24 1970


Uimhir 24 de 1970


AN tACHT IOMPAIR, 1970

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE hIOMPAR. [26 Nollaig, 1970]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Deontais neamhinaisíoctha do Chóras Iompair Éireann.

1. —(1) Féadfaidh an tAire Iompair agus Cumhachta deontais neamhinaisíoctha a thabhairt ina méideanna nach mó ná £2,980,000 sa chomhiomlán don Bhord i mbliain airgeadais an Bhoird dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1971, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, agus is deontais i dteannta aon deontais is iníoctha leis an mBord faoi aon achtacháin roimhe seo aon deontais den sórt sin.

(2) San alt seo ciallaíonn “an Bord” Córas Iompair Éireann.

Caiteachais.

2. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire Iompair agus Cumhachta ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Gearrtheideal.

3. —Féadfar an tAcht Iompair, 1970 , a ghairm den Acht seo.