14 1965


Uimhir 14 de 1965.


AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA (LEASÚ), 1965

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA, 1959 GO 1963. [13 Iúil, 1965.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Léiriú.

1963, Uimh. 27 .

1959, Uimh. 36 .

1. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1963” an tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1963 ;

ciallaíonn “an Chuideachta” Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 .

(2) Déanfar na hAchtanna um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 go 1963, agus an tAcht seo a fhorléiriú mar aon Acht amháin.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

2. —Aisghairtear leis seo an méid d'alt 2 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 2 d'Acht 1963, a fhorálann nach mó ná ceithre mhilliún punt san iomlán na suimeanna a fhéadfaidh an tAire Airgeadais a shuibscríobh faoin alt s n chun scaireanna sa Chuideachta a thógáil, agus ina ionad sin achtaítear leis seo nach mó ná sé mhíle punt san iomlán na suimeanna a shuibscríobhfar amhlaidh.

Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht.

3. —Aisghairtear leis seo alt 3 d'Acht 1963, agus ina ionad sin achtaítear leis seo nach mó ná trí mhilliún punt comhiomlán na ndeontas a thabharfar don Chuideachta faoi alt 8 den Phríomh-Acht.

Airleacain don Chuideachta ón Aire Airgeadais.

1961, Uimh. 31 .

4. —Aisghairtear leis seo fo-alt (2) d'alt 4 d'Acht 1963, agus ina ionad sin achtaítear leis seo nach mó ná trí mhilliún punt comhiomlán na n-airleacan faoi fho-alt (1) den alt sin agus na n-airleacan faoi alt 4 den Acht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1961 .

Gearrtheideal agus comhlua.

5. —(1) Féadfar an tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1965 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 go 1965, a ghairm de na hAchtanna um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 go 1963, agus den Acht seo le chéile.