5 1973


Uimhir 5 de 1973


ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (RIALACHÁIN A DHAINGNIÚ), 1973

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHAINGNIÚ RIALACHÁIN ÁIRITHE ARNA nDÉANAMH FAOI ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH, 1972 . [11 Meitheamh, 1973]

ACHTAÍTEAR AG AR AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Rialacháin a dhaingniú.

1972, Uimh. 27 .

1. —Daingnítear leis seo na Rialacháin uile agus faoi seach a luaitear i gcolún (2) den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh faoi Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 .

Gearrtheideal.

2. —Féadfar Acht na gComhphobal Eorpach (Rialacháin a Dhaingniú), 1973 , a ghairm den Acht seo.

AN SCEIDEAL

Rialacháin a Dhaingnítear

Alt 1

Uimhir agus Bliain

Teideal

(1)

(2)

I.R. Uimh. 311 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Mótarfheithiclí), 1972.

I.R. Uimh. 312 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gloine Chriostail), 1972.

I.R. Uimh. 314 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Déanamh Long), 1972.

I.R. Uimh. 320 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rialacha Cúirte), 1972.

I.R. Uimh. 325 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Teicstíleacha), 1972.

I.R. Uimh. 329 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Idirbhearta Airgeadais Stáit), 1972.

I.R. Uimh. 331 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Breithiúnais de chuid an Chomhphobail a chur i bhFeidhm), 1972.

I.R. Uimh. 333 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Eachtrannaigh), 1972.

I.R. Uimh. 334 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Custaim), 1972.

I.R. Uimh. 339 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Catalóg Náisiúnta de Chineálacha Plandaí Talmhaíochta), 1972.

I.R. Uimh. 341 de 1972.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Aird Bhreithiúnach agus Fianaise Dhoiciméid), 1972.

I.R. Uimh. 14 de 1973 .

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Boinn Rothair), 1973.

I.R. Uimh. 19 de 1973 .

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Síolta Féar Seagail Ilbhliantúil agus Gránaigh), 1973.

I.R. Uimh. 20 de 1973 .

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Torthaí agus Glasraí), 1973.

I.R. Uimh. 24 de 1973 .

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comhbheartas Talmhaíochta) (Idirghabháil Mhargaidh), 1973.

I.R. Uimh. 30 de 1973 .

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Tréimhsí Tobhaigh Bagúin), 1973.

I.R. Uimh. 32 de 1973 .

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An Bord Bainne), 1973.

I.R. Uimh. 43 de 1973.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ainmneacha agus Lipéadú Táirgí Teicstíleacha), 1973.

I.R. Uimh. 67 de 1973.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ionstraimi Tomhais), 1973.

I.R. Uimh. 127 de 1973.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Teorainneacha Iascaigh), 1973.

I.R. Uimh. 128 de 1973.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Caighdeáin Mhargaíochta d'Uibheacha), 1973.

I.R. Uimh. 129 de 1973.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feoil Úr Éanlaithe Clóis), 1973.