15 1949


Uimhir 15 de 1949.


AN tACHT UM AN ACHT BUANUITHE SCÉIMEANNA CÚITIMH, 1946 (LEASÚ), 1949.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AN ACHTA BUANUITHE SCÉIMEANNA CÚITIMH, 1946 , IONAS GO bhFÉADFAR LEASUITHE A DHÉANAMH AR NA SCÉIMEANNA CÚITIMH DO SHIBHIALTAIGH, DON FHÓRSA COSANTA ÁITIÚIL AGUS DO NA CAOMHNÓIRÍ ÁITIÚLA A BUANAÍODH LEIS AN ACHT SIN. [15ú Iúil, 1949.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

An Príomh-Acht.

1. —San Acht seo, ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” an tAcht um an Acht Buanuithe Scéimeanna Cúitimh, 1946 (Uimh. 19 de 1946) .

Alt 1 den Phríomh-Acht a leasú.

2. —Leasaítear leis seo alt 1 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:—

“(5) Féadfar na Scéimeanna (lena n-áirítear na Scéimeanna arna leasú faoin bhfo-alt seo) a leasú le scéim eile arna déanamh ag an Aire Airgeadais agus féadfaidh aon leasú den tsórt sin bheith cúlghabhálach.”

Alt 2 den Phríomh-Acht a leasú.

3. —Leasaítear leis seo alt 2 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:—

“(5) Féadfar na Scéimeanna (lena n-áirítear na Scéimeanna arna leasú faoin bhfo-alt seo) a leasú le scéim eile arna déanamh ag an Aire Cosanta le toiliú an Aire Airgeadais agus féadfaidh aon leasú den tsórt sin bheith cúlghabhálach.”

Alt 3 den Phríomh-Acht a leasú.

4. —Leasaítear leis seo alt 3 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:—

“(5) Féadfar na Scéimeanna (lena n-áirítear na Scéimeanna arna leasú faoin bhfo-alt seo) a leasú le scéim eile arna déanamh ag an Aire Dlí agus Cirt le toiliú an Aire Airgeadais agus féadfaidh aon leasú den tsórt sin bheith cúlghabhálach.”

Gearrtheideal agus comhlua.

5. —(1) Féadfar an tAcht um an Acht Buanuithe Scéimeanna Cúitimh, 1946 (Leasú), 1949, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na h Achta Buanuithe Scéimeanna Cúitimh, 1946 agus 1949, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile.