23 1970


Uimhir 23 de 1970


AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1970

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO CHOIMEÁD AN ACHTA UM RIALÚ IOMLAOIDE, 1954 , I nGNÍOMH. [26 Nollaig, 1970.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

An tAcht um Rialú Iomlaoide, 1954 , a choimeád i ngníomh.

1954, Uimh. 30 .

1966, Uimh. 27 .

1. —Déantar leis seo an méid seo a leanas a chur in ionad alt 2 (2) den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 , arna leasú le halt 1 den Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1966 :

“(2) Leanfaidh an tAcht seo i ngníomh go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1974, agus éagfaidh sé ansin”.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1970 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Rialú Iomlaoide, 1954 go 1970, a ghairm de na hAchtanna um Rialú Iomlaoide, 1954 go 1966, agus den Acht seo le chéile.