich sé seachtó blian d'aois, an tréimhse thrí mblian díreach roimh an dáta sin, ach nuair a beifear ag ríomh na tréimhse trí mblian sin ní tabharfar aird ar aon tréimhse neamhbhriste a chríochnaigh ar an dáta sin agus ina raibh an duine sin neamhchumasach ar obair a dhéanamh de dheasca galair shonraigh éigin nó easláine meabhrach nó coirp, agus

(ii) maidir le duine d'éag sar ar shroich sé seachtó blian d'aois, an tréimhse thrí mblian díreach roimh dháta a bháis, ach nuair a beifear ag ríomh na tréimhse trí mblian sin ní tabharfar aird ar aon tréimhse neamhbhriste a chríochnaigh ar an dáta sin agus ina raibh an duine sin neamhchumasach ar obair a dhéanamh de dheasca galair shonraigh éigin nó easláine meabhrach nó coirp.”

(2) Scoirfidh alt 7 (a mhíníos “líomatáiste uirbeach” agus “líomatáiste tuatha” agus a hathghairmtear amhail ón 7ú lá d'Eanáir, 1949, leis an Acht seo) den Phríomh-Acht d'fheidhm a bheith aige maidir le léiriú Coda II de Phríomh-Acht.

Comhdhéanamh agus rátaí pinsean (ranníocach) baintreach.

41. —Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 10—

“10.—(1) San alt seo ciallaíonn an abairt ‘leanbh cáilithe’, maidir le duine árachaithe, leanbh leis an duine sin atá ina bheathaidh agus atá, de thuras na huaire, faoi bhun na haoise ceaptha.

(2) Faoi réir forál an Achta seo, is mar leanas a bheas pinsean (ranníocach) baintrí is iníoctha le baintreach dhuine árachaithe (is baintreach den aicme a luaitear i gcolún (2) den Táible don alt seo ag aon uimhir thagartha)—

(a) má bhíonn agus faid a bheas aon leanbh nó leanaí cáilithe leis an duine sin ann, is é a bheas sa phinsean sin—

(i) liúntas (dá ngairmtear liúntas (ranníocach) baintrí san Acht seo) i leith na baintrí do réir an ráta atá leagtha amach i gcolún (3) den Táible sin ag an uimhir thagartha sin, agus

(ii) liúntas (dá ngairmtear liúntas (ranníocach) linbh san Acht seo) i leith gach linbh cháilithe do réir an ráta atá leagtha amach i gcolún (4), (5), (6), (7), (8) nó (9) (pé acu is iomchuí) den Táible sin ag an uimhir thagartha sin,

(b) mura mbíonn aon leanbh cáilithe leis an duine sin ann, is é a bheas sa phinsean sin liúntas i leith na baintrí do réir an ráta atá leagtha amach i gcolún (3) den Táible sin ag an uimhir thagartha sin.

An Taible D'Alt 10.

Rátaí Seachtainiúla Pinsean (Ranníocach) Baintreach.

Liúntas (Ranníocach Baintrí An Ráta sa tseachtain

Liúntas (Ranníocach) Linbh

An Ráta sa tseachtain

Uimh. Thag.

Aicme

An chéad nó an t-aon leanbh cáilithe

An dara leanbh cáilithe

An tríú leanbh cáilithe

An ceathrú leanbh cáilithe

An cúigiú nó an séú leanbh cáilithe

Gach leanbh cáilithe eile

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

s.

d.

s.

d.

s.

d.

s.

d.

s.

d.

s.

d.

s.

d.

1

Baintreach ina

16

0

6

6

5

6

3

6

5

0

5

6

5

6

cónaí i líomatáiste uirbeach i gcás nárbh oibrí talmhaíochta an duine ar i leith a árachais atá an pinsean iníoctha.

faid a bheas an liúntas (ranníocach) baintrí iníoctha. 7s. 6d. ar scor don liúntas sin.

faid a bheas an liúntas (ranníocach) baintrí iníoctha. 5s. 6d. ar scor don liúntas sin.

faid a bheas an liúntas (ranníocach) baintrí iníoctha. 5s. 6d. ar scor don liúntas sin.

2

Baintreach ina cónaí i líomatáiste uirbeach i gcás inarbh oibrí talmhaíochta an duine ar i leith a árachais atá an pinsean iníoctha.

14

0

6

0

6

0

4

0

4

0

4

0

5

0

3

Baintreach ina cónaí i líomatáiste tuatha i gcás nárbh oibrí talmhaíochta an duine ar i leith a árachais atá an pinsean iníoctha.

16

0

6

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

Baintreach ina cónaí i líomatáiste tuatha i gcás inarbh oibrí talmhaíochta an duine ar i leith a árachais atá an pinsean iníoctha.

12

6

5

6

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

Rátaí pinsean (ranníocach) dílleachtaithe.

42. —Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 12:—

“12.—An pinsean (ranníocach) dílleachtaí is iníoctha i leith linbh den aicme a luaitear i gcolún (2) den Táible don alt seo ag aon uimhir thagartha, is do réir an ráta atá leagtha amach i gcolún (3) den Táible sin ag an uimhir thagartha sin a bheas sé.

An Taible D'Alt 12.

Rátaí Pinsean (Ranníocach) Dílleachtaithe.

Uimh. Thag.

Aicme

An ráta seachtainiúil Pinsin

(1)

(2)

(3)

s.

d.

1

Leanbh ina chónaí i líomatáiste uirbeach i gcás nárbh oibrí talmhaíochta an duine ar i leith a

árachais atá an pinsean iníoctha

..

..

10

0

2

Leanbh ina chónaí i líomatáiste uirbeach i gcás inarbh oibrí talmhaíochta an duine ar i leith a

árachais atá an pinsean iníoctha

..

..

8

6

3

Leanbh ina chónaí i líomatáiste tuatha i gcás nárbh oibrí talmhaíochta an duine ar i leith a

árachais atá an pinsean iníoctha

..

..

9

0

4

Leanbh ina chónaí i líomatáiste tuatha i gcás inarbh oibrí talmhaíochta an duine ar i leith a

árachais atá an pinsean iníoctha

..

..

7

6

Cosaint do phinsinéirí láithreacha áirithe.

43. —Duine ar bith a bhí, díreach roimh an lú lá de Dheireadh Fómhair, 1948, i dteideal pinsin ranníocaigh agus i dteideal forlíontais air sin faoi Ordú 1947, ní bhfaighidh sé, ar an lú lá de Dheireadh Fómhair, 1948, ná dá éis, pinsean ranníocach is lú ná mar gheobhadh sé dá mba nár ritheadh an tAcht seo agus gur lean Ordú 1947 de bheith i bhfeidhm.

Forála maidir le cúnamh teaghlaigh do dhaoine atá ag fáil pinsean ranníocach.

44. —(1) Nuair a bheas údarás cúnaimh phoiblí ag deonadh cúnaimh theaghlaigh do dhuine atá ag fáil nó atá i dteideal pinsin ranníocaigh, ní chuirfid an pinsean sin san áireamh, ach amháin sa mhéid gur mó ná deich scillinge sa tseachtain é.

(2) Scoirfidh alt 54 den Phríomh-Acht d'fheidhm a bheith aige maidir le duine atá ag fáil nó atá i dteideal pinsin ranníocaigh.

Caibidil III.

Leasú ar na hAchta go bhfeidhm amhail ón 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht.

45. —Cuirfear isteach sa Phríomh-Acht, in ionad an Dara Sceidil a ghabhas leis, an méid seo a leanas:—

“AN DARA SCEIDEAL.

Na Ratai Rannioca.

CUID I.

Na Gnath-Ratai.

An ráta Ranníoca sa tseachtain

Iníoctha i gcás daoine fostaithe

Ag an bhfostóir

Ag an duine fostaithe

s.

d.

s.

d.

s.

d.

Ranníoca i gcás fear

..

..

0

11½

0

0

6

Ranníoca i gcás ban

..

..

0

0

Neamhní

CUID II.

Na ratai is infheidhme 1 gcas daoine ata ag gabhail d'fhostaiocht talmhaiochta.

An ráta Ranníoca sa tseachtain

Iníoctha i gcás daoine fostaithe

Ag an bhfostóir

Ag an duine fostaithe

s.

d.

s.

d.

s.

d.

Ranníoca i gcás fear

..

..

0

0

0

3

Ranníoca i gcás ban

..

..

0

0

Neamhní

Leasú ar alt 40 den Phríomh-Acht.

46. —(1) I bhfo-alt (1) d'alt 40 den Phríomh-Acht cuirfear na focail “aon phingin déag agus leathphingin” in ionad na bhfocal “ocht bpingne”.

(2) I bhfo-alt (3) d'alt 40 den Phríomh-Acht, cuirfear na focail “sé pingne” in ionad na bhfocal “a leath”.

Caibidil IV.

Leasú ar na hAchta go bhfeidhm amhail ón 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Léiriú Coda III den Phríomh-Acht.

47. —Cuirfear an t-alt nua seo a leanas i gCuid III den Phríomh-Acht:—

“15. (1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn an abairt ‘líomatáiste uirbeach’ aon líomatáiste is

(a) contae-bhuirg nó buirg eile, nó

(b) ceantar uirbeach, nó

(c) baile;

ciallaíonn an abairt ‘líomatáiste tuatha’ aon líomatáiste nach líomatáiste uirbeach.

(2) I gcás teach i líomatáiste tuatha a bheith ar únaeracht ag bardas contae-bhuirge nó buirge eile nó ag comhairle cheantair uirbigh nó ag coimisinéirí baile, is tuigthe chun críocha na Coda seo gur cónaí i líomatáiste uirbeach cónaí sa tigh sin.”

Comhdhéanamh agus rátaí pinsean (neamhranníocach) baintreach.

48. —Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 20:—

“20. (1) San alt seo ciallaíonn an abairt ‘leanbh cáilithe,’ maidir le fear, leanbh leis an bhfear sin atá ina bheathaidh agus atá, de thuras na huaire, faoi bhun na haoise ceaptha.

(2) Faoi réir forál an Achta seo, is mar leanas a bheas pinsean (neamhranníocach) baintrí is iníoctha le baintreach fhir (is baintreach den aicme a luaitear i gcolún (2) den Táible don alt seo ag aon uimhir thagartha)—

(a) má bhíonn agus faid a bheas aon leanbh nó leanaí cáilithe leis na bhfear sin ann, is é a bheas sa phinsean sin—

(i) liúntas (dá ngairmtear liúntas (neamhranníocach) baintrí san Acht seo) i leith na baintrí do réir an ráta atá leagtha amach i gcolún (3) den Táible sin ag an uimhir thagartha sin,

(ii) liúntas (dá ngairmtear liúntas (neamhranníocach) linbh san Acht seo) i leith gach linbh cháilithe do réir an ráta atá leagtha amach i gcolún (4) nó (5) (pé acu is iomchuí) den Táible sin ag an uimhir thagartha sin.

(b) mura mbíonn aon leanbh cáilithe leis an bhfear sin ann, is é a bheas sa phinsean sin liúntas i leith na baintrí do réir an ráta atá leagtha amach i gcolún (3) den Táible sin ag an uimhir thagartha sin.

An Taible d'Alt 20.

Rátaí Seachtainiúla Pinsean (neamhranníocach) Baintreach.

Uimh Thag

Aicme

Liúntas (neamhranníocach) baintrí

Liúntas (neamhranníocach) linbh

An chéad nó an t-aon leanbh cáilithe nó an 2ú leanbh cáilithe

Gach leanbh cáilithe eile

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

s.

d.

s.

d.

s.

d.

1

Baintreach ina cónaí i líomatáiste uirbeach     ..     ..

14

0

6

0

4

0

2

Baintreach ina cónaí i líomatáiste tuatha

10

0

6

0

4

0

Na haicmí baintreach ar féidir pinsin (neamhranníocach) baintreach a dheonadh dhóibh

49. —Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 21—

“21.—Ní deonfar pinsean (neamhranníocach) baintrí do bhaintreach fhir mura rud é—

(a) go bhfuil ceathracha agus ocht mbliana d'aois slán aici agus nach bhfuil seachtó blian d'aois slán aici, nó

(b) go bhfuil sí faoi bhun seachtó blian d'aois agus go bhfuil aon leanbh amháin ar a laghad leis an bhfear sin ann atá de thuras na huaire ina bheathaidh agus faoi bhun na haoise ceaptha.”

Leasú ar alt 22 den Phríomh-Acht.

50. —In alt 22 den Phríomh-Acht cuirfear an fo-alt seo a leanas in ionad fo-ailt (2)—

“(2) I gcás—

(a) pinsean (neamhranníocach) baintrí a fholaíos aon liúntas (neamhranníocach) linbh a bheith tar éis scor den liúntas sin d'fholú, agus

(b) gan ceathracha agus seacht mbliana agus sé mhí a bheith slán, ar dháta an scortha sin, ag an mbaintreach dar deonadh an pinsean sin,

scoirfidh an pinsean sin de bheith iníoctha i gcionn sé mhí tar éis dáta an scortha sin, ach ní bhéarfaidh sin nach bhféadfar pinsean (neamhranníocach) baintrí d'athdheonadh dhi nuair a bheas ceathracha agus ocht mbliana d'aois slán aici.”

Leasú ar alt 23 den Phríomh-Acht.

51. —I bhfo-alt (2) d'alt 23 den Phríomh-Acht—

(a) cuirfear na focail “dhá scilling” in ionad an fhocail “scilling,” agus

(b) cuirfear na focail “dhá scilling iomlána” in ionad na bhfocal “scillinge iomláine”.

Pinsin (neamhranníocach) dílleachtaithe.

52. —Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 24—

“24.—Faoi réir forál an Achta seo, beidh pinsean (dá ngairmtear pinsean (neamhranníocach) dílleachtaí san Acht seo) iníoctha i leith linbh dhílleachtaigh atá, de thuras na huaire, faoi bhun na haoise ceaptha.”

Rátaí pinsean (neamhranníocach) dílleachtaithe.

53. —Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 25—

“25.—An pinsean (neamhranníocach) dílleachtaí is iníoctha i leith linbh den aicme a luaitear i gcolún (2) den Táible don alt seo ag aon uimhir thagartha, is do réir an ráta atá leagtha amach i gcolún (3) den Táible sin ag an uimhir thagartha sin a bheas sé,

An Taible d'Alt 25.

Rataí Seachtainiúla Pinsean (neamhranníocach) Dílleachtaithe.

Uimh. Thag.

Aicme

An ráta seachtainiúil pinsin

(1)

(2)

(3)

     s.

d.

1

Leanbh atá ina chónaí i líomatáiste uirbeach agus nach bhfuil ar coinneáil i scoil cheartúcháin ná scoil saothair ná ina chónaí i bhforas ná curtha

ar iostas ag údarás cúnaimh phoiblí

..

..

     8

0

2

Leanbh atá ina chónaí i líomatáiste tuatha agus nach bhfuil ar coinneáil i scoil cheartúcháin ná scoil saothair ná ina chónaí i bhforas ná curtha

ar iostas ag údarás cúnaimh phoiblí

..

..

     6

0

3

Leanbh atá ar coinneáil i scoil cheartúcháin nó scoil saothair i líomatáiste uirbeach nó atá ina chónaí i bhforas i líomatáiste uirbeach nó atá curtha ar iostas ag údarás cúnaimh phoiblí i

líomatáiste uirbeach

..

..

..

..

     6

6

4

Leanbh atá ar coinneáil i scoil cheartúcháin nó scoil saothair i líomatáiste tuatha nó atá ina chónaí i bhforas i líomatáiste tuatha nó atá curtha ar iostas ag údarás cúnaimh phoiblí i

líomatáiste tuatha

..

..

..

..

     4

6

Leasú ar alt 26 den Phríomh-Acht.

54. —I bhfo-alt (2) d'alt 26 den Phríomh-Acht—

(a) cuirfear na focail “dhá scilling” in ionad an fhocail scilling,” agus

(b) cuirfear na focail “dhá scilling iomlána” in ionad na bhfocal “scillinge iomláine”.

Forála maidir le cúnamh teaghlaigh do dhaoine atá ag fáil pinsean neamhranníocach.

55. —Nuair a bheas údarás cúnaimh phoiblí ag deonadh cúnaimh theaghlaigh do dhuine atá ag fáil nó atá i dteideal pinsin neamhranníocaigh, ní chuirfid an pinsean sin san áireamh, ach amháin sa mhéid gur mó ná deich scillinge sa tseachtain é.

Leasú ar alt 75 den Phríomh-Acht.

56. —I bhfo-alt (1) d'alt 75 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 27 den Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1937 ( Uimh. 11 de 1937 ), cuirfear na focail “an ráta is airde a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire” in ionad na bhfocal “deich scillinge”.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht.

57. —Cuirfear isteach sa Phríomh-Acht, in ionad an Chéad Sceidil, na sonraí atá leagtha amach sa Táible don alt seo,

An Taible d'Alt 57.

“AN CHEAD SCEIDEAL

Rialacha chun Acmhainn Sheachtainiuil ghlan baintreacha agus dilleachtaithe a chinneadh chun criocha Coda III den Acht seo

Acmhainn bhliantúil

1. (1) Nuair a bheas acmhainn bhliantúil duine á ríomh chun críocha an Sceidil seo is tuigthe gurb iad na nithe seo a leanas, agus gurb iad sin amháin, acmhainn an duine sin—

(a) luach bliantúil, arna fhionnadh sa tslí ordaithe, na maoine uile leis an duine sin (nach maoin atá ar úsáid nó ar seilbh go pearsanta ag an duine sin) atá inistithe nó curtha chun tairbhe ar shlí eile nó is féidir d'inistiú nó a chur chun tairbhe ach nach ndearnadh sin léi;

(b) an t-ioncam uile, in airgead, ar féidir súil réasúnach a bheith ag an duine sin lena fháil sa bhliain i ndiaidh dáta an ríofa, ach gan na nithe seo a leanas a chur san áireamh—

(i) aon ioncam a gheibhtear i bhfoirm fóirthine ó údarás cúnaimh phoiblí,

(ii) aon ioncam a gheibhtear mar bhónas faoi scéim, a riaras an tAire Oideachais, chun deontais speisialta a thabhairt do dhaoine atá ina gcónaí sa Ghaeltacht nó sa Bhreac-Ghaeltacht agus is tuistí nó caomhnóirí leanaí atá ag freastal bunscoileanna,

(iii) aon ioncam i bhfoirm íocaíochta saorálaí nó íocaíochta in aisce, sa mhéid nach mó ná £26 sa bhliain é, a gheibhtear as foinse ar bith seachas íocaíocht a bheirtear don duine sin mar cheann an teaghlaigh ó dhaoine atá in éintíos leis an duine sin,

(iv) aon ioncam nó airgead a thagas faoi aon mhír eile den fho-riail seo,

(v) aon airgead a gheibhtear i bhfoirm pinsin faoin Acht seo,

(vi) aon íocaíochta faoi alt 44 den Acht Sláinte, 1947 ( Uimh. 28 de 1947 ), ó údarás sláinte don duine sin nó dá cleithiúnaithe nó ina leith;

(c) an luach glan, in airgead, atá ar aon ioncam (ach gan an chéad £26 de d'áireamh) a gheibhtear as saothar pearsanta agus ar féidir súil réasúnach a bheith ag an duine sin lena fháil sa bhliain i ndiaidh dáta an ríofa;

(d) luach bliantúil, arna fhionnadh sa tslí ordaithe, aon tsochair a fhaibhríos chun an duine sin as úsáid maoine (seachas troscán agus éifeachta pearsanta) atá ar úsáid nó ar seilbh go pearsanta ag an duine sin;

(e) an t-ioncam uile agus luach bliantúil, arna fhionnadh sa tslí ordaithe, na maoine uile lenar scar an duine sin go díreach nó go neamhdhíreach d'fhonn í féin a cháiliú chun pinsean (neamhranníocach) baintrí d'fháil, nó chun pinsean (neamhranníocach) baintrí d'fháil do réir ráta is airde ná an ráta a mbeadh teideal aici chuige faoin Acht seo mura mbeadh sin.

(2) Chun críocha míreanna (b) agus (c) d'fho-riail (1) den riail seo, is tuigthe, cheal slí eile chun é d'fhionnadh, gurb é is ioncam duine ná an t-ioncam a fuair sé iarbhír sa bhliain díreach roimh dháta an ríofa.

Acmhainn sheachtainiúil.

2. (1) Chun críocha an Sceidil seo, is é is acmhainn sheachtainiúil duine ná acmhainn bhliantúil an duine sin arna ríomh faoi Riail 1 den Sceideal seo agus arna roinnt ar caoga a dó.

(2) Chun críocha na rialach seo, is tuigthe go bhfolaíonn acmhainn bhliantúil baintrí a bhfuil aon leanbh nó leanaí aicí faoi bhun na haoise ceaptha acmhainn bhliantúil (más ann) an linbh nó na leanaí sin, ach ní fholóidh sí aon ioncam airgid as saothar pearsanta an linbh nó na leanaí sin.

(3) Na tagairtí atá sa Riail seo agus i Riail 3 den Sceideal seo do leanbh nó leanaí baintrí, léireofar iad mar thagairtí do leanbh nó leanaí (do réir mar bheas) an fhir ba chéile ag an mbaintreach sin.

An tsuim iomchuí.

3. (1) Sa Sceideal seo ciallaíonn an abairt “an tsuim iomchuí,” maidir le baintreach,

(a) mura mbíonn aon leanaí faoi bhun na haoise ceaptha aici, 5s.,

(b) mura mbíonn ach an t-aon leanbh amháin faoi bhun na haoise ceaptha aici, 9s.,

(c) má bhíonn beirt leanaí nó níos mó faoi bhun na haoise ceaptha aici, 13s.

(2) Sa Sceideal seo ciallaíonn “an tsuim iomchuí,” maidir le leanbh dílleachtach, 3s.

Acmhainn sheachtainiúil ghlan.

4. (1) Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil ghlan duine comhionann leis an suim iomchuí nó níos lú ná í, is é is acmhainn sheachtainiúil ghlan don duine sin, chun críocha an Achta seo, ná neamhní.

(2) Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil duine níos mó ná an tsuim iomchuí, is é is acmhainn sheachtainiúil ghlan don duine sin, chun críocha an Achta seo, ná an bhreis.”

Cosaint do phinsinéirí láithreacha áirithe.

58. —Duine ar bith a bhí, díreach roimh an 7ú lá d'Eanáir, 1949, i dteideal pinsin neamhranníocaigh agus i dteideal forlíontais air sin faoi Ordú 1947, ní bhfaighidh sí, ar an 7ú lá d'Eanáir, 1949, ná dá éis, pinsean neamhranníocach is lú ná mar gheobhadh sí dá mba nár ritheadh an tAcht seo agus gur lean Ordú 1947 de bheith i bhfeidhm.

AN CHEAD SCEIDEAL.

Achtachain a hAthghairmtear.

Alt 3 (1).

CUID I.

Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1938.

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAthghairme

Dáta na hAthghairme

(1)

(2)

(3)

(4)

Uimh. 19 de 1924 .

Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1924 .

Ailt 2, 3 agus 4; An Chéad agus an Dara Sceideal.

An 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Uimh. 1 de 1928 .

Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1928 .

An tAcht iomlán.

An 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Uimh. 18 de 1932 .

Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1932 .

Mír (b) d'alt 6.

An 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Uimh. 26 de 1938 .

Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1938 .

An tAcht iomlán.

An 7ú lá d'Eanáir, 1949.

CUID II.

Na hAchta um Arachas Slainte Naisiunta, 1911 go 1947.

Siosón agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAthghairme

Dáta na hAthghairme

(1)

(2)

(3)

(4)

1 & 2 Geo. V., c. 55.

National Insurance Act, 1911.

Mír (b) den phrovíso a ghabhas le fo-alt (2) d'alt 48.

An 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

10 & 11 Geo. V., c. 10.

National Health Insurance Act, 1920

Fo-alt (1) d'alt 1;

fo-alt (1) d'alt 2;

An 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

Cuid II den Chéad Sceideal.

Uimh. 42 de 1929 .

An tAcht um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1929 .

Alt 25.

An lú lá d'Eanáir, 1948.

CUID III.

Na hAchta um Arachas Difhostaiochta, 1920 go 1946.

Siosón agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAthghairme

Dáta na hAthghairme

(1)

(2)

(3)

(4)

10 & 11 Geo. V, c. 30.

Unemployment Insurance Act, 1920.

Mír (b) d'fo-alt (2) d'alt 7;

Dáta an Achta seo a rith.

míreanna l agus 6 den Dara Sceideal;

an Tríú Sceideal.

11 Geo. V, c. 1.

Unemployment Insurance Act, 1921.

Alt 1;

an Chéad Sciedeal;

Dáta an Achta seo a rith.

an méid den Dara Sceideal a leasaíos mír 6 den Dara Sceideal a ghabhas leis an Unemployment Insurance Act, 1920.

11& 12 Geo. V, c. 15.

Unemployment Insurance (No. 2) Act, 1921.

Alt 1;

fo-alt 3 d'alt 3;

Dáta an Achta seo a rith.

an Sceideal.

12 Geo. V, c. 7.

Unemployment Insurance Act, 1922.

Fo-alt (3) d'alt 1;

an Chéad Sceideal.

Dáta an Achta seo a rith.

Uimh. 33 de 1930 .

An tAcht um Arachas Dífhostaíochta, 1930.

Alt 2;

an Chéad Sceideal.

Dáta an Achta seo a rith.

Uimh. 44 de 1933 .

An tAcht um Arachas Dífhostaíochta, 1933.

Fo-alt (1) d'alt 2;

an Sceideal.

An 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

CUID IV

Na hAchta um Chunamh Difhostaiochta, 1933 go 1940.

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAthghairme

Dáta na hAthghairme

(1)

(2)

(2)

(4)

Uimh. 46 de 1933 .

An tAcht um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933.

Fo-alt (2) d'alt 4;

fo-ailt (2), (3) agus (4) d'alt 16.

Dáta an Achta seo a rith.

Uimh. 38 de 1935 .

An tAcht um Chúnamh Dífhostaíochta (Leasú), 1935.

Alt 3.

Dáta an Achta seo a rith.

Uimh. 2 de 1938 .

An tAcht um Chúnamh Dífhostaíochta (Leasú), 1938.

Alt 4;

an Sceideal.

Dáta an Achta seo a rith.

CUID V.

Na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhilleachtaithe, 1935 go 1947.

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAthghairme

Dáta na hAthghairme

(1)

(2)

(3)

(4)

Uimh. 29 de 1935 .

An tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 .

Ailt 10 agus 12.

An lú lá de Dheircadh Fómhair, 1948.

An Dara Sceideal.

An 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

Ailt 7, 17, 20 agus 21;

fo-alt (2) d'alt 22;

An 7ú lá d'Eanair, 1949.

ailt 24, 25 agus 54;

an Chéad Sceideal.

Uimh. 11 de 1937 .

An tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1937 .

Ailt 8 agus 9.

An lú lá de Dheireadh Fómhair 1948.

Ailt 7, 13, 14, 16 agus 28;

an Sceideal.

An 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Uimh. 33 de 1940 .

An tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe (Leasú), 1940.

An tAcht iomlán.

An 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

AN DARA SCEIDEAL.

Orduithe a Culghairmtear.

Alt 3 (2).

Uimhir agus Bliain sna Rialacha agus Orduithe Reachtúla

Gearrtheideal

(1)

(2)

Uimh. 275 de 1941.

An tOrdú Cumhachta Práinne (Uimh. 93), 1941.

Uimh. 380 de 1941.

An tOrdú Cumhachta Práinne (Uimh. 103), 1941.

Uimh. 381 de 1941.

An tOrdú Cumhachta Práinne (Uimh. 104), 1941.

Uimh. 457 de 1942.

An tOrdú Cumhachta Práinne (Uimh. 236), 1942.

Uimh. 550 de 1942.

An tOrdú Leasúcháin um Arachas Dífhostaiochta (Scéim Speisialta Arachais), 1942.

AN TRIU SCEIDEAL.

Datai Scortha na bhForliontas faoin Ordu um Sceimeanna Leasa Shoisialaigh (Forliontais Airgid), 1947, arna leasu le horduithe iardain.

Alt 4.

Uimh. Thag.

An Fhoráil san Ordú

An tseachtain nó an lá is déanaí a mbeidh forlíontais le n-íoc ina leith

(1)

(2)

(3)

1

Airteagal 4.

An tseachtain dar críoch an 6ú lá d'Eanáir, 1949.

2

Airteagal 5.

An 3ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

3

Airteagal 6.

An lá díreach roimh dháta an Achta seo a rith.

4

Airteagal 7.

An lá díreach roimh dháta an Achta seo a rith.

5

Airteagal 8 (sa mhéid go ndéanann sé socrú le haghaidh forlíontas ar phinsin (ranníocach) baintreach agus ar phinsin (ranníocach) dílleachtaithe faoi na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1947).

An tseachtain dar críoch an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1948.

6

Airteagal 8 (sa mhéid go ndéanann sé socrú le haghaidh forlíontas ar phinsin (neamhranníocach) baintreach agus ar phinsin (neamhranníocach) dílleachtaithe faoi na hAchta sin).

An tseachtain dar críoch an 6ú lá d'Eanáir, 1949.

AN CEATHRU SCEIDEAL.

Sonrai ata le cur isteach san Acht um Chunamh Difostaiochta, 1933.

Alt 32.

“AN SCEIDEAL.

Na Ratai Cunaimh Difhostaiochta.

Na haicmí daoine lena mbaineann na rátaí cúnaimh dífhostaíochta atá leagtha amach sa Sceideal seo

An ráta cúnaimh dífhostaíochta a bhaineas le daoine atá ina gcónai in aon chon-tae-bhuirg nó i mbuirg Dhún Laoghaire

An ráta cúnaimh dífhostaíochta a bhaineas le daoine atá ina gcónaí in aon líoma-táiste uirbeach (nach contaebhuirg ná buirg Dhún Laoghaire)

An ráta cúnaimh dífhostaíochta a bhaineas le daoine atá ina gcónaí in aon cheantar uirbeach nach líomatáiste uirbeach nó in aon bhaile ina bhfuil an Towns Improvement (Ireland) Act, 1854, i ngniomh

An ráta cúnaimh dífhostaíochta a bhaineas le daoine atá ina gcónaí in aon áit eile

sa tseachtain

sa tseachtain

sa tseachtain

sa tseachtain

s.

d.

s.

d.

s.

d.

s.

d.

Fear gan aon chleithiúnaithe

...

16

0

12

0

9

0

9

0

Fear a bhfuil bean chéile ina chleithiúnas agus gan aon cheithiúnaí eile

aige

...

...

...

...

...

22

6

17

6

15

0

15

0

Fear a bhfuil bean chéile ina chleithiúnas agus cleithiúnaí amháin eile

aige

...

...

...

...

...

25

0

19

6

16

6

16

6

Fear a bhfuil bean chéile ina chleithiúnas agus beirt chleithiúnaithe

eile aige

...

...

...

...

28

0

22

0

19

6

18

0

Fear a bhfuil bean chéile ina chleithiúnas agus triúr cleithiúnaithe eile

aige

...

...

...

...

...

30

0

25

6

23

0

19

6

Fear a bhfuil bean chéile ina chleithiúnas agus ceathrar cleithiúnaithe

eile aige

...

...

...

...

34

6

29

0

26

6

21

6

Fear a bhfuil bean chéile ina chleithiúnas agus cúigear cleithiúnaithe

eile nó níos mó aige

...

...

38

0

32

6

29

0

23

0

Aon duine is—

(a) fear pósta nach cleithiúnaí a bhean chéile; nó

(b) baintreach fir nach bhfuil 40 blian d'aois slán aige, nó

(c) fear singil nach bhfuil 40 blian d'aois slán aige,

agus a bhfuil cleithiúnaí amháin

aige

...

...

...

...

21

0

16

0

13

0

13

0

a bhfuil beirt chleithiúnaithe

aige

...

...

...

...

23

6

17

6

14

6

14

6

a bhfuil triúr cleithiúnaithe

aige

...

...

...

26

6

20

0

18

0

16

0

a bhfuil ceathrar cleithiún-

aithe aige

...

...

...

29

0

24

0

21

6

17

6

a bhfuil cúigear cleithiúnaithe

aige

...

...

...

...

31

6

26

6

24

0

17

6

a bhfuil seisear cleithiúnaithe

nó níos mó aige

...

...

34

0

29

0

26

6

17

6

Aon duine is—

(i) baintreach fir a bhfuil 40 blian d'aois slán aige; nó

(ii) fear singil a bhfuil 40 blian d'aois slán aige,

agus a bhfuil cleithiúnaí amháin

aige

...

...

...

21

0

16

0

13

6

13

0

a bhfuil beirt chleithiúnaithe

aige

...

...

...

...

23

6

19

0

17

0

14

6

a bhfuil triúr cleithiúnaithe

aige

...

...

...

...

27

6

22

6

20

6

16

0

a bhfuil ceathrar cleithiún-

aithe aige

...

...

...

31

6

26

6

24

0

17

6

a bhfuil cúigear cleithiún-

aithe aige

...

...

...

34

0

29

0

26

6

17

6

a bhfuil seisear cleithiúnaithe

nó níos mó aige

...

...

36

6

31

6

29

0

17

6

Bean phósta a bhfuil fear céile ina cleithiúnas agus gan aon chleith-

iúnaí eile aici

...

...

...

19

0

15

0

12

6

11

6

Bean phósta a bhfuil fear céile ina cleithiúnas agus cleithiúnaí amháin

eile aici

...

...

...

...

22

0

18

6

16

6

13

6

Bean phósta a bhfuil fear céile ina cleithiúnas agus beirt chleithiún-

aithe eile aici

...

...

...

26

0

22

0

20

0

15

0

Bean phósta a bhfuil fear céile ina cleithiúnas agus triúr cleithiún-

aithe eile aici

...

...

...

30

6

25

6

23

6

17

0

Bean phósta a bhfuil fear céile ina cleithiúnas agus ceathrar cleithiún-

aithe eile aici

...

...

...

34

6

29

6

27

0

19

6

Bean phósta a bhfuil fear céile ina cleithiúnas agus cúigear cleithiún-

aithe eile nó níos mó aice

...

38

0

33

0

30

6

22

0

Duine is—

(a) bean singil; nó

(b) baintreach; nó

(c) bean phósta nach cleithiúnai ar a fear céile, agus nach cleithiúnaí a fear céile,

agus a bhfuil cleithiúnaí amháin

aici

...

...

...

...

19

0

15

0

12

6

11

6

a bhfuil beirt chleithiúnaithe

aici

...

...

...

...

22

0

18

6

16

6

13

6

a bhfuil triúr cleithiúnaithe

aici

...

...

...

...

26

0

22

0

20

0

15

0

a bhfuil ceathrar cleithiún-

aithe aici

...

...

...

30

6

25

6

23

6

17

0

a bhfuil cúigear cleithiún-

aithe aici

...

...

...

33

0

28

0

26

0

17

0

a bhfuil seisear cleithiún-

aithe nó níos mó aici

...

35

6

30

6

28

6

17

0

Duine is baintreach nó bean singil

agus gan aon chleithiúnaí aici

...

13

0

10

6

8

6

8

6